Kolossaal dorpshart: visie of waanzin?

Parkeren bord
klik om te vergroten

 Politieke machtsspelletjes in Edam-Volendam

Bevolking en ondernemers aan ze

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Raad van 28 februari, was het voorstel tot grote renovatie van ons dorpshart, namelijk de Zeestraat/Europaplein.

Al vele jaren bestaan er plannen om het centrum van Volendam een fraaier aangezicht te geven, het verkeersluw te maken en te veraangenamen, zodat de lokale bevolking alsmede de toeristen daar graag willen verpozen. Geen druk verkeer, maar voornamelijk fietsers die hun rijwiel makkelijk kunnen parkeren in speciale stallingen en voor de rest een wandelboulevard met prachtige winkeltjes en lichte horeca die de klant op een terras gaat bedienen. Wie wil dat nou niet zult u zeggen? De ondernemers zien dergelijke gezellige drukte wel zitten en bewoners en toeristen ook. De gemeenteraad gaf het college vorig jaar dan ook groen licht om met een goed voorstel te komen.

 

Grootse plannen

Het college schakelde een stedenbouwkundig bureau in, dat vol ijver aan de slag ging en in de februari Raad zijn plannen presenteerde. Die zijn niet mis. Aan de Raad werd gevraagd de uitgangspunten voor deze plannen goed te keuren, zodat het college daarna in twee infoavonden de bevolking en de ondernemers ervan kan overtuigen dat hier waarlijk sprake is van een visie. Snelheid is gewenst  wat het college betreft, want het is een project dat zich over meerdere jaren zal uitstrekken. De uitgangspunten waren:

– De Zeestraat als stedenbouwkundige en commerciële hoofdas bestempelen.

– Parkeren zoveel mogelijk ondergronds.

– Uitgaan van 4.800 m2 commercieel programma(meer winkels), 60 appartementen en 600 parkeerplaatsen voornamelijk ondergronds.

– Dat alles gepositioneerd zoals door de ontwerpers getekend (o.a. aan weerszijden van de Zeestraat winkels met 2 appartementen er bovenop plus een dak en de Zeestraat versmald tot 12 á 15 meter).

 

Onzekerheden en risico’s    

De plannen zoals ze er nu liggen zitten vol met onzekerheden en (financiële) risico’s. Het gaat om enorme bedragen. Alleen de parkeergarage moet al €13 miljoen kosten.  Op veel vragen kan (nog) geen antwoord gegeven worden. Welke risico’s de gemeente loopt zijn nog niet in beeld evenals het bedrag dat de gemeente er uit eigen zak bij moet doen. Ook is het onduidelijk hoe het met de bereikbaarheid zal zijn in de gefaseerde uitvoering. En dan natuurlijk de belangrijkste vraag: Moet je als gemeente Edam-Volendam in een tijd dat internetverkopen een steeds grotere deel van de markt gaan afsnoepen, gaan investeren in zulke grootse plannen? Wie zit daar letterlijk en figuurlijk op te wachten? Daar wil het college in twee infoavonden achter zien te komen, om dan de Raad in juni een besluit over deze zaak voor te leggen. Dat lijkt ons voor een dergelijk groot project ongelooflijk snel en dus ligt onzorgvuldigheid op de loer. Het college is er al tijden mee bezig, de Raad kent nog maar enkele weken het allereerste conceptplan en de bevolking/ondernemers weten nog van niets!

Lijst Kras – gesteund door andere partijen- wilde niets weten van het nu al vaststellen van zulke concrete uitgangspunten. De risico’s, problemen en financiële onzekerheden, van deze grote plannen, terwijl we midden in een crisis zitten, moeten eerst goed in kaart worden gebracht. Verder moet er draagkracht gevonden worden bij de bevolking, álle ondernemers en de Raad. Dat is een klus die niet in drie maanden geklaard zal zijn en met open vizier gedaan moet worden. Het college moest zijn uitgangspunten drastisch terugschroeven en deed dat ter plekke. Toch heeft Lijst Kras tegengestemd, daar het college niet ver genoeg wilde gaan. Lijst Kras blijft op zijn hoede gezien de ontwikkelingen rond het Europaplein.

 

Het Europaplein       

Sinds een half jaar is het Europaplein nagenoeg autovrij en heeft het Amvo terrein een opknapbeurt gehad. Als de plannen voor het dorpshart doorgaan hebben die investeringen wel een heel kort rendement. Als de dorpshartplannen eerder waren gepresenteerd of de Raad was verteld dat er over een half jaar zulke grootse plannen zouden worden gelanceerd, waarbij alles weer op de schop moet, had Lijst Kras zeker tegengestemd. Nu is de klandizie van de winkeliers enorm teruggelopen en worden ook de toeristen die in de Zeestraat uitstapten volledig geweerd. Een flinke domper in deze toch al zo moeilijke tijden voor tientallen ondernemers rond het Europaplein maar zeker ook de horecaondernemers rond de Haven. Dit had allemaal kunnen wachten tot er duidelijkheid zou zijn over de dorpshartplannen.

 

Laat uw stem horen!

De plannen voor een nieuw dorpshart zijn vooral ontwikkeld voor de bevolking aldus het college. Het centrum moet netter en aangenamer worden. Een ander doel is dat de bevolking vooral veel meer niet- dagelijkse producten (kleding en derg.) gaat kopen in eigen dorp. Lijst kras plaatst hier grote vraagtekens bij. Mensen willen gewoon graag eens winkelen buiten het dorp. De kans is groot dat de andere winkels in onze gemeente het veel slechter gaan doen als het creëren van het dorpshart doorgaat en een succes zou worden. De Zeestraat krijgt voor Volendamse begrippen hoogbouw. Op de winkels worden twee lagen appartementen gebouwd plus een schuin dak. Als u inspraak wilt hebben, kom dan naar de informatieavonden die het college gaat organiseren. Lijst Kras zal in de gaten houden of er geen onverantwoorde (financiële) risico’s genomen worden en of er bepaalde partijen niet het onderspit gaan delven door deze ambities.

 

Email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn