Inbreng woonvisie Volendam 80 en PvdA “nul”

naamloos
klik om te vergroten

Volendam 80 en de PvdA maken woonvisie tot politieke speelbal

In de laatste Raadsvergadering van 2016 op donderdag 15 december stond de woonvisie geagendeerd. In dit document moet een totaal visie worden gegeven op de toekomstige woonbehoefte in een gemeente. Het document heeft iedere gemeente verder nodig om met woningbouwverenigingen afspraken te kunnen maken over wie, wat, waar bouwt en tegen welke prijs en prioriteit. Het is een uiterst lastige opgave om een adequate woonvisie te presenteren omdat er veel instellingen en organisaties invloed op hebben en iedere doelgroep z’n eigen wensen verwoord. Een ervaren wethouder Ruimtelijke Ordening zou 1 á 2 jaar nodig hebben om een goed onderbouwde woonvisie te kunnen presenteren. Volendam 80 schreef twee weken terug terecht in de Nivo dat de uiterlijke datum waarop de visie helemaal af moest zijn 1 juli 2016 was. Wat denkt u wat er aan woonvisie lag begin januari 2016 ….. U raadt het goed; helemaal niets! Een visie die op deze datum bijna voltooid had moeten zijn was er niet. Geen letter. Wie had al die jaren ervoor de portefeuille RO…..?
Juist ja, wethouder Kes van Volendam 80.

Januari 2016 installatie nieuw college

In januari 2016 werd een nieuw college geïnstalleerd, met LijstKRAS als grootste fractie en zonder Volendam 80. Een horrorscenario voor Volendam 80 werd hiermee een feit. De post R.O. werd ingenomen door wethouder Koning van LijstKRAS. Een man die zijn sporen in de bouwwereld ruimschoots heeft verdiend, maar zonder politieke ervaring. Dat moet groeien zoals iedereen weet. De politiek zit vol valkuilen voor beginners, zeker als die meteen al grote verantwoordelijkheid dragen. U snapt het al; vanaf januari 2016 vroeg de oppositie iedere maand aan de nieuwe wethouder om een kant en klare woonvisie, terwijl die volop bezig was zich in te werken en tientallen vaak zware dossiers zich eigen te maken. Uiteraard was die woonvisie er nog niet op 1 juli 2016, wat overigens geen enkel probleem bleek.

Bouwstenennotitie

Wethouder Koning besloot om na de zomer een bouwstenennotitie te presenteren. Dit is toelichting op de materie en daarbij een oproep aan de politiek partijen om zaken aan te geven die zij van belang vinden aan te geven, zodat die opgenomen kunnen worden in de uiteindelijke woonvisie. Volendam 80 en de PvdA kwamen met geen enkele suggestie! Zij gaven daarmee aan dat zij geen enkele wens hadden of die om “duistere” redenen niet bekend wilde maken. Input nul, zero. Toen de woonvisie uiteindelijke ter behandeling werd voorgelegd in het Raadsplein van december jongstleden bleken de PvdA en Volendam 80 geen of slechts enkele vragen te hebben gesteld van te voren. Tijdens de behandeling storten zij echter wel bakken vol kritiek – tot op het persoonlijke aan toe- over wethouder Koning heen en leverden ze geen enkele positieve bijdrage aan dit moeilijke dossier. Integendeel.

Hoe nu verder

Wethouder Koning deed het enige verstandige; hij trok de woonvisie in en gaf de politieke partijen alsnog een maand de gelegenheid om hun -hopelijk deskundige- input te leveren. Maatschappelijke organisaties die te maken krijgen met de uitwerking van de woonvisie, zoals de Seniorenraad en de Koepel Sociaal Domein, hebben inmiddels al gereageerd. Ook hun opmerkingen zullen meegenomen worden in de uiteindelijke visie, hoewel zeker niet ieders suggestie gehonoreerd kan worden. Wat het allemaal zo moeilijk maakt is dat het Rijk en de provincie grote invloed kunnen uitoefenen op het feit dat er überhaupt gebouwd mag gaan worden in een gemeente, waar en voor wie. Verder maakt het Rijk het er niet gemakkelijker op voor gemeenten. Vele verzorgingstehuizen worden gesloten, mensen in de zorg krijgen ontslag en ouderen moeten verplicht langer zelfstandig wonen hoewel hun woningen niet levensloopbestendig zijn. Deze problematiek speelt in het hele land. Aan de gemeente de opdracht om alle problemen die hier uit voortvloeien “even“ op te lossen.

Het vergt de inzet en een positieve instelling van de hele Raad en alle betrokken maatschappelijke organisaties om de problemen die hiermee gepaard gaan het hoofd te bieden. Er is weinig beschikbare bouwgrond in onze gemeente, zeker in de kom Volendam en er is een heel diverse vraag naar woningtypes, voor alleenstaande jong en oud, zorgbehoevende jong en oud, jonge stelletjes met een te laag inkomen, (sociale) huurwoningen in diverse prijsklassen, statushouders en dan ja ook nog voor al onze opgroeiende kinderen die eengezinswoningen behoeven in diverse prijsklassen.

Dit college gaat hier uiteraard grote prioriteit aangeven. Met constructieve bijdragen van alle betrokkenen moet het gaan lukken.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn