Lange Weeren en de 3e ontsluitingsweg noodzaak of speeltje van de politiek? Deel 1

stb-2016-337-011
klik om te vergroten

De afgelopen maanden heeft het college bestaande uit wethouders van de coalitie LijstKRAS, CDA Zeevangs Belang en de VVD een aantal grote projecten op de agenda van de Raad gezet. Enkele maanden terug al een kredietaanvraag om de plannen van het Europaplein verder uit te werken. De uitvoering staat vooralsnog gepland in het 4e kwartaal 2017. In januari stond de Lange Weeren op de agenda en de afgelopen Raad de 3e ontsluitingsweg en de Parallelweg. Al deze zaken zijn nog lang niet in een eindfase, maar inmiddels wel op de kaart gezet. Bij verschillende inwoners van de gemeente geeft deze voortgang op z’n zachts gezegd wel wat kriebels in de onderbuik. Daarom nu een toelichting.

De Lange Weeren

De Lange Weeren is een al heel langlopend politiek dossier in de gemeente Edam-Volendam. Eigenlijk zolang er in de Broeckgouw wordt gebouwd wordt er gesproken over de laatst overgebleven uitbreidingslocatie de Lange Weeren. De huiseigenaren die de Lange Weeren tegenover zich krijgen, hebben bij de koop daarvan al meegekregen dat het gebied ooit bebouwd zou kunnen gaan worden. Wie dan leeft wie dan zorgt zal menigeen gedacht hebben, maar als het dan akelig dicht in de buurt komt wordt het toch anders. We zitten in de eindfase van de Broeckgouw. Rond 2021 zal de laatste paal geslagen worden. Hebben wij dan nog een uitbereidingslocatie nodig vragen sommigen zich af. We hebben toch nog inbreilocaties genoeg?

Inbreilocaties

In Edam-Volendam zijn diverse inbreilocaties. Dat zijn plaatsen die vrij komen door sloop en waar opnieuw gebouwd kan gaan worden. Hierbij valt te denken aan het gebied van de Maria Goretti, het gebied van de Seinpaal, het Tase terrein en het Korsnäs terrein in Edam, om een paar grote te noemen. In het laatste deel van de Broeckgouw kunnen we nog wel 300 huizen/appartementen/zorgwoningen kwijt. De vraag is of dat genoeg is. Het antwoord ligt in de definitie van genoeg. Voor de ene partij is het genoeg (Groen Links “geef de Weidevogels ook een kans”) maar LijstKRAS vindt van niet. De cruciale vraag is namelijk of we onze jeugd een (nieuwbouw) woning gunnen in het eigen dorp wat de afgelopen 50 jaar min of meer tot een recht is geworden. We kunnen ook zeggen: “Er is nog plek zat in onze gemeente (inclusief Zeevang) en anders kunnen onze jongeren altijd nog naar een nieuwbouwwijk van Purmerend. Voor LijstKRAS is de zaak duidelijk. Wij laten de mogelijkheid om te bouwen voor onze jeugd niet liggen. Geen gigantische bouwwijk voor heel Nederland, maar beperkt, doelgericht, ingebed in landschap en zoveel mogelijk rekening houdend met het woongenot van onze lokale inwoners die ermee te maken krijgen.

Hoeveel huizen zijn er nodig?

Kiezen voor bouw in de Lange Weeren is niet kiezen voor de gemakkelijkste weg. Het Rijk en de provincie hebben hier een stem in en maken het er niet gemakkelijker op. Zij komen o.a. met financiële eisen en eisen op het gebied van de uitvoering en wie er mag komen wonen. Wij kiezen bewust voor de moeilijke weg in het belang van onze jeugd. Er zijn allerlei onderzoeken uitgevoerd en prognoses gemaakt om hoeveel huizen het dan wel zou gaan. Al die prognoses worden door tegenstanders weer onderuit gehaald. Wij denken dat er veel animo is. Er zijn nu al duizenden jongeren alleen al in Volendam, tussen de 13 en de 24 waarvan velen de komende jaren graag een nieuwbouwwoning willen kopen. Gelukkig willen ook veel jongeren een bestaand huis betrekken, maar daar zullen er niet genoeg van vrijkomen om de behoefte van alle woningzoekenden te dekken. We wagen ons niet aan het noemen van concrete aantallen, omdat verschillende factoren invloed hebben op de uiteindelijke noodzaak. Denk bijvoorbeeld maar aan het feit dat de laatste jaren veel mensen “van buiten” een huis in Volendam kopen en aan de andere kant, dat veel huizen van ouderen vrij komen, maar echt niet met honderden tegelijk. Daarbij komt dat er ook veel vraag is vanuit de senioren en alleenstaanden voor woningen. Dit jaar worden er relatief weinig huizen in de Broeckgouw gebouwd en wat je ziet is dat de prijzen van bestaande woningen meteen omhoog schieten. Je moet er niet aan denken dat de Lange Weeren nu als bouwlocatie wordt afgeschoten. De gevolgen voor de jeugd en anderen zouden niet te overzien zijn.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn