Laatste nieuws huisvesting ambtenaren!

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Geheimzinnige krachten aan het werk in Edam-Volendam

De inkt was nog niet droog na het schrijven van het artikel over het HHNK vorige week in deze krant, toen de volgende mededeling verscheen op de computer van alle raadsleden:
“Het college ziet af van de optie gedeeltelijke nieuwbouw, mede gelet op de toekomstige feitelijke financiële situatie. Geaccepteerd wordt dat er voor de korte en middellange termijn wordt uitgeweken naar een nader te onderzoeken 3e locatie in een bestaand pand”

 

Wat is hier aan de hand?

Wie regelt nou wat in deze gemeente? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente vergelijkbaar met de Tweede Kamer (Hoewel Kamerleden er een full time job aan hebben en raadsleden het in de avonduren moeten doen). De gemeenteraad stelt de kaders vast, stelt financiële middelen ter beschikking en neemt de besluiten die het college uit moet voeren. Het college mag diverse besluiten ook zelfstandig nemen volgens de regels van het dualisme (scheiding raad van het college), maar uiteraard in lijn met de wensen  van de gemeenteraad.

Ambtenaren huisvesting

Al jaren verkeren de panden in Mgr. Veermanlaan waar een deel van het gemeentelijke ambtenarenkorps werkzaam is in zeer slechte staat. Daar moet iets aan gedaan worden. Ook kan een deel van de huidige ambtenaren gewoonweg niet meer geplaatst worden in de huidige beschikbare accommodaties in onze gemeente. Er wordt al gesproken over het plaatsen van containers bij het stadskantoor om daar werknemers in te huisvesten. Een bizarre situatie. Iedere lezer van onze artikelen weet dat onze fractie geen voorstander is van het uitbreiden van het ambtenarenkorps. Integendeel! Dat neemt niet weg dat de mensen die vaak met hart en ziel hier aan het werk zijn, dat onder normale omstandigheden moeten kunnen doen. Dat is een verantwoordelijkheid van het gehele bestuur!

Feitelijke financiële omstandigheden

Fractie Kras waakt al jaren over uw financiën. Mede daardoor verkeert onze gemeente in een voor deze tijd goede financiële positie. Natuurlijk zijn er onzekerheden m.b.t. de toekomstige Rijksuitkering, maar daarom wil onze fractie nou juist ook de juiste financiële beslissingen nemen voor de toekomst! Zoeken naar beschikbare huurpanden voor ambtenarenhuisvesting is een lijdensweg die we in deze gemeente al meerdere keren  zonder succes hebben bewandeld. Financieel, organisatorisch en qua werkomstandigheden voor de ambtenaren en de dienstverlening naar de inwoners toe, is het een drama. Indien we nu onmiddellijk starten met de voorbereidingen voor de optie gedeeltelijke nieuwbouw, dan plukken we daar pas over 5 of 6 jaar de vruchten van. Uitstel is afstel en een onbegaanbare weg.

Overigens hebben we al jaren vele miljoenen voor de huisvesting gereserveerd staan.

 

Wat zit hier nou weer achter?

Uit wiens koker komt dit collegebesluit nu vandaan zult u denken. Het college bestaat uit 5 personen: twee wethouders van Volendam 80, één wethouder van het CDA, één wethouder van de VVD en de burgemeester. Volendam 80, het CDA en Fractie/Lijst Kras waren tegen aankoop van het HHNK en vóór de optie gedeeltelijke nieuwbouw. Het college zou dus vóór de optie gedeeltelijke nieuwbouw moeten zijn. Het pand van de HHNK komt binnenkort leeg te staan, want die hebben een nieuw pand gebouwd. Zou er misschien een “fantastische” aanbieding komen voor de gemeente om dat pand alsnog tegen lage huur te betrekken?

Een “onverwachte aanbieding” die we niet af kunnen slaan? Via een kleine omweg komen we dan toch nog op een “democratische” manier in het pand met al zijn nadelen terecht.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat Volendam 80, het CDA en uiteraard Fractie Kras de rug  recht houden in deze.

www.lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn