Jeugdbeleid in gemeente Edam-Volendam op orde?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Evaluaties college schetsen positief beeld

Gemeente en onderwijs redden het niet zonder de ouders.

Morgen donderdag 19 april vindt de maandelijkse raadsvergadering plaats in het HHNK. De belangrijkste onderwerpen die in de hoofdzaal aan de orde komen betreffen allemaal evaluaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in brede zin en jeugdbeleid in het bijzonder. De 5 evaluaties (samen vele honderden pagina’s) schetsen een redelijk positief beeld. De zin “de meeste doelstellingen behaald” kom je overal tegen. De vraag is of de oude wijsheid, papier is geduldig, hier ook niet van toepassing is. Wie een beetje realistisch is, weet dat het niet zo goed gaat met het alcohol gebruik – vooral onder de (zeer) jeugdigen – het drugsgebruik en de goklust. Ook op het gebied van de opvoeding en gezonde levensstijl valt  nog veel winst te halen.

Landelijke vergelijking

Vaak wordt gewezen naar landelijke gegevens, om aan te tonen dat het in onze gemeente niet veel slechter gaat dan elders v.w.b. de bovenstaande problematiek. Lijst Kras vindt dat een slechte zaak. De echte cijfers zijn helemaal niet bekend. Het komt dicht bij “natte vingerwerk”. Cijfers over alcohol – en drugsgebruik en ook gokverslaving komen vanuit enquêtes onder de jongeren zelf. Wat zij zelf zeggen is dus het uitgangspunt. Steunpunten voor opvoedingsproblematiek worden matig bezocht en voorlichtingen over verslavingen vinden vaak plaats voor slecht gevulde zalen. Dit zegt niets over de het al dan niet bestaan van de genoemde problematieken noch de ernst daarvan. Het zegt alles over het feit dat een deel van bevolking de vuile was liever binnen houdt, de kop in het zand steekt of gewoon geen interesse heeft.

 

“Doelstellingen behaald”

Onze vrees is dat met” doelstellingen behaald” wordt aangeduid dat er veel zaken op de rit   zijn gezet. Dat is namelijk wel waar. Er zijn de afgelopen jaren grote publiciteitscampagnes opgezet met bovengenoemde zaken als  onderwerp. Er is gepraat met alle maatschappelijke organisaties. Er zijn acties gevoerd waarbij jongeren met cadeaus gelokt zijn om hen te kunnen bereiken. Ludieke posters zijn overal opgehangen. Flesjes water zijn uitgedeeld tijdens kermissen en ga zo maar door. Er is zeker wat gebeurd. De vraag is echter relevant of de echte doelen – vermindering van al de bovengenoemde problemen – gehaald zijn. Wij denken van niet.

 

Veel zaken gaan goed

Alle evaluaties gaan ervan uit dat het met 85% van de jeugd vrij goed gaat, 10 % is kwetsbaar en 5% moet geholpen worden. Gelukkig gaat het ook goed met een flink deel van de jeugd. In deze gemeente kan vrijwel iedere sport, intensief beoefend worden. De faciliteiten zijn zeer goed te noemen ook v.w.b. het CBW. Het is echter zeer de vraag of die 85 % van de jeugd waar het goed mee zou gaan, werkelijk wordt gehaald. Als je mensen spreekt uit de wereld van de horeca, maatschappelijk werk, onderwijs of politie dan krijg je een ander beeld. Er is heel wat loos op het dorp.

 

Rol opvoeders  

Wat we nodig hebben zijn bestuurders die realistisch zijn en die realistische doelen willen nastreven. Wat we nog harder nodig hebben zijn ouders en verzorgers die eens nee! durven zeggen tegen hun kroost, die eens een flinke straf durven uitdelen en hun kinderen verantwoordelijkheid geven voor hun daden. Er zijn (te)veel ouders die hun kinderen mateloos verwennen, waarbij ze in hun hart weten dat zoiets slecht uitpakt. Niets moet en alles mag. Daar kan de politiek, het onderwijs, de maatschappelijke organisaties en het gezag niet tegen op. Samen moeten we werken aan een gezonde toekomst voor onze kinderen. Wie zijn kinderen liefheeft…

Facebook
Twitter
LinkedIn