Machtsspel Volendam 80 en het CDA (2)

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Vorige week hebben we verteld hoe de besluitvorming over de kosten van de huizen in de Gouwwijk en het niet autovrij worden van de dijk, tot stand is gekomen. Fractie  Kras wil u niet beïnvloeden voor wat betreft de interpretatie van de feiten. U moet als lezer zelf conclusies trekken. Dit keer gaan we het hebben over de mogelijkheden tot het verbouwen van uw eigen woning.

Beeldkwaliteit

Onder beeldkwaliteit wordt verstaan hoe mooi, strak, eenduidig en volgens een door de architecten getekende wijze, de huizen er in een woonwijk uit moeten komen te zien. In theorie stelt de gemeenteraad “kaders” voor zo’n plan, maar in de praktijk worden de meeste projecten compleet getekend voorgelegd aan de raad. Je moet dan van goede huize komen – het liefst raadsbreed – om daar nog enige wijziging in aan te kunnen brengen. Als individueel raadslid heb je al helemaal geen mogelijkheid serieuze veranderingen tot stand te brengen. De wethouder ruimtelijke ordening heeft wat dat betreft de dikste vinger in de pap.

Beeldkwaliteit gewenst?

Het is nog maar zeer de vraag of beeldkwaliteit gewenst of zelfs mogelijk is. Als u eens een rondje fietst door de gemeente dan kunt u vaststellen dat de bouwdrift zeker op Volendam al vanaf oudsher weinig grenzen heeft gekend. Iedere eigen woning bezitter probeert sinds mensen heugenis zijn woning zodanig op te knappen en te verbouwen tot hij er tot volle tevredenheid in kan wonen . Hiervoor zijn landelijke en gemeentelijke regels opgesteld. Regels zijn er echter om aangepast te worden en dat gebeurd dan ook voortdurend. De landelijke regels op het gebied van ruimtelijke ordening zijn enkel jaren geleden versoepeld.

Gemeentelijke regels worden ook regelmatig aangepast en het ene college is het andere niet.

Gevolg: een gigantische diversiteit aan panden zowel in grootte, vorm, aanbouw  opbouw en dakkapel(len). Fractie Kras beweert vanaf deze plaats niet dat het allemaal vooruitgang is en allemaal even fraai, alleen maar dat het een feit is! De meeste inwoners doen er dan ook driftig aan mee, want dat is wat ze willen : hun eigen woning zo aanpassen naar hun wensen.

Veel inwoners aan wie in het verleden is beloofd dat hun woongebied qua beeldkwaliteit en aangezicht het zelfde zou blijven en daarvoor nog extra geld voor moesten betalen ook in de grondprijs, zijn bedrogen uitgekomen. De beeldkwaliteit, het aangezicht en de omgeving van de woningen zijn voortdurend aangepast door toename van het inwoneraantal, bouwdrift van onze bewoners en de voortdurende verandering en aanpassing van de regels.

Brederodestraat en Blauwe Baai

De komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan Nieuw Volendam op de agenda. Daarin wordt ook een oordeel geveld over het mogen realiseren van een extra verdieping op woningen aan de Blauwe Baai en een dakopbouw op woningen aan de Brederodestraat. Hoewel beiden verzoeken in de ogen van fractie Kras zeer gerechtvaardigd zijn geeft het college een negatief advies en stelt de raad voor dit niet toe te staan in verband met de “Beeldkwaliteit”, die zoals hierboven beschreven, nergens in de gemeente aanwezig is en er ook nooit zal komen. De volgende week zal fractie Kras uit de doeken doen hoe de besluitvorming hierover tot stand komt

Facebook
Twitter
LinkedIn