Lange Weeren en de 3e ontsluitingsweg noodzaak of speeltje van de politiek? Deel 2

stb-2016-337-011
klik om te vergroten

Vorig week schreven wij het eerste stuk met bovenstaande als titel . In dat stuk ging het vooral over de noodzaak van het bouwen in de Lange Weeren. Dat lijkt onvermijdelijk tenminste als wij duizenden jongeren in Volendam de kans willen geven een nieuwbouw woning te kopen in Volendam de komende 12 jaar. Natuurlijk komen er ook woningen leeg op het Munikkenveld en andere oudere wijken in Volendam, maar dat tempo zal zeker niet hoog genoeg liggen om aan de vraag te voldoen. Ouderen blijven veel langer in hun woning zitten, zodat de doorstroming wordt vertraagd. Daar komt bij dat ook mensen van buiten hier huizen opkopen en de statushouders die we moeten huisvesten. Vertrek en terugkeer van eigen ingezeten zullen elkaar niet veel mislopen. In dit artikel gaat het over nut en noodzaak van de 3e ontsluitingsweg. De vereniging “weg met de weg” en ook anderen zijn het daar nog niet helemaal mee eens.

Twee ontsluitingen

De discussies over nut en noodzaak van de 3e ontsluitingsweg lopen ook al meer dan 15 jaar. Edam- Volendam heeft sinds jaar en dag twee ontsluitingen . De Zeddeweg richting hotel Volendam en minstens even druk de Dijkgraaf Poschlaan richting busstation Edam. Twee ontsluitingen is niet veel voor een dorp zoals Volendam, dat de laatste 10 jaar ook nog eens enorm is gegroeid. Op een doordeweekse dag buiten het toeristenseizoen is het al grote delen van de dag, veel te druk bij beide ontsluitingen. De groei van inwoners van Edam-Volendam en dus de druk op die twee ontsluitingen, neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Als er calamiteiten plaatsvinden (ongeluk of motorpech) of onderhoud aan de ontsluitingen moet plaatsvinden zijn we de sigaar. Dat kan eigenlijk gewoonweg niet.

Derde ontsluitingsweg

De afgelopen jaren zijn er tal van onderzoeken gedaan naar het nut en noodzaak van de derde ontsluitingsweg en de gevolgen daarvan. De bekendste zijn de MER onderzoeken. Dat zijn Milieu Effect Rapportages die dan weer verplicht door de provincie en dan weer op eigen initiatief van de gemeente, zijn uitgevoerd. Alle effecten die de aanleg van derde ontsluitingsweg heeft op zijn omgeving worden daarbij in beeld gebracht. Die onderzoeken geven ook aan wat het betekent voor omwonenden en wat voor maatregelen er genomen moeten worden indien de weg echt gerealiseerd gaat worden. Wat LijstKRAS betreft is er geen twijfel over nut en noodzaak en moet de weg aangelegd worden omdat:

1) Wij denken dat met een derde ontsluiting de steeds grotere verkeerstromen veel beter verwerkt kunnen worden en de twee andere ontsluitingen ontlast.

2) Het verminderen van het verkeer en daardoor een beter doorstroom op de Julianaweg en Dijkgraaf Poschlaan in Edam

3) Het feit dat de weg onmisbaar is voor het toekomstig verkeer vanaf de Lange Weeren.

Sterker, geen weg betekent geen Lange Weeren omdat de provincie vooralsnog geen toestemming geeft om een weg op de provinciale Zeddeweg te laten aansluiten.

Qua financiering wil de Stadsregio € 5 miljoen bijdragen voor de aanleg van de 3e ontsluiting.

Er is ook nog gekeken naar het zogenaamde Nulplus-alternatief. Dat houdt dat het in dat er geen 3e ontsluiting komt, maar dat andere wegen dusdanig opgeknapt worden dat de verkeersstromen ook goed opgevangen kunnen worden. Alleen al gezien het feit dat deze oplossing geen enkel soelaas biedt voor de Lange Weeren, maakt hem ongeschikt.

Ook bij de derde ontsluitingsweg moeten er enkele kruispunten worden aangepast om de doorstroom op de Julianaweg te verbeteren, maar minder als bij het Nulplus-alternatief

Weg met de weg

De actiegroep “Weg met de weg” van de bewoners voor wiens deur de weg wordt aangelegd, maken zich over allerlei zaken zorgen. Begrijpelijk omdat zij na ruim 30 jaar de rust en het groene uitzicht kwijt zullen raken. Wat gaat men precies doen, hoe zit het met de geluidsoverlast, de aankleding, komt de natuur en het uitzicht in de knel en nog veel meer. Deze actiegroep heeft zich altijd constructief opgesteld en hoopt dat de het college oog zal hebben voor enkele wijzigingen die zij hebben voorgesteld, zodat de aanleg ook voor hen aanvaardbaar wordt. Het gaat met name om een verdieping van de weg met 15 centimeter in combinatie van een grondwal van een meter. Met dit voorstel heeft het college vooralsnog niets gedaan. LijstKRAS ziet graag dat het college deze oplossing heel serieus in overweging neemt om tot voor een ieder bevredigende oplossing te komen.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn