Lijst KRAS maakt werk van terrassenbeleid

FullSizeRender
klik om te vergroten

Een duidelijke afscheiding voor terrassen en de ondernemers een duidelijke brief

Al een hele tijd maakt Lijst KRAS zich zorgen over de veiligheid en het aanzien van de dijk. De afgelopen jaren zijn de terrassen, schermen en uitstallingen van vele ondernemers op de dijk steeds verder uitgebreid, ten koste van het aangezicht, de veiligheid en het op een normale prettige manier kunnen wandelen op de dijk door bewoners en de toerist. Vorig jaar is Lijst KRAS om de tafel gaan zitten met de verantwoordelijken op het gebied van veiligheid bij de gemeente. De ondernemers moesten duidelijk worden geïnformeerd over hun rechten en plichten en hun terrassen inrichten op een manier die de regels voorschrijven en die de dijk weer voor iedereen leefbaar maken.
De afdeling veiligheid en haar Boa’s zijn daarop aan het werk gegaan. Eerst pratend met de ondernemers en waarschuwend en later ook verbaliserend. Zij hebben goed werk verricht. Lijst KRAS heeft hier vorig jaar ook over gepubliceerd en daar veel goede reacties op gehad van zowel (dijk) ondernemers als vanuit de bevolking. De meeste dijkondernemers zijn namelijk van goede wil, maar als je buurman eigenhandig zijn terras groter maakt, daarmee meer omzet genereert en de klandizie bij je weghaalt, dan ben je een dief van je eigen portemonnee als je dat zelf ook niet doet.

Problemen die zich voordoen

Om de omvang van de terrassen per horecabedrijf aan te geven, zijn er in het verleden bij de verschillende ondernemingen metalen “punaises” aangebracht in de grond. Dit is echter niet overal consequent gebeurd. Het was per onderneming verschillend, bij sommigen helemaal niet te zien, wat de controle en het maken van goede afspraken met de ondernemers zeer bemoeilijkte. Lijst KRAS heeft begin 2015 weer aan de bel getrokken bij de verantwoordelijke ambtenaren en hoofd veiligheid van de gemeente. We hebben verzocht om vóór het nieuwe toeristenseizoen goede afspraken te maken met alle ondernemers en die duidelijk te verwoorden in een brief inclusief de controle maatregelen, zodat iedereen precies weet waar ze aan toe zijn. Verder wilde Lijst Kras bij iedere onderneming een duidelijk natuurlijke markering van het terras , zodat de ondernemer zijn klanten ook kan wijzen op de grens en zodat ook de Boa’s hun controlerende werk goed kunnen uitvoeren. Er moet over de hele dijk een strook van 4 meter vrij blijven van terrassen en obstakels t.b.v. de hulpdiensten.

Lijst Kras mocht meedenken

Lijst KRAS werd uitdrukkelijk verzocht om mee te denken over een structurele oplossing v.w.b. de uitvoering. Een niet gebruikelijk verzoek dat dankbaar is aanvaard. We zijn tot de slotsom gekomen dat het wegdek een afwijkende bestrating (alleen qua ligging van de stenen) gemarkeerd door twee rijen dwars liggende stenen, het geheel ter grootte van het toegestane terras ter plaatse, de mooiste, duidelijkste en goedkoopste oplossing zou zijn én nog voor het nieuwe seizoen realiseerbaar. Dat is nu dus gedaan in een recordtijd. Wij vinden het prachtig en veel ondernemers hebben ook al zeer positief gereageerd. We gaan er van uit dat ook alle andere gebruikers van onze mooie dijk tevreden zullen zijn. Lijst KRAS houdt van duidelijkheid voor iedereen
Lijst Kras is er voor u. Het is maar dat u het weet.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn