Nachtmerrie ouders basisschool duurt voort

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Onveilige kruisingen nog steeds geen prioriteit voor raad en college

Miljoenen uitgegeven afgelopen maanden

Volop begrip bij college en raadsleden, maar…

April 2010 schreef Lijst Kras een stuk over de verkeersonveilige kruising Boezelgracht-Torenvalkstraat-Scholeksterstraat. Ouders zijn daar al jaren bezig met pogingen om het college c.q de wethouder verkeer ertoe te bewegen iets aan de situatie te doen. Zij werden en worden geconfronteerd met een constante stroom uitvluchten. Puur wanbeleid waaraan grote risico’s kleven. Maart 2010 beloofde toenmalig verkeerswethouder Runderkamp echt binnen twee weken de zaak op te lossen. U begrijpt het al het is inmiddels juli. Er is nog niets gebeurd. Ze zijn nu in totaal ruim 2 ½ jaar verder.

Talloze reacties

Lijst Kras kreeg naar aanleiding van dat artikel talloze reacties met dezelfde strekking. Slechte of geen communicatie met het stadskantoor en i.p.v. binnen drie weken, helemaal geen antwoord van college of ambtenaren op brieven, emails en/of telefoontjes. Ook na concrete toezeggingen gebeurde er vervolgens helemaal niets. Burgers in deze gemeente voelen zich geschoffeerd en niet serieus genomen. Wij moeten constateren dat daar in deze zeker sprake van is. Het bestuur maakt zichzelf gewoon ongeloofwaardig. Lijst Kras heeft zich de problemen zeer zeker aangetrokken. De nieuwe wethouder verkeer is benaderd en raadsleden zijn ingelicht. Tot nog toe met weinig resultaat.

Amendement Lijst Kras alleen gesteund door Groen Links

Vorige week donderdag werd de laatste raadsvergadering gehouden voor de zomervakantie met op de agenda de verdeling van meer dan 2 miljoen euro. Dit bedrag was het positieve rekeningresultaat van het jaar 2009. Het college (een coalitie van Volendam 80/PvdA/CDA) had voorstellen gedaan om die gelden voor allerlei doeleinden aan te wenden. Hierbij zat een voorstel om € 500.000,- incidenteel en € 82.000,- structureel per jaar te besteden aan speeltoestellen in de gemeente. Op dit voorstel komen wij volgende week terug. Lijst Kras diende een amendement in (een voorstel tot wijziging van een collegevoorstel), om daar € 200.000,- vanaf te halen om nu onmiddellijk allerlei levensgevaarlijke verkeersituaties op te lossen. Situaties die al jaren om een oplossing vragen en waarvan steeds gezegd wordt dat er geen geld voor is. De coalitie partijen vonden dit uiteraard zeer sympathiek maar vulden liever een “reserve speeltoestellen” met een half miljoen, waar dan de komende jaren speeltoestellen uit gefinancierd kunnen worden. Lijst Kras heeft zich in die raad nog tot het uiterste ingespannen om mede-raadsleden te overtuigen van de noodzaak nu echt geld te investeren in verkeersveiligheid. Ze waren echter niet te vermurwen. Met alleen GroenLinks – die het amendement van Lijst Kras medeondertekende – en Lijst Kras vóór, werd het amendement naar de prullenbak verwezen.

Hoe nu verder?

De nieuwe wethouder verkeer Dorus Luyckx verklaarde wel zijn uiterste best te zullen doen om met weinig geld of in 2010 en anders 2011 de knelpunten aan te pakken, maar die toezegging is op dit moment niet voldoende voor Lijst Kras. Dat horen we nu al jaren. Er is geld en dat willen we nu hiervoor inzetten. Lijst kras gaat onverdroten door de verantwoordelijken op hun plicht te wijzen en tot actie te bewegen. Kent u nog onhoudbare situaties waarvoor u al heel lang geen gehoor krijgt bij het bestuur? Mailt u ons.

Wilt u de komende jaren meedenken met Lijst Kras, ideeën aandragen en invloed uitoefenen, meldt u dan aan bij het bestuur. Voor € 5, bent u al sympathisant en wordt u op de hoogte gehouden. Voor € 10,- bent u gewoon lid.

Facebook
Twitter
LinkedIn