LijstKRAS, Zeevangs belang, CDA en VVD zijn er klaar voor!

12400757_1012722535440429_3196145561320100748_n
klik om te vergroten

Na 2 maanden van intensief overleg tussen bovengenoemde partijen, zijn wij ervan overtuigd dat we een solide basis hebben kunnen neerleggen voor een stabiele coalitie. Het is een enorme uitdaging om samen de nieuwe gemeente Edam-Volendam vorm te gaan geven. Iedereen gaat een gewenningsperiode tegemoet. We hebben het dan over het college dat grotendeels uit nieuwe gezichten bestaat, de Raad met een aantal nieuwe gezichten en meer leden (van 21 naar 25), het ambtelijk apparaat, waar ook allerlei aanpassingen aan de orde zijn en de bevolking die ook aan de nieuwe gemeente moet wennen. Er staan een aantal omvangrijke projecten op de rol. Denk daarbij o.a. aan woningbouw in de verschillende kernen, ambtenarenhuisvesting, verkeer, wegen en dijken, parkeren en de Zorg (WMO) en dat allemaal in een qua oppervlak veel grotere gemeente. De komende periode pakt LijstKRAS de pen weer op. We gaan dat wel anders aanpakken. We gaan het niet specifiek over lijst Kras hebben maar meer over waar wij als coalitie mee bezig zijn. We moeten het samen en met de hele Raad doen.

De bevolking centraal

U vraagt zich natuurlijk ook af of er iets wezenlijks gaat veranderen met deze nieuwe brede coalitie van vier partijen. Er zijn in het verleden veel mooie woorden gesproken door politici van allerlei pluimage, waarvan u soms vindt dat daar weinig van terecht gekomen is. U zult ons toch het voordeel van de twijfel moeten geven. Wij staan er met z’n allen positief in. We willen de burger echt het gevoel geven dat ze er toe doen. Een positieve houding van bestuur en ambtelijk apparaat naar burgers en bedrijven toe. Minder regels, meer medewerking waar mogelijk, op tijd reageren en dat ook nog eens op een klantvriendelijk wijze; daar staan wij voor. Onredelijke en onduidelijke regelgeving en besluiten moeten vermeden, bespreekbaar en aangepakt worden. Met het bestuur en ambtelijk apparaat moet goed gecommuniceerd kunnen worden. Dit vergt toch wel een omslag in denken en doen bij velen en dus de nodige tijd. Die moet ons worden gegund. We denken nog na over het inrichten van meldpunten voor klachten en goede ideeën vanuit de bevolking. De rode draad waar we voor gaan zal zijn, dat door de manier waarop College, Raad en ambtelijk apparaat omgaan met de inwoners, deze het vertrouwen in de politiek weer terug krijgen. Voor het zover is zullen er nog wel wat hobbels genomen moeten worden maar daar hebben we de tijd voor.

Wethouder LijstKRAS op Ruimtelijke Ordening (R.O.)

Zoals iedereen nu inmiddels wel weet vertegenwoordigt Albert Koning, LijstKRAS in het college voor de komende bestuursperiode . De hr. Koning zal alle R.O. en aanverwante zaken de komende periode gaan behartigen. Wij zijn blij en trots dat we iemand met zoveel ervaring op dit vlak hebben kunnen vinden die namens onze partij de belangen van de bevolking op dit gebied wil behartigen. Wij hebben er in ieder geval veel vertrouwen in, mede omdat de nieuwe wethouder wars is van franje en het uitgangspunt ‘de burger centraal stellen’ omarmt. Ex wethouder Wim Rijkenberg van LijstKRAS gaat vanaf nu vanuit een raadszetel zijn bijdrage aan de plaatselijke politiek leveren. Daardoor komt de fractie van LijstKRAS nog meer beslagen ten ijs in de Raad van Edam-Volendam. Wij danken hem van hieruit nogmaals voor zijn grote inzet voor de bevolking de afgelopen jaren. Van raadslid Berry Schilder moeten we afscheid nemen. Hij blijft echter functioneren in de steunfractie van LijstKRAS. Gezien zijn drukke maatschappelijke carrière zit er niet meer in het vat. Ook hem bedanken we van hieruit voor zijn inzet tot nu toe.

Beëdigingsraad

Dinsdag 19 januari werd het nieuwe college beëdigd. Een volle raadszaal was hier getuige van. Veel mooie woorden, beloften en blije gezichten. Zo hoort het ook. Volgens de wet moet de Raad van Edam-Volendam de wethouders kandidaten officieel aanvaarden in hun nieuwe functie. Dit is een formele verplichting, maar verder een ceremoniële gebeurtenis. De wethouders worden absoluut benoemd en aanvaard, want hun kandidatuur wordt in ieder geval gesteund door de hele coalitie, die een grote meerderheid vormt in de Raad. Vóór deze stemming werd er nog met de oppositie gesproken over het coalitieakkoord. Gudy van den Hogen van Groen Links sprak met “heel haar hart” de hoop uit dat de oppositie serieus zou worden genomen door de coalitie en dat we respectvol en transparant met elkaar om zouden mogen gaan. De stemming werd vervolgens door vooral Volendam ‘80, maar deels ook Groen Links geboycot en tot een lachertje gemaakt. Onzinnamen werden er op de briefjes ingevuld, blanco of foutief in plaats van het nieuwe college een goede start te geven Wij vonden dit geen zinvolle bijdrage van deze twee oppositie partijen. Hopelijk kunnen wij binnenkort anders berichten vanaf deze plaats.

Facebook
Twitter
LinkedIn