Huizen in de Gouwwijk kunnen een stuk goedkoper

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Zuidpolder gaat nu voor 99,9% door !!!

Na de laatste gerechtelijke uitspraken vorige maand staat het nagenoeg vast dat eind volgend jaar in de Zuidpolder gebouwd kan gaan worden. Hoewel iedereen het pas geloofd als de palen echt de grond ingaan (inclusief Fractie Kras) moeten we in de praktijk volop rekening gaan houden met de huizenbouw in de Zuidpolder.

Dit is goed nieuws voor vele partijen. Ten eerste uiteraard de starters, maar ook de plaatselijke middenstand, lokale bouwondernemingen en niet te vergeten de gemeentelijke financiën.

Voorziening Zuidpolder

Zolang de Zuidpolder onzeker was moest de gemeente Edam – Volendam een voorziening treffen voor de Zuidpolder. Dat betekent dat de gemeente vele miljoenen apart moest zetten voor het geval de Zuidpolder niet door zou gaan. Als er namelijk niet gebouwd mag worden in de Zuidpolder is de grond daar miljoenen minder waard. Het is dan gewoon landbouwgrond. Het doorgaan van de Zuidpolder laat het mes aan twee kanten snijden. De miljoenen die de gemeente apart heeft gezet als voorziening voor de Zuidpolder komen vrij en het bouwen op zich levert in de meeste gevallen nog geld op.

Bouwen in de Gouwwijk

Het bouwen in de Gouwwijk is een project dat al van start is. Hier tegen waren geen protesten. De 57 te bouwen woningen zijn al verloot en de kopers bekend. Over de uiteindelijk te betalen prijs van de woningen in de Gouwwijk is echter nog een hoop te doen.

Zoals iedereen weet zijn huizen die gebouwd worden op inbreilocaties meestal duurder dan gewone nieuwbouw. Er moeten vaak extra kosten gemaakt worden zoals ook in de Gouwwijk. De grondprijzen in de Gouwwijk zijn mede opgelopen, door dat een deel van de nieuw te bouwen hal aan de sporthal de Opperdam, via de grondprijzen opgebracht moest worden. De gemeente had tot voor kort weinig keus. De reserves lagen vast middels bovengenoemde voorziening van de Zuidpolder. Nu de bouw van de Zuidpolder vrijwel zeker doorgaat kan die voorziening (deels) vrijvallen en is er ruimte om de nieuwe sporthal gewoon te financieren via de algemene middelen en/of de grondexploitatie reserve, zoals het hoort. In die grondexploitatiereserve zitten de winsten van vorige bouwprojecten die o.a. bedoeld zijn om de vele extra kosten van inbreilocaties deels te drukken.

Uiteindelijke grondprijs Gouwwijk

Met het sein op groen voor de Zuidpolder kunnen de zéér hoge grondkosten voor de Gouwwijk dus naar beneden bijgesteld worden. Met hoeveel is nog de vraag. Die vraag zal in de raadvergadering van 21 augustus a.s. worden beantwoord. Fractie Kras vindt het zeer belangrijk dat die hoge grondprijzen flink naar beneden worden bijgesteld. Wij willen de jeugd een betaalbare woning aanbieden en niet levenslang in een financiële wurggreep terecht laten komen.

Stemgedrag politieke partijen

Fractie Kras verwacht veel steun van andere partijen voor het voorstel om de hoge grondprijzen drastisch naar beneden te brengen. Volendam 80 en het CDA (samen met 3 wethouders vertegenwoordigd in het college), Recht door Zee en fractie Kras hebben al jaren in hun verkiezingsprogramma staan dat er voor starters betaalbaar gebouwd moet worden. Vele stemmen hebben zij daarmee gewonnen. Het wordt nu tijd om hun beloften waar te maken!

Facebook
Twitter
LinkedIn