Interview nr. 2 Lijst Kras: Wim Rijkenberg

IMG_1725
klik om te vergroten

Hieronder een interview van Wim Rijkenberg door Edda Veerman.

Even voorstellen… Lijst Kras

In de aanloop van de verkiezingen kunt u elke week kennis maken met één van de fractieleden van lijst Kras. Deze week:

Wim Rijkenberg

‘Je zit er niet voor de partij, je zit er voor de burger’

Ik ken Wim van vroeger, toen hij nog mijn buurman was en ik politie-en-boefie speelde met zijn zoons Robert en Colin. Nu, twintig jaar, later zit hij bij mij aan tafel aan een kop koffie en praat ik met hem over zijn loopbaan, zijn ambities en de politiek. Ik weet dat hij vroeger een internationale baan had en ik ben benieuwd hoe hij in de gemeentepolitiek beland is, wat in mijn ogen toch wel even iets anders is dan werken bij een multinational. Wim Rijkenberg is nu tweede man van lijst Kras en als de partij sterk groeit, maakt hij kans op het wethouderschap. Meer dan dertig jaar bekleedde hij verschillende managementfuncties bij BP, de laatste jaren als directeur luchtvaartbrandstoffen voor de Benelux, totdat hij met “prepensioen” ging. Eenmaal thuis, miste hij zijn drukke werkende leven al gauw: ‘Je hebt meer vrije tijd maar je krijgt ook een veel kleiner wereldje’. Door zijn zwager Thomas Tol raakte hij betrokken bij Lijst Kras, vertelt hij. ‘De gemeentepolitiek geeft je een breed spectrum om je in te verdiepen en je leert een hoop mensen kennen.’ Bovendien ziet hij parallellen tussen de gemeentepolitiek en de bedrijfsvoering van  BP waarbij hij jarenlang betrokken was. In zijn baan had Wim vele mensen onder zich en moest hij vaak belangrijke knopen doorhakken. ‘Het gaat om grote belangen en het gaat om groot geld, en je zit ook in de beslisstoel en dat zat ik bij BP ook.’

Hoe ben je betrokken geraakt bij lijst kras?

Mijn zwager Tomas Tol vroeg eind 2009 of de gemeentepolitiek niet iets voor mij zou zijn. Waarom niet? dacht ik onbevangen. Maar tegelijkertijd vroeg ik  me af of dat nu eigenlijk wel iets voor mij zou zijn. Door mijn drukke baan was ik al jaren amper in Volendam geweest. Het gaat allemaal wel goed, dacht ik.

Wat heeft je over de streep getrokken?

Ik ging me erin verdiepen. Las de stukken in de NIVO en bezocht  de raadsvergaderingen. Ik heb er vaak met gefronste wenkbrauwen gezeten gestaan en toen dacht ik kan me er ook voor gaan inzetten. Ik kwam erachter dat het veel interessanter was dan ik aanvankelijk dacht. Maar ja, onbekend maakt onbemind. Ik ben gaan beseffen dat het wel degelijk van toegevoegde waarde is om je in de politiek te mengen, dat je je ervoor interesseert en ervoor inzet. Je kunt verschil maken. Juist op de lokale politiek kun je invloed hebben dit is de politiek waar je direct resultaat kunt hebben. De beslissingen die je neemt  hebben dan ook direct impact op de lokale bevolking, dus ook op jezelf.

Kun je een voorbeeld geven van zo’n politieke zaak die direct impact heeft?

Als er niet slim omgegaan wordt met het budget wordt dit uiteindelijk altijd verhaald op de burgers. Gemeente Edam-Volendam moet tien miljoen bezuinigen door kortingen van de centrale overheid. Dan ontkom je er dus niet aan om moeilijke keuzes te maken. En als je daar richting aan kunt geven, dan is dat best wel belangrijk. 

‘Wij zijn wars van partijpolitiek’ 

Waarom heb je gekozen voor lijst Kras?

What you see is what you get. Dat is met name zo bij de persoon Kras,  die is altijd recht voor z’n raap. Soms reageert hij  in eerste instantie zelfs uit emotie, maar aan Loek merk je wel dat hij altijd reageert vanuit oprechte betrokkenheid. En dat spreekt mij erg aan.
Het voordeel van Lijst Kras is natuurlijk ook dat wij geen ideologie hoeven te verdedigen, we hoeven ons niet aan de landelijke richtlijnen te houden. Wij zijn wars van partijpolitiek. Omdat we geen achterliggende partij-ideologie hoeven aan te hangen kunnen wij altijd handelen vanuit pragmatisch oogpunt.

Maar jullie staan vast zelf ook voor bepaalde ideologieën.

In de basis staan wij voor integriteit, rechtvaardigheid en transparantie. Je moet ten alle tijden integer zijn en blijven beseffen voor wie je er zit: je zit er niet voor de partij je zit er voor de burger.

Vandaar ook jullie slogan ‘Wij gaan voor uw belang’?

Ja. toen ik net in de raad kwam werd me weleens door een aantal mensen van andere partijen gevraagd hoe ik het vond. Ik vertelde dat ik me er soms over verbaasde dat sommige beslissingen niet worden gemaakt in het belang van de burger maar in het belang van de partij. Dan kreeg ik als antwoord: Ja, soms moet het partijpolitiek prevaleren. Dat vind ik niet acceptabel, want: voor wie zitten we er dan? Je zit er niet voor jezelf, je zit er voor de mensen die je gekozen hebben.

Als ik het programma van Lijst Kras lees zie ik de woorden transparantie en communicatie vaak voorbij komen. Waarom zijn deze concepten voor jullie zo belangrijk?

Wij vinden dat de burger betrokken moet worden bij de plannen. Je moet de burger uitleggen wat de plannen zijn en waarom. De laatste paar jaar hebben we gezien dat dat vaak niet gebeurt, en dat dit op weerstand stuit.

Kun je hier voorbeelden van geven.

Nou bijvoorbeeld in de besluitvorming omtrent het Europaplein en de HHNK. Dat had een stuk beter gekund. Bijvoorbeeld bij het Europlein. In juli vorig jaar zou er een burgerraadpleging plaatsvinden. Dat werd telkens opgeschort. Eind vorig jaar vroegen we wanneer het zou plaatsvinden. Vervolgens zou de aankondiging van de nieuwe datum pas aangekondigd worden in de Nivo op de dag van de burgerraadpleging zelf. Achteraf werd dat opgeschort omdat wij daar tegenin gingen. Nu is er een burgerraadpleging waarvoor je je digitaal moet aanmelden. In volendam zijn er misschien vijf mensen die dat doen. Want dan sta je natuurlijk te boek. Dat is een voorbeeld van slechte communicatie. Zo’n burgerraadpleging zou natuurlijk grote invloed moeten hebben, maar dat is lang niet altijd zo.

‘Wij zeggen: houdt het kleinschalig, houdt het lokaal, houdt het aantrekkelijk en behoudt het hart.’

Hoe zien jullie eigenlijk de toekomst van het dorpshart?

Lijst Kras is tegen een grootschalige verbouwing. Maar wij zijn wel voor een ‘facelift’, voor kleinschalige verbetering. Het Havenhof mag wat ons betreft een meer open uitstraling krijgen, iets meer naar butien gericht. Als je de plannen doorvoert die er nu liggen dan heb je geen hart meer. Waar je in Nederland tegenwoordig ook komt in een winkelcentrum, overal heb je een WE, een Coolcat, een C&A, etc. Dat willen wij niet. Wij zeggen: houdt het kleinschalig, houdt het lokaal, houdt het aantrekkelijk en behoudt het hart. Het is niet de bedoeling dat je dat doodmaakt door er een groot winkelcentrum naast te zetten. Bovendien brengt het je niets. Grote winkels hebben eigen mensen, eigen leveranciers, eigen managment, dus het lokale geld stroomt weg.
De tijd is er ook niet naar. Zie in  Purmerend, Amsterdam-Noord, de helft staat leeg. En dan gaan we er hier duizenden vierkante meters aan winkelruimte bijbouwen…

Wij vinden dat de gemeente niet moet optreden als projectonwikkelaar.’ 

Wat zou je graag veranderd zien in onze gemeente?

Wij vinden dat de gemeente niet moet optreden als projectontwikkelaar, met alle risico’s vandien. Laat dat over aan bedrijven die daar goed in zijn. De gemeente moet meer een regiegemeente worden. Dat betekent dat je, voor zover het kan en voor zover het aantrekkelijk is, dingen gaat uitbesteden, dat je niet alles zelf gaat doen. Maar dat je het laat doen door bedrijven die daar in gespecialiseerd zijn. Zo word je meer een contractbeheerder en dit maakt je flexibiler. Je kunt zo inspelen op de behoeften en op de economische mogelijkheden zonder dat je ergens aan vast zit. Dit kan bij allerlei zaken, zoals nu al bij het groot onderhoud aan de wegen. Als er dan dingen veranderd moeten worden kun je zeggen, dit gaan we minder doen maar het heeft geen directe impact op onze directe werknemers want je hebt het uitbesteed. We downsizen het.
Bij elk handelen van de gemeente zou gekeken moeten worden: doen we de juiste zaken en doen we dit op de juiste manier? Of kunnen we  het beter, efficiënter of goedkoper?

Als Lijst Kras aankomende verkiezingen sterk groeit, kom jij in aanmerking om wethouder te worden. Wat zou jij als wethouder kunnen betekenen?

Het oplossen van lang slepende kwesties zou hoog op de lijst staan.
Wat ik voor ogen heb is om de dingen op een meer bedrijfsmatige manier te bekijken en uit te voeren, meer vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Dus meer gericht op pragmatiek dan op politiek.
Maar hierbij nimmer de mens uit het oog verliezen en dus altijd in het belang van de burger.

Facebook
Twitter
LinkedIn