Nieuwe sporthal bij de Waterdam

IMG_1571
klik om te vergroten

Zal deze nieuwe sporthal wel breed genoeg worden?

Einde Seinpaal in zicht

Vorige week dinsdag stonden er twee belangrijke onderwerpen op de agenda van de Raad, die een grote investering vergen. Eén daarvan was de permanente uitbreiding van de Don Bosco gezien het grote tekort aan lokalen dat ieder jaar groter wordt. Ondanks kritische kanttekeningen ook van Lijst KRAS, is het voorstel unaniem door de Raad aangenomen. Het tweede onderwerp betreft de bouw van een nieuwe sporthal ter vervanging van de sterk verouderde Seinpaal. Deze sporthal met een roemrucht verleden, is aan een kostbare opknapbeurt toe en voldoet daarna nog niet aan de eisen van een moderne sporthal anno 2016.

Wat zijn die eisen?

Dat zijn er nogal wat. De eisen aan de luchtvoorzieningen, warmte installaties, isolatie en veiligheid, kleedkamer en douches zijn nogal veranderd de afgelopen 40 jaar. Tevens moet de sporthal voldoen aan de eisen van de toekomstige gebruikers. Er moet gepraat worden over de optimale verhoudingen van de hal voor zoveel mogelijk verenigingen. Verder de kosten, de bezetting en dus ook de exploitatieontwikkeling. Bij deze nieuwe sporthal wordt tot slot ook nog eens gekeken naar de synergievoordelen die behaald kunnen worden door hem aan zwembad de Waterdam te koppelen.

De breedte van de nieuwe sporthal?

Eén van de koppen van dit artikel is “zal deze sporthal wel breed genoeg worden”. Dit slaat op het feit dat het nieuwe gedeelte van de Opperdam een aantal jaren geleden opgeleverd, te smal gemaakt is. Hierdoor kan bijv. de sterk groeiende vereniging van de basketbal, die gehoopt had daar met drie velden in te kunnen spelen, er niet terecht. Dit is een grove blunder. Lijst Kras heeft recentelijk contact opgenomen met de basketbal en ze nadrukkelijk gevraagd hun bevindingen bij het college neer te leggen. Zij stuurden ons ook hun gegevens. Zij wilden een sporthal van in ieder geval 32 bij 48 meter om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Wat schetste onze verbazing dat toen wij de stukken m.b.t. de nieuwe sporthal van het college kregen daar 30 bij 48 meter in stond. Gaat de geschiedenis zich herhalen?

Zorgvuldig overleg

Wij hebben zowel de wethouder sport Gina Kroon als het bestuur van de basketbalvereniging op het hart gedrukt er samen goed uit te komen. Beiden hebben dat beloofd zodat ook Lijst KRAS zijn goedkeuring aan het voorbereidingskrediet heeft gegeven.
Wij gaan ervan uit dat het nu goed komt en zo niet dan beleven we een tweede fiasco binnen 6 jaar. Dat wordt dan vette pech voor de verenigingen, want de komende 20 jaar wordt er geen nieuwe sporthal meer gebouwd, is onze inschatting.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn