Monumentale blunder goed gemaakt!

HHNK
klik om te vergroten

HHNK wordt verkocht; eindelijk komt de oplossing voor definitieve huisvesting in zicht

In het artikel van twee weken geleden van Lijst Kras over het HHNK, heeft u kunnen lezen waarom wij zo opgelucht zijn dat het HHNK verkocht gaat worden. Dat is niet omdat wij tegen monumenten zijn en zeker niet tegen dit monument in het bijzonder. Integendeel. Lijst Kras heeft ook al vaak gezegd en geschreven dat het een mooi monument is dat behouden moet blijven. Het had echter nooit door de gemeente aangekocht moeten worden en zeker niet met de bedoeling om daar ambtenaren in te huisvesten. Aankopen van monumenten en het tot het eind der tijden onderhouden daarvan, is geen kerntaak van een gemeente en is financieel onhaalbaar. Monumentale panden in Amsterdam die in het bezit zijn van de gemeente worden meestal bezocht door miljoenen mensen per jaar die flink betalen om ze te mogen bezichtigen. Dan nog zijn ze een schip van bijleg voor de gemeente Amsterdam(lees het Rijk dus gewoon alle belastingbetalers). Daar staat tegenover dat ze een enorme impuls geven aan de economie van Nederland en in het bijzonder die van Amsterdam en omgeving. Verder zijn financieel krachtige bedrijven of particulieren eigenaar van die panden. Bij het HHNK is daar allemaal geen sprake van. De kosten van monumenten in Edam-Volendam, die gemeentelijk bezit zijn, zijn gewoon voor rekening van de inwoners van onze gemeente, u en ik dus. Het is dus geweldig dat wij een kapitaalkrachtige investeerder hebben gevonden, die de panden ook mooi vindt zodat de panden behouden blijven voor de gemeente maar er niet meer financieel verantwoordelijk voor zijn.

Financiële afwikkeling

Een “schuldige” aanwijzen voor het verlies dat het hele verhaal HHNK heeft opgeleverd is moeilijk. Er zijn een hoop cijfers voor handen die op allerlei manieren weer anders uitgelegd kunnen en zullen worden, want wie wil er nou ergens de schuld van krijgen in de politiek. We gaan het hier zo neutraal mogelijk proberen uit te leggen. Allereerst wat feitelijke zaken. Ieder mens kan snappen dat een monumentaal pandencomplex aankopen voor miljoenen, met achterstallig onderhoud een kostbaar verhaal is. De gemeente had daar nooit aan moeten beginnen maar VVD, PvdA en Groen links wilden het zo graag. Zelfs zij beseften dat er dan wel veel inkomsten tegenover moesten staan. Aangezien de panden van het HHNK hoe mooi ook geen betalende toeristen zou trekken bedachten ze daar dan ambtenaren in te huisvesten. Ambtenaren huisvesten kost geld en dat hoefde dan niet elders. We gaan hier niet weer alle argumenten op tafel leggen waarom het een verkeerde keuze is om huisvesting van ambtenaren in een kostbaar, inefficiënt, monumentaal pandencomplex, met achterstallig en torenhoog terugkomend onderhoud te laten plaatsvinden en dat in een druk idyllisch centrum zonder parkeergelegenheid. Daarvoor moet u onze website maar eens raadplegen.

De financiële cijfers

Zoals gezegd is dat voer voor insiders. Grofweg komt het erop neer dat er van de aankoop van een kleine 3 miljoen euro binnen 3 ½ jaar meer dan € 700.000 is afgeschreven (dus minder waard). De accountant stond er namelijk op dat er extra afgeschreven moest worden. Het pandencomplex was zoveel geld gewoon niet waard. De boekwaarde is op dit moment een kleine 2.2 miljoen euro. Dan zit er nog ruim een ton aan inrichting in die we proberen zoveel mogelijk mee te verkopen. Er wordt vervolgens bij verkoop zo’n € 700.000,- verlies geleden. Het goede nieuws is dat het verlies over 3 jaar weggewerkt is door het niet meer hoeven uit te geven van bijna € 300.000,- exploitatie en onderhoudslasten. In 2018 beginnen we dus met een schone lei. Het pand en al z’n kosten zijn dan uit de begroting en komen er nooit meer in. Zouden we dit pandencomplex nu niet verkopen dan zou het jaar in jaar uit een gigantische verliespost betekenen. Al die kosten zouden we dan moeten verhalen op de inwoners.

Hoe nu verder?

Het pand aan de MGR Veermanlaan heeft afgedaan. Er moet nieuwbouw komen. Het goede nieuws is dat bouwen momenteel goedkoop is en de rente laag. Er moet een energiezuinig modern, efficiënt en toekomst gericht gebouw komen waarbij rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen als thuiswerken en met meerdere mensen één bureau delen. Daarom schreef Lijst Kras twee weken geleden dat de verkoop op een heel goed moment komt. We nemen ons verlies en dat betekent een flinke winst voor de toekomst en een nieuw toekomstperspectief! De opbrengst van de HHNK zal een flink deel van de bouwkosten dekken. Wij gaan ervoor.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn