Kinder ”Discofever in de Buhne”

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Kinderen op jonge leeftijd feestvieren een goede zaak?

Vorige week heeft de oplettende lezer (er staat zóveel in dit blad) een artikel kunnen lezen met de bovenstaande titel. Het was ondertekend door een bezorgde moeder. In het artikel spreekt de moeder haar zorgen uit, over het organiseren en het propaganda maken van het buurtwerk (CBW) voor discofeestjes. Let wel, voor kinderen die nog op de lagere school zitten. Zij vraagt zich daar bij af of schoolleiding en politiek dit soort acties ondersteunen, daar zij blijkbaar op een basisschool posters voor dit evenement heeft zien hangen. Haar stelling is dat op jonge leeftijd uitgaan naar horeca-achtige gelegenheden een paar jaar later vroegtijdig gebruik van alcohol en drugs in de hand kunnen werken.

Mening politiek

Er is nog niet echt gepraat in de politiek over op welke leeftijd er bepaald soort feestjes worden georganiseerd en voor wie. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Het CBW wordt gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur subsidieert ook allerlei instellingen die willen voorkomen dat kinderen (zeker op jonge leeftijd) aan de alcohol beginnen. Drugsgebruik is helemaal taboe. Sterker nog, op dit moment is de gemeente heel actief in haar publicaties en voorlichting tegen drank en drugs in het algemeen, laat staan dat de gemeente het wil bevorderen!
Deze mevrouw heeft groot gelijk als zij vindt dat de politiek niet lijdzaam moet toezien, dat er disco – en/of andere feestjes worden georganiseerd. Helemaal niet als dat door organisaties gedaan wordt die een subsidierelatie met de gemeente onderhouden. Lijst Kras zal zich hard maken om dit onderwerp te agenderen in de politiek.

Het onderwijs

In het basisonderwijs werken we keihard aan een gezonde ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebied. In de bovenbouw hoort daar informatie bij over alcohol en drugs, gezonde voeding, sociaal bewustzijn, en het leren omgaan met groepsdruk. Er wordt veel reclame gemaakt op de basisscholen voor sport – en spelactiviteiten en cultuur, maar bij ons weten niet voor (disco)feestjes.

De mening van Lijst Kras

Lijst Kras vindt dat deze mevrouw helemaal voor de volle 100% gelijk heeft. Wij zullen dit zeker in de politiek aan de orde te stellen. We delen de mening van deze bezorgde moeder,  dat je hier niet te vroeg mee moet beginnen. De huidige jeugd wordt al vroeg genoeg rijp iets wat we niet tegen kunnen houden. We moeten er naar streven dat kinderen zo lang mogelijk kind kunnen blijven.
Op het voortgezet onderwijs genieten van een  alcoholvrije disco is vroeg genoeg. Daarna komt er nog tijd genoeg om naar de kroeg te gaan.
Overigens twijfelen we niet aan de goede bedoelingen van het CBW en daarmee willen we graag in discussie over op welke leeftijd en hoe vaak zo’n disco gebeuren moet plaatsvinden.
Facebook
Twitter
LinkedIn