Lijst KRAS pleit voor behoud avondopenstelling milieustraat Volendam

gemeentewerf
klik om te vergroten

Lijst KRAS heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van het College van B&W om de avondopenstelling van de milieustraat in Volendam te stoppen. In december 2021 werd de motie van Lijst KRAS om de avondopenstelling mogelijk te maken namelijk nog raadsbreed gesteund. In tegenstelling tot het College, ziet Lijst KRAS géén aanleiding om de avondopenstelling te stoppen.  

Een hoger serviceniveau tegen relatief weinig extra kosten  
Hoewel afvalinzameling voor de meeste burgers een vanzelfsprekendheid is, lopen de kosten voor het verwerken van afval steeds verder op. Vanaf 2024 kost het de gemeente Edam-Volendam circa €6.000.000,- per jaar. Als burgers betalen wij hiervoor de rekening, in de vorm van afvalstoffenheffing.  Een deel van de kosten komen voort uit de inzameling van het afval bij de milieustraten in Volendam en Oosthuizen. . De kosten van één avondopenstelling per week bedragen circa €16.500 op jaarbasis. Afgezet tegen de totale kosten voor de verwerking van afval, is dit een relatief klein bedrag voor een  hoog serviceniveau. Wat Lijst KRAS betreft houden we deze service dan ook op peil.  

Avondopenstelling gemiddeld 25 keer per avond bezocht                                                                                                                                                Voor veel mensen is de avondopenstelling (van 18:00 uur tot 19:15 uur) het enige geschikte moment om hun afval weg te brengen bij de milieustraat. Uit tellingen blijkt dan ook dat de milieustraat ‘s avonds gemiddeld zo’n 25 keer wordt bezocht. Een behoorlijk aantal in een relatief kort tijdsbestek. Tegelijkertijd zouden volgens het College veel bedrijven (gratis) bij de avondopenstelling hun bedrijfsafval deponeren. Dit mag niet, omdat de gemeente dan een oneerlijke concurrentiepositie neemt ten opzichte van commerciële afvalverwerkers. Ook zou er veel afval uit andere gemeenten worden aangeboden.  Ook Lijst KRAS is van mening dat dit vraagt om een andere aanpak. Het is immers niet de bedoeling dat burgers uit Edam-Volendam opdraaien voor de kosten van het afval van buiten de gemeente of voor bedrijfsafval. Dit vraagstuk staat wat ons betreft los van de avondopenstelling van de milieustraat.  

Snijden in kosten, niet in serviceverlening  
Lijst KRAS wil een onderbouwd plan van het College waarin oplossingen worden aangedragen om de afvalstapel te verminderen, zonder dat er op voorhand wordt gesneden in de serviceverlening van de gemeente. Bovendien vraagt Lijst KRAS zich af wat dit besluit tot opheffing van de avondopenstelling betekent voor de drukte en verkeersopstoppingen bij de milieustraat op zaterdag. Voor veel burgers is in dit geval de zaterdagochtend het enige moment om hun afval weg te brengen, buiten de reguliere werktijd om.  Door de gemeenteraad half december te informeren over het stopzetten van  de avondopenstelling van de milieustraat per 1 januari 2024, worden raadsleden en burgers met de rug tegen de muur gezet. Voor Lijst KRAS voelt het alsof het College lukraak handelt, zonder dat meerdere scenario’s zijn meegewogen en de politieke partijen hierover zijn gehoord.

Lijst KRAS zal zich (blijven) inzetten voor de avondopenstelling van de milieustraat.  

Wordt vervolgd.  

Facebook
Twitter
LinkedIn