Monumentenonderhoud bodemloze put

edmuseum
klik om te vergroten

Miljoenen  euro’s stromen weg

Voorstel € 290.000, – voor Edams Museum (voorlopig) afgewezen

Vorige week dinsdag vond de laatste raadsvergadering plaats van 2012. Er stonden een aantal belangrijke  zaken op de agenda, waaronder een presentatie over de dijkversteviging en de najaarsnota. Op die dijkversteviging komen wij in een volgend artikel terug. De najaarsnota is een moment opname van de begroting. In het document staan tal van mee – en tegenvallers gemeld die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. De nota geeft een actuele financiële stand van zaken tot nu toe van 2012. Eén van de voorstellen in de najaarsnota was om een aantal meevallers te gebruiken om het Edams museum, Damplein 8 te gaan opknappen voor maar liefst € 272.000,- en nog € 18.000,- aan verhuiskosten. Totaal krediet € 290.000,-

Begrotingsraad

Twee maanden geleden konden de raadsleden in de aangeboden stukken nog lezen dat het onderhoud van dit museum voor 2013 geraamd was op € 7.700. Vorige maand hield de Raad zijn jaarlijkse Begrotingsraad. In deze speciale raadsvergadering komt het college met allerlei voorstellen voor noodzakelijke uitgaven voor 2013 en kan de Raad daar haar voorstellen aan toevoegen. Zo weten we wat ons te wachten staat en welke financiële ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Die begroting moet sluitend zijn. Het college diende géén voorstel om het Edams Museum een grootscheepse renovatie te laten ondergaan. Dit was enkel weken geleden totaal niet aan de orde. Wat schetste onze verbazing dat er een mededeling/voorstel in de najaarsnota stond  om maar liefst bijna € 300.000,- voor het museum uit te trekken, omdat er sprake was van een noodsituatie!

 

Geen onderbouwd raadsvoorstel   

Voorstellen van dit kaliber worden doorgaans uitgebreid in het raadsplein en de Raad behandeld, waarbij o.a.  de achtergrond van het voorstel, de noodzaak, de pogingen tot besparingen, de wijze van financiering, de keuzes en alternatieven, voorgelegd worden aan de Raad. De Raad kan dan een weloverwogen beslissing maken. Bij dit voorstel niets van dit alles! Waarom nu? Waarom zoveel? Waarom die noodzaak?  Waarom geen onderbouwd voorstel? Welke monumenten behoeven nog meer op korte termijn renovatie? Willen we dat? Kunnen we dat? Zoveel vragen en geen enkel antwoord.

 

Amendement     

Lijst Kras diende een amendement in. Dit is een wijzigingsvoorstel. Lijst Kras stelde voor dit voorstel te schrappen uit de najaarsnota en later op de normale manier en onderbouwing weer in te brengen. PvdA, CDA en Groen Links wilden daar niets van weten. Hoewel zij anders bij voortduring aandringen op het behandelen van goed onderbouwde voorstellen, hoefde dat deze keer niet. Het gaat toch om een monument in Edam? Nou dan? Gewoon doen.

Volendam 80 en de VVD konden zich vinden in de argumentatie van Lijst Kras.  Met een ruime meerderheid is het amendement tot afvoeren van dit voorstel aangenomen.

Komend jaar moeten we in deze gemeente minimaal € 1,8 miljoen bezuinigen. PvdA, CDA en Groen Links vinden dat best als het maar niet op monumenten is. De gemeente Edam-Volendam heeft 40 panden in bezit, waarvan de meeste en duurste in onderhoud in Edam zitten. We zullen het daar toch eens over moeten hebben, toch?

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn