Lijst KRAS en haar ouderen- & senioren beleid

IMG_1602
klik om te vergroten

Lijst KRAS ziet graag dat mensen omzien naar elkaar, dat men elkaar ondersteunt. Omdat de senioren langer zelfstandig willen en kunnen wonen willen wij daarin faciliteren. Wij vinden het ook zeer belangrijk dat er een samenwerking komt tussen de zorgaanbieders en zorgfinanciers, zodat er voor de ouderen bij één loket alle benodigde informatie verkregen kan worden.

Onze belangrijkste punten voor de ouderen op een rij:

– realiseren seniorenwoningen op Maria Goretti-terrein
– renovatie Meermin, Edam
– realisatie Woon-zorgcomplex in de Broeckgouw
– creëren van voldoende senioren- en aanleunwoningen
– vroeg signalering en preventie van gezondheidsproblemen
– zinvolle tijdsbesteding en cursussen via o.a. Pius X /C.B.W.
– verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen
– goede informatieverstrekking m.b.t. bestaande voorzieningen
– juiste besteding WMO gelden en effectieve inspraak
– alle steun voor de Seniorenraad Edam-Volendam. Niet alleen in faciliteiten en financieel, maar ook als denktank en adviesraad richting de hele politiek.

Ga stemmen en zorg dat u weet op wie!

Facebook
Twitter
LinkedIn