Lijst kras met de billen bloot?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Wat wil Lijst Kras? Trots kunnen zijn op Monumentenbeleid!

Twee weken geleden sprak Lijst Kras wederom zijn ongenoegen uit over het monumentenbeleid van dit college. Wij zijn in principe vóór het bewaren van de laatste stukjes monument voor het nageslacht en het aangezicht voor de bezoekers van ons dorp.
De manier waarop echter, de communicatie en de uitvoering stuiten op grote bezwaren. De Raad heeft daar verder nauwelijks inspraak in. Dit geldt overigens ook voor andere beleidsterreinen. In een later schrijven komen we daar op terug.

College daagt Lijst Kras uit

Het college vraagt Lijst Kras zich concreet uit te spreken over het te voeren monumenten beleid. Dit n.a.v. de publicatie twee weken geleden over dit beleid. Wij doen dat graag. Zoals reeds eerder gezegd is Lijst Kras sowieso voorstander van het feit dat gemeentelijke, maatschappelijke en kerkelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen in deze. Het gemeentebestuur zou hierbij dwingend sturend kunnen optreden. Anders wordt het als het gaat om particulier bezit en het stellen van burgers voor voldongen feiten, waarbij ze met de rug tegen de muur komen te staan.

Slechte bouwkundige staat

Het college heeft een puntenlijst laten ontwikkelen om te bepalen of een gebouw of object monumentaal te noemen is. De eerste keer dat die lijst gebruikt werd, kwam er direct een manco aan het licht: De bouwkundige staat telt gewoon helemaal niet mee. Daar wringt nou precies de schoen. Particuliere woningen die in zeer slechte staat verkeren (meestal woningen van voor de oorlog) worden tot nu toe door de eigenaren of erfgenamen verkocht, zodat ze er nog wat aan overhouden. Van de ene op de andere dag besluit dus het gemeentebestuur dat die panden monumenten worden. De ouderdom van panden – maakt niet uit in welke staat – levert namelijk wel punten op vanuit bovengenoemde lijst! Dit betekent heel concreet dat plotseling van die burger wordt geëist dat hij zijn pand in goede staat brengt en houdt en dat hij het alleen mag verkopen met het stempel monument erop.

Wie zal dat betalen?

In de praktijk betekent het voor toekomstige monumenten die in slechte staat verkeren dat ze onverkoopbaar blijken en de eigenaren heel veel geld gaan kosten. Dat staat Lijst Kras nou helemaal niet aan! Ook voor panden die in redelijke staat verkeren levert de monumentale status kapitaalsverlies en extra onderhoudskosten op alsmede slechte verkoopbaarheid.
Als het college en de Raad van Edam- Volendam zoveel waarde hechten aan het bewaren van de laatste monumenten die particulier eigendom zijn, dan moeten er naast een goede communicatie ook flinke subsidies aan te pas komen.

De gemeente kan niet zeggen tegen de burger “wij zitten wat krap dus jullie moeten zelf maar opdraaien voor de kosten van ons beleid” Dat is te gek voor woorden. Als op dit moment aangewezen panden zich in zeer slechte staat bevinden, moeten ze toch gesloopt kunnen worden of de gemeente moet besluiten ze over te nemen. Voor andere panden kan worden volstaan met gedeeltelijke sloop (zie pastorie) en daarnaast het behouden of terug laten komen van beeldbepalende of karakteristieke kenmerken. Is dit duidelijk genoeg? Als het college deze uitgangspunten overneemt, staan wij volledig achter het beleid.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn