Maakt dit college de burger krachtig?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

De ontknoping nadert!

Voor de zomervakantie is er al veel te doen geweest over het speeltoestellenbeleid. De meeste mensen zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe speeltoestellen. De grote onvrede die nog steeds heerst, bestaat uit het feit dat grasveldjes zijn veranderd in UFO-achtige graancirkels, maar dan van zand. Niemand had dat van te voren voorzien, ook de andere coalitiepartijen niet. Tijdens de uitvoerende fase van dit project is wethouder Kroon blijkbaar geadviseerd door deze of gene, om niet alleen zand onder de speeltoestellen te doen, maar alle speeltoestellen in een volledige zandvlakte te plaatsen. Makkelijker met maaien!
Dus niet alleen veel omwonenden zijn door dit initiatief verrast, maar ook de meeste raadsleden. Lijst Kras heeft de wethouder al ten tijde van de aanname van het voorstel, gevraagd zich te bedenken over zand als ondergrond en toen ging het nog om een beetje zand.

Compromis

Voor de zomervakantie kwam er een compromis tot stand onder druk van een meerderheid van de Raad. Tot eind september zouden er geen nieuw zandcirkels uitgegraven worden. De gemeente zou de reeds gegraven cirkels goed onderhouden en daarmee willen bewijzen dat niemand zich zorgen hoeft te maken voor als er uiteindelijk 88 cirkels zijn gemaakt. Lijst Kras heeft diverse mensen aangesproken. De reacties zijn nog steeds overwegend negatief hoewel wel wordt aangegeven dat in de vakantieperiode en de vele weken van regen er weinig gespeeld kon worden en katten houden ook niet van al dat vocht.

Gezichtsverlies?

Het is echt zonneklaar dat het overgrote deel van de mensen die rond de speeltoestellen wonen en hun kinderen er graag gebruik van willen laten maken, heel graag gras of gras/rubbertegels willen.
De nadelen van zand zijn vanaf deze plaats genoeg aangegeven. De enige vraag die nog overblijft is: Wil wethouder Kroon, het CDA en dit college (Volendam 80/PvdA/CDA) tegemoet komen aan de terechte wensen van de inwoners of zijn ze bang voor gezichtsverlies en drukken de zandcirkels op 88 plaatsen in onze gemeente gewoon door met alle gevolgen van dien. Een bekend spreekwoord luidt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het zou het college sieren als zij de moed kunnen opbrengen om op het nu uitgezette beleid terug te komen. Wij hopen de komende Raad een dergelijke beslissing van de wethouder en dit college te mogen vernemen. De oppositie zullen zij aan hun zijde vinden, dus daar ligt het niet aan.
In het laatste artikel van Lijst Kras voor de zomervakantie (20 juli) hebben wij al diverse mogelijkheden aangegeven, hoe om te gaan met de eventuele meerkosten van dit project of beter, hoe meerkosten te voorkomen.
Samen met enkele duizenden mensen wachten wij het af.

Facebook
Twitter
LinkedIn