Lijst Kras komt beloften na

eurpl
klik om te vergroten

Europaplein staat voor 2015 op de rol!

Verkiezingsbeloften worden waargemaakt

Het realiseren van een aantrekkelijk Europaplein, dat na de inspraak hopelijk op een breed draagvlak kan rekenen bij de bevolking, zal na groen licht van de gemeenteraad, de tweede verkiezingsbelofte zijn die Lijst KRAS nakomt. Zoals bekend is 2 maanden geleden het HHNK verkocht, een keiharde belofte van Lijst KRAS aan de kiezer en nu is het tijd voor het nieuwe Europaplein, in de vorm waar Lijst KRAS al die tijd zo hard voor heeft gevochten. Veel inwoners en ondernemers hadden de presentatie van de plannen veel eerder verwacht (wij ook trouwens!) maar het plan heeft zoveel facetten en behelst zoveel maatregelen en procedures dat het zo lang heeft moeten duren. Daarbij moest er gezocht worden naar een zo groot mogelijk draagvlak van zowel bewoners als ondernemers, terwijl er ook politieke overeenstemming bereikt moest worden. Lijst KRAS heeft u hierover al eerder geïnformeerd, wat voor sommige oppositiepartijen aanleiding was om Lijst KRAS te beschuldigen van kiezersbedrog. Het tegendeel is waar. Het college heeft de plannen in grote lijnen uitgewerkt en gaat die presenteren.

Communicatietraject van groot belang

Wat wij ook hebben beloofd is dat we geen kant en klare plannen zouden aanbieden, maar u ruimte voor inspraak zouden geven. Op dat punt is het college nu gekomen. Op donderdag 19 maart wordt er een openbare infoavond gehouden in de vergaderzaal van het HHNK voor de Raad, met twee onderwerpen te weten de dijkversterking en de conceptplannen voor het Europaplein. De plannen m.b.t. de dijkverzwaring lopen ook al heel lang en er wordt overwogen om tegelijk met die versterking daar een weg op aan te laten leggen. Twee zeer belangrijke onderwerpen die ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het aangezicht van onze gemeente. Iedereen die zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen moet dus die avond vrij houden. Het is een openbare informatieavond dus u bent welkom.

Hoe verder?

Tijdens de informatieavond kunnen raadsleden vragen stellen en suggesties doen m.b.t. het invullen van het Europaplein. Die kunnen dan meegenomen worden in de conceptplannen van het Europaplein die vervolgens worden voorgelegd ter beoordeling in de Raad van donderdag 2 april. Raadsvergaderingen zijn altijd openbaar en daar bent u dus ook weer welkom. Het is altijd interessant om te horen wat de verschillende fracties over de plannen te zeggen hebben. Dan hoor je nog eens wat. Het zijn dan nog steeds conceptplannen want daarna volgen nog de inforonden voor ondernemers en burgers. De data hiervan zijn nog niet bekend maar die worden zo snel mogelijk na 2 april gepland. De uitvoering met aanbestedingen en alles wat daar weer bij komt moet zo snel mogelijk ter hand worden genomen. Wij gaan ervoor en doen wat we hebben beloofd. Het is maar dat u het weet.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn