‘Meepraten over belangrijke onderwerpen is uitdagend’

Raadsleden (2)
klik om te vergroten

Door Laurens Tol, eerst gepubliceerd in de NIVO.

Wim Kras (29) en Henk Bond (61) traden onlangs aan als opvolgers van Erik Schokker en Albert Koning. Ze maken daarmee gebruik van een ‘unieke kans’ om een jaar het gemeenteraadslidmaatschap uit te proberen. Wim sluit niet uit dat hij ooit de naam van Lijst KRAS in ere houdt door zijn vader Loek op te volgen. Henk wil als bouwondernemer graag de zelfstandigen in de gemeente vertegenwoordigen. De gemeentepolitiek zou wat hen betreft wel wat meer onder de aandacht mogen worden gebracht van de bevolking. En zij roepen mensen met specialistische kennis op om zich aan te sluiten bij een partij. Deskundigheid is meer dan ooit nodig in de politiek met belangrijke onderwerpen als de energietransitie op de agenda.

Voor jullie raadslidmaatschap waren jullie al jarenlang betrokken waren bij Lijst KRAS. Wat deden jullie zoal?
Wim: ,,Wij waren beiden steunfractielid en ik was ook nog burgerlid. Daardoor mocht ik al spreektijd aanvragen in het raadsplein. Dat heb ik maar een keer gedaan, maar ik was ook bij fractievergaderingen aanwezig. En ik mocht de stukken inlezen als burgerlid en houd al jaren de website van de partij bij en ga over de social media en de mails.”
Henk: ,,In mijn geval ging het ongeveer hetzelfde. Alleen kwam ik zes jaar geleden bij de steunfractie. Dat kwam door mijn vriend Kick Maurer, die was al raadslid en maakte mij enthousiast. ‘Kom eens een keer langs’, zei hij dan. Dat zei hij niet tegen de verkeerde, want ik hou wel een beetje van besturen. Vroeger heb ik ook in ouder- en medezeggenschapsraden gezeten. Dingen regelen deed ik eveneens in mijn werk. Ik was projectleider van metselaars, 110 man. Die stuurde ik aan. Maar ik kwam dus een paar keer langs bij fractievergaderingen en toen vond ik het wel leuk. Het bleek dat er door een groep enthousiaste mensen goed gesproken werd. Ze gingen er echt voor. Het was een enthousiaste groep, niet de gevestigde orde.”

Inmiddels is Lijst KRAS wel al jaren onderdeel van de coalitie. Daardoor was de partij betrokken bij een moeilijk dossier als de Lange Weeren, waardoor mogelijk een wethouder en een raadslid opstapten. Jullie komen voor hen in de plaats. Kunnen jullie uitleggen wat daar gebeurd is?

Henk: ,,Inhoudelijk was ik er niet echt bij betrokken hoe dit gegaan is. Dat is iets dat speelt in het college zelf, waar waarschijnlijk wel wat is gebeurd. Maar dat is oud zeer en op een gegeven moment moet je proberen om de draad weer op te pakken. Met nieuwe energie moeten we proberen om daar weer bovenop te komen. Dat is wat ik vind tenminste. Wim Rijkenberg is als raadslid doorgeschoven om opvolger te worden van de opgestapte wethouder Albert Koning. Raadslid Erik Schokker is ook opgestapt en dat vind ik erg jammer. Ik weet niet of hij zijn lot verbonden heeft aan de Lange Weeren, dat zou je hem moeten vragen. Hij is echt een heel goede kracht, die er enorm veel tijd en energie instak. Het is doodzonde dat hij ermee is gestopt, zonder meer.”

Hadden jullie altijd al de ambitie om raadslid te worden?

Wim: ,,Nee, niet per se. Ik bemoeide mij ermee, omdat ik het interessant vond. Ik stond niet voor niks op de negende plek van de lijst, een reserveplek. Deze termijn is met 6,5 jaar uitzonderlijk, dat komt door de fusie met Zeevang. In zo’n periode is de kans aanwezig dat er iemand afhaakt. Daardoor wist ik dat ik naar voren zou kunnen worden geschoven. Ik was altijd al wel van plan om mijn verantwoordelijkheid te nemen als het er op aan zou komen. Dus ik dacht: als ze me vragen, dan stap ik erin.”

Waarom werd het Lijst KRAS en niet PVDA, GroenLinks of een andere partij?

Henk: ,,Het gaat er natuurlijk om waar je voor staat. PVDA en GroenLinks zijn mij te links. Ik ben niet rechts, maar een beetje rechts van het midden. Dat is een beetje waar Lijst KRAS voor staat. We denken ook veel aan de jeugd en daar zijn we veel mee bezig. Dat sprak mij aan, want de jeugd is belangrijk. Ik heb zelf ook kinderen die nog aan een huis moeten.”

Zijn er bepaalde dingen die jullie zouden willen realiseren in de gemeenteraad?

Wim: ,,Ik heb geen specifieke doelen. Het meest interessante vind ik wel de grote projecten die bepalen hoe de gemeente er over tien, twintig jaar uitziet. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de bebouwing van de Lange Weeren, maar ook over de Purmer, de Julianaweg en de 3e ontsluitingsweg. Als je in de raad zit, kun je meepraten over dit soort belangrijke onderwerpen en dat is uitdagend.”

,,Ik zou net als Henk de gemeentepolitiek graag wat meer onder de aandacht willen brengen van de bevolking. Mensen weten vaak heel weinig van de gemeente en wat er speelt.” Henk: ,,Iets belangrijks wat wij nu missen in de raad, zijn wetenschappers. Dat zijn mensen die vanuit een ander oogpunt naar bepaalde problemen kijken. Bijvoorbeeld bij onderwerpen als de energietransitie zou die kennis welkom zijn. We hebben mensen nodig die daar verstand van hebben en die zullen er best zijn in de bevolking van Edam-Volendam. Goede mensen roep ik op om zich te melden bij een partij. Het hoeven niet per se hoogopgeleiden te zijn.”

Wim, jij maakte van dichtbij mee wat de politiek doet met je vader Loek. Dat zal soms best weleens emotioneel zijn geweest. Zag je het daarom zelf wel zitten om deze stress op te zoeken naast je dagelijkse werk?

Wim: ,,Ja, want je zag ook de andere kant. Je zag ook de successen en wat het kan opleveren. Het kan veel tijd kosten, het kan veel stress opleveren. Maar het gaat om de dingen die je bereikt en successen behalen we regelmatig.”

Henk, jij hebt een achtergrond in de bouw en zat op de LTS. Is het misschien jouw kracht om dingen in ‘gewone mensentaal’ te bespreken in de raad?

Henk: ,,Het gaat erom dat je je standpunten duidelijk maakt. De een heeft daar één minuut voor nodig, de ander twintig. Soms denk ik daarom weleens: dit had je ook wel sneller kunnen doen. Ik ben wat directer en hou niet van alle omwegen eromheen. Ik ben zelf ondernemer in de bouw en als je daar tegen een probleem oploopt, dan moet het ook opgelost worden. Want anders sta je stil met z’n allen. Ik denk dat ik daardoor wat sneller ben in oplossingsgericht denken. Iemand die in de ambtenarij, het onderwijs of het verzekeringswezen werkt, zal meer gewend zijn om te overleggen. Dan komt er vaak pas na een week of twee een oplossing. In de bouw kan dit niet. Ik ben dus anders opgevoed, ja.”

,,In de politiek duren dingen wel langer, omdat je toch bepaalde mensen moet overtuigen. Er hangt ook een prijskaartje aan besluiten en die moet je kunnen verdedigen tegenover de bevolking. Je moet toch proberen draagvlak te vinden en dat duurt meestal wel een tijdje.”

Henk, zie jij als ondernemer dingen die je zou willen verbeteren in de gemeente?

,,Ik heb mij voorgenomen om mezelf te specialiseren op ondernemers in het algemeen. Dus ook horecaondernemers op de dijk en allerlei soorten zelfstandigen. Ik kan niet direct iets betekenen voor deze mensen, maar ik kan wel zorgen dat er kortere lijnen zijn. Wat ze vaak doen, is een stukje schrijven in de Nivo met: wij zijn het dáár niet mee eens. Daar bereik je niks mee. Je bereikt pas wat als je met een vraag naar een fractie gaat. Als het interessant genoeg is, kan het van de fractie bij de coalitie en de gemeenteraad terechtkomen. Dan heb je al meerdere draagvlakken. Of het dan ook doorgaat, is natuurlijk de vraag. Maar je hebt dan in ieder geval meer kans dan als je je onvrede uit in een stukje.”

Het gaat in de landelijke politiek nu over een ‘nieuwe bestuurscultuur’. Jullie zijn ook onderdeel van een coalitiepartij. Controleren jullie het college wel genoeg?

Wim: ,,Ik denk het wel. De besluiten van het college worden zeker kritisch benaderd en beoordeeld. Natuurlijk worden er wel dingen afgestemd tussen de coalitiepartijen onderling, maar er is geen sprake van kant-en-klare besluitvorming. Er is altijd meer dan genoeg ruimte voor kritiek.”

Jullie partij heet Lijst KRAS. Is het daarom niet aan jou Wim om je vader op den duur op te volgen als leider?

,,Ha ha. Ja, dan kan ik wel de naam van de partij in ere houden. Maar eerlijk gezegd is dat op dit moment niet mijn ambitie. Ik ben dan wel raadslid, maar fractievoorzitter of lijsttrekker worden is nog niet aan de orde. Dit is een unieke kans voor Henk en mij om een jaar het raadslidmaatschap uit te proberen, zo’n kans krijg je nooit meer. We kunnen nu kijken of het wat is voor ons. Misschien bevalt het wel heel goed en wil ik op een gegeven moment wél het stokje overnemen. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook, dat ik helemaal niet meer op de kieslijst wil. Mijn eerste indruk is in ieder geval alvast positief.”

Henk: ,,Zoals ik er nu nu over denk, zou ik er nog vier jaar aan vast willen plakken. Maar dat is zoals ik er nú over denk. Je duikt nu wat dieper in de materie en dat is interessant. Ik ben op een leeftijd dat je nadenkt om een deel van je tijd op een andere manier in te vullen. Dit is mijn hobby, om het zo maar te zeggen. Je leert hier ook veel van, bijvoorbeeld om goed te luisteren. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Nu met de online vergaderingen is dat natuurlijk wel lastiger, je kunt mensen niet goed in de ogen kijken. Maar dat zal in de toekomst wel weer anders worden. Ik ben echt gedreven om mij in te zetten voor de politiek en heb er veel zin in.”

Facebook
Twitter
LinkedIn