Huisvestingsrel naar een hoogtepunt!

hhnk
klik om te vergroten

Ambtenaren definitief naar HNNK of afstoten HHNK?

Stadskrant loopt voorop in aanwakkeren kommenstrijd

 Morgen, donderdag 25 april vindt er weer een raadsvergadering plaats in het HHNK. Het afgelopen jaar zijn de spanningen in de plaatselijke politiek hoog opgelopen. Twee jaar geleden is de aankoop van de HHNK door de Edammer partijen VVD, PvdA en Groen Links geforceerd. Het college (Volendam 80, PvdA en CDA)besloot terecht om daar geen ambtenaren in te huisvesten. Lijst Kras heeft daar vele artikelen over geschreven maar zie daarvoor onze website. Het pand kostte de gemeente vele miljoenen wat door de Vereniging Oud Edam in de Stadskrant een zeer lage prijs wordt genoemd in crisistijd. De torenhoge onderhoudskosten die bijna een half miljoen per jaar bedragen laten we hierbij nog maar even buiten beschouwing. Morgen staat o.a. op de rol het verbouwen MGR. Veermanlaan óf het gebruiksklaar maken van een deel van het HHNK voor ambtenaren huisvesting. Het laatste betekent nog weer een kwart miljoen extra huisvestingskosten en levenslang het onderhoud aan het hele complex van de HHNK.

 Aankoop HHNK

De aankoop van het HHNK twee jaar geleden was een complexe deal voor de neutrale toeschouwer. De VVD (5 zetels) PvdA (4 zetels) en Groen Links (2 zetels) samen een meerderheid, wilden de gebouwen hoe dan ook aankopen gezien hun monumentale status al moeten de inwoners en hun (klein)kinderen daar tot in de eeuwigheid financieel voor bloeden. Volendam 80 wilden dit niet, maar om een coalitie te kunnen vormen kwam naast het CDA de PvdA in beeld (VVD haakte al snel af). De PvdA nam (voorlopig) genoegen met alleen de aankoop terwijl de VVD er direct ambtenaren in wilde. Zo gezegd zo gedaan. Bij het uiteindelijke voorstel voor aankoop stemde de VVD tegen. Niet omdat ze tegen waren maar omdat ze er ook nog meteen ambtenaren in wilde. De PvdA stemde voor, niet omdat ze voor waren maar dan hadden ze een verkiezingsbelofte ingelost (aankopen HHNK) én konden ze deelnemen aan de coalitie. Tenslotte Volendam 80 en het CDA, die stemden voor terwijl ze tegen waren, om een coalitie te kunnen vormen. Snapt u het nog? Lees nog maar eens een keer.

 

Commentaar in de Stadskrant

De hele stadskrant van 15 april staat er vol mee. Het genootschap “De Schepenmakers”, de Vereniging Oud Edam, Groen Links en nog een ingezonden stuk van een inwoner, allen prijzen de grootsheid van de panden aan en de noodzaak om ze hoe dan ook in te zetten voor huisvesting omdat bijna een half miljoen voor alleen een maandelijkse vergadering hen toch ook te gortig wordt. Edammers worden opgeroepen naar de raadzaal te komen om met pamfletten blijk te geven van hun steun. Het wordt tijd dat de tegenstanders zich ook eens roeren. Vorige maand ging het trouwens over een ander monument in de Raad, namelijk het Edams museum. Hiervoor moet € 300.000,- worden uitgetrokken, te bekostigen uit de post onvoorzien. De redactie van de Stadskrant was heel verontwaardigd dat Lijst Kras had durven opperen om een deel van het geld hiervoor zelf bij elkaar te krijgen met zoveel monumenten liefhebbers, door middel van sponsors, donateurs en acties. Het commentaar van de redactie stond bol van uit zijn verband gerukte citaten, tot rondweg eigen verzinsels. Tot slot was er nog een artikel te lezen in de Stadskrant waarin trots werd verhaald over 10 jaar strijd tegen de bebouwing van de Zuidpolder(nu Broeckgouw), waarmee de tegenstanders 21 ordners met documenten over hadden verzameld. Al met al een zeer lezenswaardige editie. Hoezo kommenstrijd…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn