Motie Lijst KRAS avondopenstelling vuil-inzamelstation raadsbreed aangenomen

gemeentewerf
klik om te vergroten

Vorige week donderdag vond de laatste raadsvergadering plaats van 2021. De zenuwen lopen bij de verschillende politieke partijen op daar de datum voor de gemeenteraadsverkiezingen half maart in zicht komt. Vele moties en amendementen passeerden de revue en veel gelobby om steun van andere partijen voor hun voorstel zoekend. Lijst KRAS had een motie gemaakt over de heropening van de avondopenstelling te beginnen met één avond. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. In een dorp met zoveel bouwvakkers is een avondopenstelling eerder noodzaak dan een luxe.

Avond openstelling

Tot vorig jaar had de gemeente werf avond openstellingen. Het college zocht bezuinigingen en vond die door de avondopenstelling te schrappen. Dat leverde op jaarbasis slechts € 33.000,- op. Het gevolg was uiteraard dat niemand meer op legale wijze zijn afval kwijt kon in de avonduren. Een fantastisch service werd hiermee de nek omgedraaid. Het protesteren van Lijst KRAS bracht daar aanvankelijk geen verandering in tot de laatste Raad van dit jaar waarin Lijst KRAS een motie inbracht die door de hele Raad werd gesteund. De dekking van de onkosten mag het college zelf zoeken. Financieel staat onze gemeente er namelijk helemaal niet slecht voor, zeker niet als je het vergelijkt met veel andere gemeenten die het water tot de lippen staat mede door corona.

Niet kostendekkend

Het college vindt dat de tarieven van de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Dat is natuurlijk een loffelijk streven waren het niet dat het Rijk in zijn honger naar meer inkomsten de gemeentes belasting oplegt boven op de kosten voor scheiding en verbranding van ons afval. Het Rijk heeft een groot gat in zijn hand en de belastingen die ze bedenken moeten telkens weer door de burger betaald worden. Zo wordt het nooit kostendekkend.

Beter scheiden

De inwoners zelf kunnen ook een handje meehelpen om de kosten in de hand te houden. Als we met z’n allen de afvalstromen beter scheiden dan gaan de kosten naar beneden en de dekking omhoog. Het beter scheiden is ook veel beter voor het milieu. Als we overal maar troep neergooien vervuilen we ons eigen nest en moeten we meer betalen voor de verwerking van ons afval. Wat dat betreft kunnen op een simpele manier, met weinig moeite het milieu bedienen én onze portemonnee. Want linksom of rechtsom komen de kosten in dit geval van de afvalverwerking toch bij de jan modaal terecht.

Als we nou met z’n allen de mouwen opstropen, GFT in de GFT bak deponeren, karton en papier niet bij de vuilnis gooien, geen rootzooi langs de weg deponeren, dan schiet het al op. We kunnen de verruiming van de openingstijden van het inzamelstation benutten door al ons afval daar heen te brengen. Dan bereiken we een break even point waarbij de afvalstoffenheffing naar beneden kan in plaats van naar boven.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn