Lokale ondernemers zijn geen prioriteit voor het college

aaltjekarels
klik om te vergroten

Motie parkeren in de wintermaanden(nog) niet uitgevoerd

 In de Nivo van vorige week heeft wethouder Kes in antwoord op een ingezonden stuk van de hr. Keizer over de toekomst van het Europaplein haar visie voor de bevolking duidelijk gemaakt. Lijst Kras is daar blij mee. We zien hier een tot op het bot gemotiveerde enthousiaste wethouder die samen met de bevolking en naar wij aannemen de andere politieke partijen, een mooi toekomstbestendig centrum wil realiseren. Dat is een goede zaak. In haar enthousiasme vergeet ze echter, in  onze optiek, een aantal cruciale zaken, waarover we haar en dus ook Volendam 80 graag in willen bijpraten.

 

Europaplein autovrij

Als voorloper op het dorpshart wat achter de schermen al behoorlijk gestalte heeft gekregen, is het Amvo parkeerterrein opnieuw ingericht en het Europaplein autovrij gemaakt. Door het toevoegen van nieuwe kortparkeerplaatsen is daar nog veel zoekend verkeer bijgekomen dat de nodige overlast veroorzaakt. Op zaterdag als er helemaal geen auto’s komen, oogt het voor fietsers, wandelaars – vooral als de zon schijnt- heel vriendelijk. Niets mis mee zou je zo zeggen. Hoeveel parkeerplekken er werkelijk bij zijn gekomen op het Amvo terrein is zeer onduidelijk gezien de vele parkeerontheffingen die daar zijn verleend. Transparantie daarin ontbreekt. Daarbij komt dat veel mensen het slecht parkeren in het huidige centrum niet aanstaat of de loopafstand te ver vinden, zeker bij slecht weer. Hoe dan ook, sinds de genomen maatregelen bij het Europaplein en de Amvo is de klandizie en dus ook de omzet sterk teruggelopen bij de meeste ondernemers in de omgeving. Wij spreken daar geen oordeel over uit, maar of je nu moet parkeren bij de Febo naast de Amvo voor een visje in de Zeestraat of tegenover het Kruidvat op het Europaplein maakt wel degelijk verschil. Daarbij komt dat ook de bussen met toeristen die altijd in de Zeestraat werden afgezet, niet meer welkom zijn en naar de Pieterman of Parkeerterrein achter de AVI worden verwezen. De gevolgen voor wéér die ondernemers maar ook voor veel ondernemers op de dijk zijn groot. Je hoeft geen rekenkunstenaar te zijn om dat te begrijpen. Dit nog helemaal los gezien van de toegenomen internetverkopen en de crisis.

 

Motie parkeren in de winter aangenomen  

Lijst Kras heeft bovenstaande al vele keren ter discussie gesteld in de Raad. Daar de realisatie van een eventueel dorpshart rond het Europaplein in welke vorm dan ook, nog in de verre toekomst ligt, hebben wij gepleit voor tussenmaatregelen die de pijn voor onze vele lokale ondernemers verzacht. Dat zou toch iedereen moeten willen. Een half jaar geleden  is er een motie van Lijst Kras aangenomen waarin staat dat er in ieder geval in de winter een beperkt aantal auto’s voorlopig mogen terugkeren naar het Europaplein dit in overleg met de bewoners en het college v.w.b. het aantal en de indeling. Tot voor kort was er een constructief overleg en kwamen de bewoners en ondernemers en naar het leek het college er gezamenlijk uit. Echter de winter staat voor de deur en het college zei wel 2 maanden nodig te hebben om “de ombouw” van het Europaplein te realiseren en er is nog helemaal niets gedaan! Vorige week kregen de ondernemers een brief van het college, waarin stond dat het parkeren in de winter door zou gaan als de ondernemers onmiddellijk  akkoord zouden gaan met een volledig auto – en bus vrij centrum, zonder verdere discussie. De bussen mogen van het college ook niet meer terugkomen om de mensen te laten uit – en instappen.

Dit soort powerplay zou omschreven kunnen worden als chantage en dat is toch wel het laatste dat je van een college zou mogen verwachten.

Het is op z’n minst verbazingwekkend dat een wethouder en de rest van het college zich zo druk maken om een eventuele uitbreiding van Deen, Hema  en Action in de Havenhof en zo verschrikkelijk weinig gelegen laten liggen aan onze eigen lokale ondernemers, die gewoon proberen te overleven, wat niet iedereen meer lukt.  Het  vertrouwen van veel ondernemers in het college is tot een dieptepunt gedaald. Zij hebben absoluut niet meer gevoel dat hun belangen worden behartigd.

Volgende week gaan we  op deze plaats in op de argumentatie van de wethouder aangaande de visie van het college op een dorpshart en onze eigen visie daarop.

 

email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

p.s.

De visie van Lijst Kras in deze is simpel: ondersteuning van de lokale ondernemers.. Zij willen zelf ook niet stilstaan, staan open voor veranderingen en willen graag meewerken aan een aantrekkelijker dorpshart. Vanuit de Gemeente moet je deze hardwerkende mensen wel serieus nemen, de belangen ervan inzien en zo ook bijstaan in de inrichting van hun toekomstvisie.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn