Nieuwe toekomst voor het Europaplein!

dorpshart-volendam
klik om te vergroten

Conceptplannen Europaplein openbaar

Het heeft een klein jaar geduurd met veel oponthoud en tegenslagen maar de conceptplannen voor het Europaplein zijn klaar om gepresenteerd te worden. Afgelopen donderdag was er al een voorproefje in de Raadszaal in een informatieve setting, waarbij de raadsleden hun eerste indruk kregen en konden reageren op de plannen. Deze avonden zijn altijd openbaar net zoals de avonden waarop een Raadvergadering wordt gehouden. Een aantal burgers en ondernemers heeft dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt en de presentatie bijgewoond. Overigens stonden de plannen ook in de Nivo van vorige week en ze staan op de website van de gemeente Volgende week donderdag 2 april worden de conceptplannen officieel aan de Raad voorgelegd en wordt de verschillende partijen gevraagd kennis te nemen van het onderstaande:

1. Kennis te nemen van het voornemen van ons college om inspraak over de herinrichting van het Europaplein e.o. plaats te laten vinden op basis van de Uitgangspuntennotitie Herinrichting Europaplein e.o.
2. Kennis te nemen van de mogelijke financiële consequenties van de herinrichting van het Europaplein e.o.
3. Het raadsbesluit d.d. 28 februari 2013 inzake de uitgangspunten voor inspraak over de dorpshartvisie, met als leidraad het ontwikkelingsplan Dorpshart Volendam (voorstel 15-2013), in te trekken.

Met punt 3 wordt bedoeld dat de eerdere plannen voor het dorpshart, met meer winkels, appartementen etc. niet meer van toepassing zijn en dat hierover ook geen inspraak komt die 28 februari 2013 was aangekondigd. De Raad van State heeft overigens vorige week een uitspraak gedaan, waarbij een aantal beroepsgronden van burgers en Nieuw Leven tegen het bestemmingsplan van 28 november 2013 gegrond zijn verklaard. Twee van de van de drie opgenomen wijzigingsbevoegdheden zijn vernietigd, hetgeen betekent dat het oude bestemmingsplan niet meer kan worden uitgevoerd, m.b.t. de geplande vergroting van de winkelruimte, garage en appartementen.


Hoe zat het ook al weer?

De planvorming over het Europaplein loopt al jaren. Met de plannen van de vorige coalitie was Lijst Kras het niet eens. Nog meer verkeer naar het dorpshart halen, nog meer winkels, ondergrondse parkeergarages en appartementen bovenop de winkels zien wij niet zitten. Die plannen zijn door de realiteit van vandaag ingehaald. Verder was als voorloper op die plannen het Europaplein autovrij gemaakt, zodat de winkeliers steen en been klaagden. Lijst Kras is het twee jaar geleden al gelukt om in ieder geval in de winter een beperkt aantal auto’s weer terug te krijgen op het plein. Wij willen veel doen om onze keihard werkende middenstand met kwalitatief hoogstaande producten te behouden voor onze inwoners en geen barrières op te werpen maar ze juist te faciliteren.
De bewoners rondom het Europaplein en in de Zeestraat vonden het in meerderheid wel prettig zonder auto’s en hadden ook veel klachten over zoekend autoverkeer en daardoor onveilige situaties voor de buurt. Tevens konden de auto’s alle kleine straatjes in en kwamen er veel van de dijk. Verder werden er veel overtredingen gemaakt door zowel straten in te rijden waar dat niet mocht als parkeren waar het niet mocht, tot wanhoop van de bewoners aldaar. Tot slot reden er ook veel te grote vracht – en vuilniswagens door het gebied en zelfs achteruit de dijk op. Allemaal zeer ongewenst.

Oplossingen

Het huidige college maar met name wethouder Rijkenberg van Lijst Kras heeft geprobeerd om voor zowel de buurtbewoners, de plaatselijke ondernemers de rest van de bevolking en de toeristen een situatie te creëren waar alle partijen mee kunnen leven en zelfs blij van worden. Voor ieder wat wils. Een greep uit:

– Geen auto’s meer op het “oude” Europaplein het hele jaar door.
– Een beperkt aantal auto’s op de plaats waar nu de rotonde is
– De kleine straatjes rond het Europaplein niet of minder toegankelijk voor anderen dan bewoners.
– Geen zoekverkeer meer
– Terrasjes op het “oude “ Europaplein dat tevens gebruikt kan worden als plaats voor talloze leuke evenementen voor eigen inwoners en toeristen. Hierbij kan moeiteloos het nieuwe autogedeelte betrokken worden waardoor een enorme strook ontstaat.
– Alles gelijkvloers maken op straat niveau met betegeling en door kleuren het verschillende gebruik aangeven.
– Groen aanbrengen.
– Parkeerplaatsen voor fietsen.
– Een openbare toiletvoorziening

Inspraak

Wij hebben u inspraak beloofd en dat gaat ook gebeuren. Voor zowel de ondernemers als de inwoners. Zo spoedig mogelijk worden de data en plaats daarvan bekend gemaakt. Opmerkingen als “ligt alles nu niet al teveel vast” verwijzen wij naar het land der fabelen. Eigenlijk kan alles nog worden aangepast en/of toegevoegd, maar een aantal belangrijke zaken zijn al uitgezocht op haalbaarheid. We geven de ondernemers de kans en mogelijkheid om daar terrassen te exploiteren maar we moesten wel eerst uitzoeken of dat zou kunnen. In de nabijheid van het Europaplein zullen het hele jaar door een beperkt aantal autoparkeerplaatsen komen . Verder is door onderhandelen van onze wethouder Wim Rijkenberg met EBS gelukt om de bussen geheel uit de Zeestraat te laten verdwijnen. Een wens van velen. Een veiliger, mooier en gezelliger Europaplein met veel minder autoverkeer en ruimte voor evenementen op een groot gebied. Dat is wat wij voor ogen hebben.

Komt allen naar de raadsvergadering in het HHNK op donderdag 2 april aanvang 19.30, dan kunt u met eigen ogen zien en horen welke partijen genoemde zaken ook hoog in het vaandel hebben staan.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn