Lijst KRAS bouwt gestaag door

blok
klik om te vergroten

De oude basisschool de Blokwhere maakt plaats voor huurwoningen en appartementen.

Vorige week heeft u kunnen lezen in de Nivo dat er 15 huurappartementen en 14 grondgebonden woningen gebouwd gaan worden dus maar liefst 29 eenheden op de plaats van de oude Blokwhere aan de Val van Urk. Aanvankelijk zou de verlaten basisschool die in de Broeckgouw nieuw is gerealiseerd, een dependance worden van het CBW omdat die begin 2020 het terrein van de Maria Goretti moet verlaten.  Daar gaat dan ook de sloophamer overheen.  Hier worden ook huizen en appartementen gebouwd voor zowel de huur – als koopsector en verder huisvesting voor Odion.

Kapitaal vernietiging

LijstKRAS heeft het college en Ruimtelijke Ordening  wethouder Albert Koning van LijstKRAS  kunnen overtuigen van het feit dat die plaats waar nu nog de oude Blokwhere staat, uitermate geschikt is voor de bouw van woningen en appartementen in dit geval voor de huursector. Het opknappen en geschikt maken voor activiteiten van het CBW van de oude Blokwhere zou gigantisch veel geld kosten en er zijn ook andere mogelijkheden en plaatsen om kinderen onder  de 4 jaar in onder te brengen. Denk aan bestaande gebouwen met (gedeeltelijke) leegstand en eventueel scholen. Berekeningen hebben uitgewezen dat de optie die LijstKRAS aan droeg de beste optie is. Het mes snijdt aan twee kanten of zelfs drie!

– Er wordt geen geld gestopt in een afgeschreven pand

– Er worden broodnodige huurwoningen en appartementen gerealiseerd

– Er kan voor CBW activiteiten ruimte gezocht worden in andere panden met leegstand, ook bij het CBW zelf, scholen of anderszins

Andere bouwplannen op korte termijn

De Maria Goretti gaat zoals gezegd ongeveer begin 2020 van start. Ook dat is een al jarenlang lopend project dat maar niet van de grond kwam. Het is door deze coalitie losgetrokken. De turnhal waar Mauritius uit moet, wordt voor een groot deel met geld uit de verkoop van de grond, nieuw gebouwd in de Broeckgouw en zij gaan die nieuwe hal delen met de Beukers. Het wordt een toekomstig bestendig gebouw waarin eisen voor duurzaamheid en energie zuinigheid worden meegenomen. De beide verenigingen hebben veel inspraak gehad. Weer een win win situatie, waar het mes aan meerdere kanten snijdt. Dan heb je nog de nieuwe Seinpaal die reeds in aanbouw is samen met het zwembad de Waterdam een geheel gaat vormen met vele synergie voordelen. De oude Seinpaal wordt gesloopt en ook daar komt een flat met huurappartementen.

Dit zijn de korte termijn plannen die al (snel gaan) lopen. Er staat nog veel meer te gebeuren. Het Tase terrein komt weer leeg want Dirk van de Broek gaat herbouwen op de oude plaats.  In Oosthuizen en Edam zijn diverse inbreilocaties waar gebouwd moet gaan worden binnen enkele jaren en het dossier Korstnässterrein in Edam bereikt ook een stadium dat alle seinen op groen komen. Ook dit project loopt al 12 jaar

Over al deze projecten later meer. Binnenkort gaan we ook in op de ontwikkelingen van koophuizen die op stapel staan.

email:  fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn