Mantelzorgers zijn het cement van de samenleving

fd6d058d1ab30cecd91b45275fd96e7c_medium
klik om te vergroten

Meer dan 1 op 5 burgers is mantelzorger

Afgelopen zaterdagochtend werd door de gemeente het jaarlijkse vrijwilligersontbijt aangeboden als dank voor het werk van onze lokale vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zouden heel veel dingen niet uitgevoerd kunnen worden en zou het minder leuk wonen zijn in onze gemeente. Het PX-gebouw was zeer goed gevuld met diverse vrijwilligers en waren er vele raadsleden en ook B&W aanwezig. Uiteraard was Lijst KRAS ook van de partij.

De toekomst van de mantelzorg: de familie springt meer in

De ochtend begon met een presentatie en o.a. de mededeling dat in Nederland 1 op de 5 volwassenen meer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week hulp aan een hulpbehoevende naaste geeft. En in onze gemeente zal dat nog hoger liggen, vanwege ons dorpse karakter.
Daarnaast geeft bijna een derde van de 15-plussers informele hulp aan mensen buiten het eigen huishouden, bijvoorbeeld aan zieken, familie, vrienden, buren of kennissen. Het gaat hierbij ook om hulp aan mensen die niet ziek zijn. Gezien de lopende bezuinigingen in de zorg, staat één belangrijk gegeven al vast: in de toekomst is het de familie zelf die meer voor zieken, ouderen en gehandicapten moet gaan zorgen. Naast plichtsgevoel is de drijfveer van mantelzorg vaak liefde of genegenheid, maar kinderen zien het ook soms als een plicht richting hun ouders als belangrijkste drijfveer. Gegeven onze huidige inwonerssamenstelling binnen onze gemeente kan e.e.a. dus zorgelijke vormen gaan aannemen.

Servicepunt vrijwilligerswerk

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk is het gemeentelijke loket dat ondersteuning biedt. Hier kunnen mensen terecht voor mantelzorgondersteuning en er worden diverse projecten opgezet, zoals bijv. het initiatief ‘Maak je over mij geen zorgen’. Tevens organiseert men maatschappelijke stages en cursussen. Een zeer goed en nuttig orgaan, dat volledig tegemoet komt aan de huidige sociale behoeften en vrijwilligerswerk stimuleert.

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde

Naast de duizenden mantelzorgers zijn er in onze gemeente ook ontelbare algemene vrijwilligers actief. Zij houden onze sportclubs draaiend, helpen op scholen, verenigingen en diverse instanties, bezoeken eenzame ouderen en zetten zich in voor een ander. Tal van culturele en sportieve activiteiten zouden zonder vrijwilligers niet kunnen doorgaan. Lijst KRAS ziet algemeen vrijwilligerswerk daarom als van onschatbare waarde. Lijst KRAS vindt dat de gemeente de positieve energie van vrijwilligers niet mag breken met overbodige regels, papierwerk of nodeloze ambtenarij en wil bestaande en nieuwe regels tegen het licht houden en de effecten voor het vrijwilligerswerk beoordelen. Inwoners uit Edam-Volendam en Zeevang die verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving door hun belangeloze inzet verdienen juist waardering en aanmoediging.

Hoe wil Lijst KRAS het vrijwilligerswerk verder versterken?

Behalve dat bestaand vrijwilligerswerk ruim baan moet krijgen, vragen nieuwe ontwikkelingen om aandacht. Dus: kansen geven voor heel kortstondige initiatieven, maar bijvoorbeeld ook door het bedrijfsleven te betrekken(als leveranciers van kennis en vrijwilligers). Verder moet meer dan ooit de samenwerking worden gezocht tussen de gemeente en vrijwilligersorganisaties. Willen we het vrijwilligerswerk in de toekomst behouden, dan is het van groot belang dat ook jongeren met vrijwilligerswerk opgroeien. Met het wegvallen van de maatschappelijke stage is de rol van het Servicepunt Vrijwilligerswerk en goede communicatie daarom zo belangrijk.

Het cement van de samenleving

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Samenleven doe je niet alleen, maar met elkaar. Alleen door ons in te zetten voor elkaar kunnen we Volendam, Edam en Zeevang aan elkaar binden en een prettige samenleving hebben. Wij mogen trots zijn op onze vrijwilligers. Maar dat mag ook meer voor het voetlicht komen.
Maak vrijwilligerswerk daarom zichtbaar. Niet de gemeente of Lijst KRAS is de beste reclamemaker voor vrijwilligerswerk, dat zijn de verhalen van de vrijwilligers. Het gaat om hun trots, de ervaren erkenning en hun enthousiasme. Het verhaal vertelt uiteindelijk zichzelf!

Facebook
Twitter
LinkedIn