Nick & Simon met grijze haren en toerismebeleid Edam-Volendam

Nieuwe afbeelding (4)
klik om te vergroten

Volendam heeft enorm veel te danken aan de sportieve en muzikale successen uit het verleden en momenteel Jan Smit, Nick&Simon, 3J’s en andere artiesten uit de stal van Volendam Music. Zoveel voor zowel winkels, burgers als het bedrijfsleven, dat het niet in cijfers uit te drukken is. Maar hoe zit ‘t met de toeristische aantrekkelijkheid van ons dorp als Volendam niet meer dergelijke mega-sterren voortbrengt en Nick & Simon grijze haren hebben? Hoe versterken we de naam en uitstraling van Volendam en de totale (aanstaande) Gemeente voor zowel het toerisme als voor de lokale ondernemers? Lijst KRAS ziet twee speerpunten: Internet en onderlinge samenwerking.

Het belang van Internet voor toerisme en bedrijfsleven

Een ruime week geleden heeft er op het Stadskantoor een presentatie plaatsgevonden door Internetbedrijf SearchUser. Insteek: hoe liggen de mogelijkheden van het Internet en hoe kunnen deze het toerismebeleid versterken? Met name het immense aantal Google-zoektochten naar alles wat met Volendam te maken heeft stemt tot nadenken. De Internetspecialist van Lijst KRAS had e.e.a. onderzocht: zo wordt er bijv. maandelijks tussen 35.000 en 40.000 keer naar het woord Volendam’ gezocht en 1.900 keer maandelijks naar hotel Volendam’. Het is duidelijk dat deze nieuwe realiteit enorme mogelijkheden biedt.

1 Miljoen toeristen en de overlast voor gewone burgers

Jaarlijks bezoeken bijna 1 miljoen mensen ons dorp. Een deel daarvan is hier slechts voor zeer korte tijd. Volgens vaste patronen ‘bestormen’ ze Volendam in een paar uur: besteden relatief weinig, bezetten overmatig onze parkeercapaciteit en zorgen zelfs voor horizonvervuiling als men met mega-boten aanmeert. Alles met elkaar zie je ook de bereikbaarheid naar haar grenzen gaan en overlast ontstaan voor de burgers, die minder of niets met toerisme te maken hebben. Aan de andere kant verdienen er 800-1.000 mensen (in) direct hun brood op of in de nabijheid van de dijk.

Die vervolgens ook weer hun boodschappen lokaal doen, zich lokaal verzekeren en hun spullen aanschaffen bij de hoog kwalitatieve middenstand. Toerisme in het algemeen is dus een belangrijke pijler voor de werkgelegenheid `Volendam’, en daarmee bedoelen wij zowel diep als breed. Zeker nu de Gemeente groter wordt liggen er vele kansen om ons meer te richten op de meerdaagse verblijfstoeristen. Die zijn meer verspreid, zorgen voor minder hinder en besteden meer op meerdere gebieden.

Het ‘verkopen’ van Volendam en Edam

Lijst KRAS wil dat de Gemeente zich faciliterend inzet om het toerisme te stroomlijnen ten behoeve van Edam-Volendam en binnenkort Zeevang. De belangrijkste rol is weggelegd voor de lokale VVV’s als neutrale organisaties, die ‘boven’ de partijen hangen.

Voor de verkoop en gezamenlijke marketing moet er naar de belangrijkste elementen gekeken worden. In kansen, bedreigingen en (parkeer)capaciteiten, variërend van de aantrekkelijkheid van de haven en het Marinapark, het hoog houden van de uitstraling, tot en met de gezelligheid en uiteraard de mega-mogelijkheden van het Internet. Dit alles om de lokale economieën te kunnen versterken. Uiteraard horen hier ook het imago en de kracht van de aparte namen bij. Een bedrijf uit Volendam staat voor hard werken en de hoogste kwaliteit. En Edam staat voor wereldwijde bekendheid.

SAMEN! Een cultuuromslag in Volendam en Edam

Tijdens de presentatie viel de uitspraak “geef en je zult ontvangen”. Het lokale toerismebedrijfsleven moet anders gaan denken en handelen. De toekomstige scenario’s bieden kolossale kansen, maar ook grote bedreigingen, bijv. van De Zaanse Schans.

De huidige situatie biedt de mogelijkheden voor de Dijkondernemers en iedereen die direct of indirect zijn/haar geld verdient aan toerisme om samen te werken, elkaar aan te vullen en te versterken. Het bedrijfsleven(met eigen financiële inbreng), de VVV’s en de Gemeente kunnen met elkaar toegevoegde waarde leveren. Anders denken is het vertrekpunt. Partijen zullen zich moeten realiseren dat het geven en nemen is. De ondernemers in ieder geval met de neuzen dezelfde kant op.

Snel handelen

Het Internet zal een belangrijk onderdeel worden van de marketingstrategie. Marketing in haar geheel vraagt om acuut schakelen en snel handelen. Dit is binnen ambtelijke organisaties niet altijd mogelijk. De ontwikkeling van toerisme vraagt, zoveel is duidelijk, een eigentijdse aanpak.

Dit kan de Gemeente niet alleen. De VVV’s, ondernemers willen en dienen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken en ook snel te handelen. Nieuwe vormen van samenwerking zijn noodzakelijk en kunnen de krachten bundelen. Lijst KRAS heeft de mogelijkheden in het vizier en zal deze ondersteunen. Wij denken vooruit.

Facebook
Twitter
LinkedIn