Moties begrotingsraad

brijkie
klik om te vergroten

Tijdens de begrotingsraad heeft Lijst KRAS 6 moties ingediend. Wij geven u graag een overzicht van de door ons ingebrachte moties + de behandeling in de gemeenteraad.

Motie 1: kleinschalige woningbouw Meidoornstraat.

Lijst KRAS is zich ervan bewust dat er vooral onder starters een zorgwekkend tekort aan huizen is. Lijst KRAS ziet in de Meidoornstraat, op de plek waar nu nog de oude Vincentiusschool staat, een locatie die geschikt is voor – al dan niet tijdelijke – starterswoningen. Met een kleine aanpassing in de motie kreeg deze motie steun van GroenLinks, PvdA en FVD. Wethouder Kes antwoordde dat de Meidoornstraat  zou worden meegenomen in het plan voor het TASE-terrein. Hoe dat plan er precies uit komt te zien hoopt Kes vóór het eind van dit jaar te kunnen presenteren. Die toezegging was genoeg voor GL en PvdA om de steun voor de motie in te trekken. Lijst KRAS wacht het plan af, maar is bang dat het stuk grond verloren zal gaat aan een ‘groene buffer’ of aan parkeerplaatsen voor FC Volendam.

Voor de motie: LIJSTKRAS, FVD.

Tegen: VD80, GL, BVNL, PVDA, CDA, VVD, ZEEVANGS BELANG,

Status Motie: VERWORPEN.

Motie 2: terrassen op de Loswal permanent maken.

Lijst KRAS vindt de terrassen op de Loswal, maar ook bij andere cafés achter de dijk een welkome aanvulling voor toeristen en ondernemers. Daarnaast komt het de algehele uitstraling van de dijk wat ons betreft ten goede. Als het aan Lijst KRAS ligt worden deze terrassen permanent. Wethouder Bootsman wees ons er terecht op dat er in onze gemeente meer ‘Corona-terrassen’ staan dan alleen de Loswal en dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om terrassen eventueel permanent te maken. In afwachting van het onderzoek en met vertrouwen dat dit goed komt besloten wij de motie terug te trekken.

Status Motie: INGETROKKEN

Motie 3: invalide opgang Parallelweg

Constaterende dat veel toeristen vanaf de Parallelweg de dijk op komen, en dat er tussen die toeristen ook vaak mensen zitten die slecht ter been of invalide zijn, zou Lijst KRAS daar graag een invalide opgang zien. Wethouder Schilder erkende het probleem en er werd een toezegging gedaan om dit probleem nog eens te bezien als er ter hoogte van die plek gewerkt wordt aan de dijkversterking. Lijst KRAS besloot de motie toch in stemming te laten brengen, omdat er nog een aanzienlijke tijd voorbij gaat voordat de werkzaamheden ter hoogte van de Parallelweg beginnen.

Voor de motie; 9 (LIJST KRAS, BVNL, GROENLINKS, FVD)

tegen de motie; 16 (VD80, ZEEVANGS BELANG, CDA, VVD, PVDA)

Status motie: VERWORPEN.

Motie 4: verloedering Centrum Volendam (Brijkkie)

Het Brijkkie is een gedrocht, daar zal elke inwoner van onze gemeente het over eens zijn. Een aantal jaar geleden hebben de eigenaren en de gemeente geprobeerd een plan te maken voor dit stuk grond. Die onderhandelingen leidden toen tot niks en wat er over bleef waren verwijten over en weer. Sinds toen, en we praten nu over +\- 20 jaar geleden, is er nooit meer een gesprek geweest over wat te doen met het Brijkkie. Met deze motie wil Lijst KRAS de koe bij de hoorns vatten en een gesprek tussen gemeente en eigenaren forceren. Zolang beide partijen niet aan 1 tafel zitten, zal er niks gebeuren In een antwoord van wethouder Kes kregen wij een toezegging. Echter, die toezegging was omgeven door ‘ja maar’ en ‘zij moeten’ en ‘wij willen best, maar zij’. Het zijn verwijten die wij, in voorbereiding op deze motie, óók van de eigenaren van het stuk grond te horen kregen, maar dan was het de gemeente die schuld had aan de situatie. Kortom, een lastige situatie. Lijst KRAS had geen goed gevoel bij deze magere toezegging. Toen de wethouder ook nog eens weigerde een termijn te hangen waarbinnen deze gesprekken gearrangeerd zouden moeten worden, was het voor Lijst KRAS duidelijk. Er moest gestemd worden over deze motie om de goede intenties kracht bij te zetten. De helft van de partijen deelden ons gevoel en steunden de motie, maar jammer genoeg stemden naast Zeevangs belang, PvdA en VVD óók de grootste partij van onze gemeente; VD80, jammer genoeg tegen. Dat vonden wij zachtst gezegd teleurstellend. Het resulteerde in 12 stemmen vóór tegenover 13 stemmen tegen.

Voor de motie; 12 (LIJST KRAS, CDA, BVNL, GROENLINKS, FVD)

Tegen de motie 13 (VD80, VVD, ZEEVANGS BELANG, PVDA)

Status motie; VERWORPEN

Motie 5: speelveldjes Waterrijk

Lijst KRAS dient een motie in, omdat het constateert dat er in vergelijking met Volendam, in Oosthuizen minder speelattributen aanwezig zijn in de veldjes aldaar. Wethouder Tuijp geeft aan dat het plaatsen van nieuwe speel attributen reeds in de plannen zijn opgenomen. Daar zijn wij content mee en het maakt deze motie tegelijkertijd overbodig.

Status motie: INGETROKKEN

Motie 6: Wat is er te doen voor de jeugd in Oosthuizen.

Naast Volendam en Edam is Oosthuizen met +\-3.420 inwoners de 3e grootste kern van onze gemeente. Er wordt flink gebouwd in Oosthuizen. Daardoor is het vanzelfsprekend dat er meer jeugd komt te wonen in dit deel van onze gemeente. Lijst KRAS vindt dat er voor de jeugd in Oosthuizen te weinig te doen is en roept het college met deze motie op om daar werk van te maken. Vooraf werd deze motie al mede-ondertekend door VVD en in het antwoord van het college liet Wethouder Tuijp weten deze motie over te nemen. Iets waar wij uiteraard heel blij mee zijn.

Status motie: AANGENOMEN/OVERGENOMEN DOOR COLLEGE.

Facebook
Twitter
LinkedIn