Lijst Kras ziet niets in grootschalige verbouwing van het centrum

havenhof24
klik om te vergroten

Honderden ongeruste burgers hebben Leden van Lijst Kras het afgelopen jaar aangehouden over de plannen die in de visie van het vorige college ontvouwd werden. De mensen gruwelen bij de gedachte dat o.a. het centrum van Volendam compleet op de schop zou gaan, tientallen appartementen bovenop de Havenhof zouden worden gebouwd, de Zeestraat wordt versmald en de huizen in de Zeestraat opgekocht zouden gaan worden voor meer en grotere winkels. In die visie wordt ook nog een ondergrondse parkeergarage voorzien voor vele honderden auto’s. Dit alles zou dan door projectontwikkelaars gefinancierd gaan worden. Lijst Kras heeft van meet af aan aangegeven hier geen voorstander van te zijn, maar te gaan voor een bereikbaar, kleinschalig, gezellig Dorpshart. We kunnen en moeten niet willen concurreren met de grote steden om ons heen, die grote winkelcentra hebben.

Verandering koopgedrag van de consument

De laatste jaren is het koopgedrag van de consument aan behoorlijke verandering onderhevig. Het internet neemt een grote plaats in v.w.b. de aankopen niet zijnde de eerste levensbehoeften. Kleding, schoenen, elektronica en andere gebruiksmiddelen worden grif via deze weg besteld. Prijsvergelijkingen op het internet worden driftig bekeken en de service en de persoonlijke band met de ondernemer wordt steeds minder belangrijk. In plaats van repareren wordt vaak gewoon nieuw gekocht. Bij veel producten kan dat zelfs niet anders meer. Daarbij heb je prijsvechters in alle sectoren die uiteenlopende producten voor onwaarschijnlijk lage prijzen aanbieden. Ook de crisis, waarbij de bestedingsruimte voor veel mensen afneemt, zal hierbij een rol spelen.

Koopkrachtverlies?

De gedachten achter de visie van het vorige college komen voort uit standpunten als stilstand is achteruitgaan, anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en heel nadrukkelijk ook koopkrachtverlies voor onze lokale ondernemingen. Op het oog heel valide argumenten.
Om bij dat laatste veel genoemde argument te beginnen. Veel mensen gaan naar een groot winkelcentrum om een dagje uit te zijn met vrienden of familie. Er is daar een groot aanbod, je gaat gezellig koffie drinken en vaak nog wat eten ook. Niets mis mee en dat zal altijd zo blijven. Die “koopkracht” kunnen wij niet terug halen naar Volendam door nog wat kleding – en schoenenzaken en een grotere Hema te realiseren ten koste van ons Dorpshart.

Hoe nu verder?

Wij vinden de plannen gepresenteerd in de visie tot nog toe, veel te ver gaan. We begrijpen de maatschappelijke weerstand die hierdoor is ontstaan helemaal. De uitvoering ervan zou onze gemeenschap nagenoeg niets brengen en kent zelfs een flink aantal nadelen waarvan niet de minste de bouwput voor jaren, de financiële risico’s, het faillissement van veel huidige lokale ondernemers en het mislukken van het hele project na realisatie (zie verder eerdere publicaties van Lijst Kras over het Dorpshart op onze website). De twee overige argumenten liggen in elkaars verlengde. Natuurlijk moeten ondernemers zich aanpassen aan veranderingen in consumentengedrag en ontwikkelingen in de maatschappij. Doen ze dat niet dan zullen ze zelf als eerste de gevolgen daarvan ondervinden.
Verder mag/moet ook een gemeentebestuur een visionaire blik hebben op de ontwikkeling van de gemeente naar de toekomst toe, i.p.v. alleen maar op de winkel passen. Natuurlijk is er vaak weerstand bij ondernemers en de bevolking bij nieuwe ontwikkelingen. Het oude behouden is veel veiliger. Lijst Kras praat met alle betrokkenen en gaat proberen het goede van alle plannen te verenigen, waarbij de mening van de bevolking zeker zal tellen. Vooralsnog richten wij ons op de invulling van het centrum en de routing van het verkeer op korte termijn, want het Europaplein (de kern van ons Dorpshart) zoals het op dit moment (on)bereikbaar is, en er nu bij ligt vanaf begin april – een erfenis van het vorige college – is drie keer niks. Daar gaat dan ook onze volgende publicatie over.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn