Motie Lijst KRAS aangenomen tijdens 1e raadsvergadering van het jaar.

Edammersluis1
klik om te vergroten

Donderdag 26 januari stond de eerste raadsvergadering van 2023 op de agenda. Een uitgeklede vergaderagenda werd besproken, want het onderwerp omtrent Oosthuizen/Waterrijk 3b-3c is na veel kritische vragen vooraf, van de agenda afgevoerd. Op een later moment dit jaar zal het onderwerp opnieuw worden ingebracht.

Daarom kwam alle aandacht te liggen op het onderwerp wijzigen bestemmingsplan Oorgat 6-6a. Dit plan is ingediend voor de realisatie van een kleinschalig woon/zorgcomplex met 26 appartementen en zorgvoorzieningen voor patiënten met dementie, een kwetsbare gezondheid en terminale zorg nodig hebben. Het college heeft het wenselijk geacht dat deze zorg in onze gemeente nodig is, waar dit momenteel enkel buiten onze gemeente mogelijk is. Wethouder Tuijp geeft via de beantwoording aan dat Alzheimer Nederland een onderzoek door TNO heeft laten uitvoeren binnen onze gemeente hoe groot die zorgvraag eigenlijk is. In 2020 waren er 320 alzheimerpatiënten. In 2040 zal dit aantal groeien naar 1000 patiënten. Het belang is hiermee aangetoond. Echter was er wel kritiek op dit plan.

Vrijwel alle fracties hadden hun bedenkingen over de zichtlijnen, maar ook over de bouwmogelijkheden. Of het gebouw niet een kwartslag gedraaid kon worden en of het niet mogelijk is om de woning aan de andere kant van het perceel te plaatsen. Ook het naastliggende perceel bracht problemen, omdat daar een pand gebouwd mag worden van vijf meter hoog. Wethouder Kes heeft aangegeven dat vanuit het participatieproces, de bouw gewoonte in onze gemeente en uit gesprekken met de provincie naar voren is gekomen dat het voorliggende plan het meest geschikt is. Uiteindelijk stemden alle fracties in met het wijzigen van het bestemmingsplan, zodat het college zich met de bouw van een nieuw en wenselijk zorgcomplex kan bezig houden.

Lijst KRAS diende nog een motie in die samen hing met het nieuwe zorgcomplex. Doordat naar alle waarschijnlijk mensen in dit zorgcomplex komen te wonen en werken uit onze gemeente vinden wij het belangrijk dat dit zorgcomplex goed bereikbaar wordt. Door het toenemende verkeer op het Oorgat wil je de bereikbaarheid op de fiets aantrekkelijker maken. Daarnaast is het een mooie kans om de fietsverbinding Amsterdam – Hoorn aan elkaar te verbinden. Dit is nog het ontbrekende stukje op die fietsroute. Daarom wil Lijst KRAS weten of het haalbaar is om de overgang van de sluis in Edam te verbreden, zodat men met een fiets over deze sluis kan gaan i.p.v. om te rijden via de kettingbrug. De sluis is namelijk niet in eigendom van de gemeente en er rust een monumentale status op deze sluis. Ook moet het financieel haalbaar zijn. Daarom hebben wij deze vraag aan de motie gekoppeld. Hoeveel moet een verbrede overgang gaan kosten en zijn er mogelijkheden voor subsidie, zoals dit bij de meekoppelkansen in het verleden wel mogelijk was. De motie werd door veel partijen enthousiast ontvangen en waren op Volendam80, BVNL en VVD na bereid om de motie mede te ondertekenen, waar we ontzettend blij mee zijn. Ook al hebben wij in het verleden tegen een eerdere motie tegen gestemd. Doordat we door de beslissing omtrent het bestemmingsplan 6-6a zijn ingehaald door de tijd, hebben wij er voor gekozen om terug te komen van onze eerdere beslissing en zijn wij gekomen met deze motie, die we uiteindelijk samen met PvdA, GroenLinks, CDA, Zeevangs Belang en FVD hebben ingediend. Over de motie werd niet gestemd, omdat het college de motie heeft overgenomen.

Vanuit de verordening van de OZB, waar de tarieven worden vastgesteld was nog vanuit Lijst KRAS een vraag over het verstrekken van digitale aanslagbiljetten. Al een aantal jaar zien wij dat er geen stijgende lijn zit in het verstrekken van digitale aanslagbiljetten. De wethouder heeft aangegeven dat dit op vrijwillige basis gebeurd, maar dat de wethouder wel bereid is om dit beter te promoten, zodat dit percentage verhoogt wordt. Uiteindelijk kan de gemeente hierop veel kosten besparen die we beter kunnen uitgeven aan andere zaken. Dus hopelijk gaat wethouder Dijkshoorn zich meer inzetten om het percentage digitale aanslagbiljetten te verhogen.

Facebook
Twitter
LinkedIn