Lijst KRAS pleit voor toekomstbestendige oplossing voor de Trimaran, Piramide én voetbalclub EVC

EVC2
klik om te vergroten

Het zal u niet ontgaan zijn dat het college van burgemeester en wethouders de voorkeur uitspreekt een voetbalveld van EVC op te offeren om daar basisschool de Trimaran te bouwen. Lijst KRAS is op z’n zachtst gezegd verbaasd dat het college blijft vasthouden aan dit scenario. Bij de opiniërende raadsvergadering van 23 november werd duidelijk dat verschillende politieke partijen – coalitie- en oppositiepartijen onder wie Lijst KRAS – sterke twijfels hadden bij deze optie. Op 21 maart wordt duidelijk of de coalitie raadsleden van Volendam’80, CDA, Zeevangs Belang en BVNL in staat zijn hun eigen college te corrigeren. 

Een (locatie)keuze met impact voor de aankomende 60 jaar!

Het bouwen van een nieuwe school kost miljoenen en een nieuw gebouw kan circa 60 jaar mee. Dit maakt de locatiekeuze voor 2 scholen tot een uniek besluit met grote impact op Edam en haar gemeenschap. Daarom is het van groot belang om kritisch te kijken naar de mogelijke locaties, financiële risico’s af te wegen, de prognose van het aantal leerlingen te volgen en te kijken naar win-win situaties zoals de mogelijkheden voor woningbouw en verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 

Piramide en Trimaran: verschillend onderwijs op dezelfde locatie is mogelijk De Trimaran is een van de grootse scholen van onze gemeente. Met 320 leerlingen in een verouderd schoolgebouw en een verwachte groei van het aantal leerlingen is het duidelijk dat nieuwbouw nuttig en noodzakelijk is voor deze school. De Piramide kent daarentegen al jaren een dalende trend in het leerlingenaantal. Waar de Piramide in 2018 nog 128 leerlingen telt, is dit aantal gedaald naar 70 leerlingen in 2023. De prognose tot 2037 is dat het aantal leerlingen nauwelijks nog zal groeien. Bovendien zijn de Piramide en de Trimaran communicerende vaten. Dit betekent dat groei van het aantal leerlingen bij de ene school, leidt tot krimp bij de andere school.

Miljoenenstrop bij verdere daling van het aantal leerlingen Piramide

Als de ingezette daling van het aantal leerlingen op de Piramide doorzet, heeft de Piramide over enkele jaren geen bestaansrecht meer, terwijl de Trimaran verder groeit met als risico dat het schoolgebouw uiteindelijk weer te klein wordt voor het aantal leerlingen. Door 2 scholen op 1 locatie te realiseren én door bij het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheid om het schoolgebouw aan te passen op basis van het aantal leerlingen, is het gebouw de komende 60 jaar voorbereid op elk mogelijk groei- en krimp scenario van de Piramide en Trimaran. In Volendam zijn de voormalige St. Nicolaasschool en Kennedyschool (tegenwoordig de Samensprong) een goed voorbeeld hoe 2 scholen (gescheiden) functioneerde op 1 locatie. Bovendien is de Langemeerstraat goed bereikbaar en centraal gelegen voor alle Edammers. Ook zorgt een hypermodern schoolgebouw mét andere faciliteiten als een kinderopvang en kindpartners voor een flinke upgrading van de wijk. Samen met het plan van aanpak Singelwijk kan deze ingreep pas écht het verschil maken voor Edam.

Een voorkeursscenario zonder draagvlak

Tot grote verbazing van Lijst KRAS heeft het college bovenstaand scenario aan de kant geschoven en kiest voor een schoolgebouw op één van de velden van EVC. De gevolgen voor het bestaansrecht van EVC maar ook de omwonenden zijn enorm. Omdat de huidige verkeersontsluiting niet voldoet, zal een tweede ontsluitingsweg aangelegd moeten worden met alle verkeersoverlast van dien. Onnodig, als je bedenkt dat er betere alternatieven zijn zonder verliezers.

Gemeenschapsbelang

Het baart Lijst KRAS zorgen dat het college het gemeenschapsgevoel, de mening van betrokkenen en het draagvlak onder de bevolking, niet of nauwelijks meeweegt. Eerder heeft Lijst KRAS tijdens de plannen voor de verhuizing van de RKAV en FC Volendam naar de Purmer veel werk verricht om aan te tonen dat niemand zit te wachten op deze ingrijpende veranderingen. In Edam dreigt nu hetzelfde te gebeuren. Wij hopen dat alle raadsleden op tijd hun ogen openen, voordat op donderdag 21 maart een politieke blunder wordt begaan met als grootste verliezer voetbalclub EVC.

Wordt vervolgd.

Facebook
Twitter
LinkedIn