Maria Goretti plannen worden opgepakt!

maria-goretti
klik om te vergroten

Alle partijen vóór nieuwe turnhal en sociale woningbouw voor senioren

De Raad van Edam-Volendam heeft in vergadering bijeen vorige week donderdag, unaniem ingestemd, met het voorstel om voorlopig door te gaan met de planvorming rond de Maria Goretti. De eis van de Raad was wel dat de plannen opnieuw in de Raad terug moeten komen voor besluitvorming als alle financiële en andere gegevens definitief zullen zijn. Een voorbereidingskrediet van bijna een kwart miljoen is gevoteerd door de Raad aan het college om alle voorbereidingen te voltooien. Verder maakten twee partijen gebruik van hun recht tot stemverklaring waaronder Lijst Kras. Dit betekent dat je gemotiveerd aangeeft waarom je ergens voor of tegen bent. Lijst Kras is al vele jaren voor de realisatie van een nieuwe turnhal voor de twee nationaal bekende turnverenigingen in onze gemeente (Mauritius en de Beukers). Samen zullen zij de nieuwe – voor de turnsport- aangepaste sporthal gaan betrekken. Ook zijn we voor sloop van de gebouwen op het terrein van de Maria Goretti om het terrein vervolgens te gaan gebruiken voor sociale woningbouw vooral voor senioren, waarbij ook Odion een plek zal krijgen.

Planvorming

Zoals gezegd wil Lijst Kras de plannen rond de Maria Goretti graag realiseren. Daarin zit ook nog een verbouwing van de oude basisschool de Blokwhere voor een aantal CBW functies die verloren gaan op het Maria Goretti terrein. De plannen voor alle bovengenoemde zaken zijn echter diverse keren veranderd. Een paar jaar terug was er nog sprake van dat een plaatselijk supermarkt op het terrein van Maria Goretti zou komen. Die haakte echter op het laatste moment af, zodat er weer nieuwe plannen ontwikkeld moesten worden. Nu is er in recordtijd een plan ontwikkeld. Er is nagenoeg overeenstemming met Stichting Woningbeheer de Woningbouw, die het complex wil aankopen. De gelden die dat oplevert worden weer geïnvesteerd in de turnhal en de verbouw van de oude basisschool de Blokwhere. Tot zover niets mis mee. Lijst Kras heeft met onverholen positieve belangstelling de plannen van wethouder Kes bestudeerd. Dáár werden we echter niet vrolijk van.

Plannen vol met (o.a. financiële) risico’s

Het maatschappelijk belang heeft wethouder Kes verleid tot het nemen van veel risico’s, eigenlijk teveel om op te noemen. Lijst Kras heeft die risico’s benoemd in de Raad van 17 september, hoezeer we ook het uiteindelijk doel van de plannen toejuichen. Alles moet gewoon goed worden onderzocht en onderbouwd. Je kan als gemeente geen ongewis avontuur aangaan. Heel in het kort:
– Het plan benoemt een aantal risico’s; daar wordt verder niets mee gedaan. Geen dekking
– In het plan wordt gerekend met bouwprijzen van begin 2015 terwijl de uitvoering jaren gaat duren; er wordt geen rekening gehouden met stijgende prijzen of renteverlies.
– Bij de oude Blokwhere is uitgegaan van het feit dat het pand nog helemaal goed is, zonder onderzoek daartoe verricht te hebben.
– Er worden gelden gebruikt die uit de reserve van de Broeckgouw komen. Dat hoort natuurlijk niet en mag ook niet zomaar.
– Kosten omgevingswerken niet meegerekend
– Kosten van nog een aantal uit te voeren onderzoeken niet meegerekend.

Dit is nog maar een greep uit. De volledige lijst zal binnenkort op onze website verschijnen. De burgemeester in zijn rol als portefeuillehouder financiën erkende de door Lijst Kras benoemde risico’s en onvolledigheden. Die waren ook in het college besproken. In het college werd vervolgens gesteld dat het maatschappelijk belang zo groot is dat de risico’s en onzekerheden voor lief moesten worden genomen. Lijst Kras erkent het maatschappelijk belang volledig, maar toch zal dit plan professioneel en degelijk opgezet moeten worden en geen natte vingerwerk die de gemeenschap misschien wel miljoenen extra gaat kosten. Dat hebben we duidelijk gemaakt in onze stemverklaring.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn