Nieuwe wethouders 2 maanden voor de verkiezingen en dan extra salariskosten en wachtgeld??

wachtgeld
klik om te vergroten

Dieptepunt gemeente politiek: College ontslag aangezegd zonder enige onderbouwing

Schertsvertoning in de Raad van Edam-Volendam

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag vond een schertsvertoning plaats die zijn weerga niet kent.  De VVD, PvdA en Groen Links  die kost wat kost ambtenarenhuisvesting willen in de HHNK besloten dat te forceren door het college naar huis te sturen. Hoe ze daarmee procedures en aanbestedingsperioden denken te kunnen verkorten is ons een raadsel.

Een motie van wantrouwen en een motie van ontslag!

De twee zwaarst denkbare middelen in de politiek werden door bovengenoemde partijen ingezet! Normaliter gebeurt dat alleen bij grote fraudezaken, persoonlijke verrijking of grootschalig falen met ernstige financiële gevolgen waarbij de feiten verzwegen zijn voor de Raad.
VVD, PvdA en Groen Links gooiden het op communicatie problemen met het college en daarbij voerden  ze twee zaken aan als “bewijsvoering” ; het HHNK en het dorpshart en dan met name de communicatie daarover.

HHNK

Het dossier HHNK loopt al vele jaren.  VVD, PvdA en Groen Links willen een deel van deze gebouwen persé inrichten voor ambtenaren. Het onderhoud en de lasten van de omliggende – niet gebruikte – onderdelen  krijgt de gemeente erbij. De onderzoeken die hebben aangetoond dat deze optie onbetaalbaar is werd door bovengenoemde partijen naast zich neergelegd. Zij hebben het college  8 november 2013 de opdracht gegeven -na een geheim onderzoek-  waar de andere partijen niets van mochten weten, om hun huisvestingsplannen koste wat kost te gaan uitvoeren. Iedere week mailden ze en belden ze hoe de zaken ervoor stonden. Het college publiceerden  diverse keren voortgangsrapportages op hun dwingende verzoek. Nergens zoveel communicatie dan over het HHNK!

Dorpshart

Dan de communicatie over het dorpshart. Lijst Kras heeft hierover  als enige partij  aan de bel getrokken bij het college. Eerst peilen wat de bevolking en de ondernemers daarvan vinden en dan pas voorbereidingen treffen.  Lijst Kras stond daarin alleen. In de Raad van december 2013 is er een voorstel aangenomen in de Raad om Zeestraat 35 aan te kopen. Dit in het kader van het eventueel realiseren van het dorpshart. Er kwamen hierover geen klachten wat betreft de communicatie. Integendeel! VVD en PvdA stemden gewoon voor. Lijst Kras stemde tegen. En dan een maand later  vlak voor de verkiezingen de enige twee overgebleven wethouders wegstemmen vanwege gebrekkige communicatie.

De consequenties

Die zijn op dit moment nog niet te overzien. Volgens VVD, PvdA en Groen Links vinden zij continuïteit van bestuur zo belangrijk, dat zij voor de komende twee maanden vanuit iedere partij een wethouder leveren voor portefeuilles die minimaal een half jaar inwerken behoeven. Hoe groot de extra kosten worden is ook niet te overzien. Het hele college zit momenteel op wachtgeld.

Facebook
Twitter
LinkedIn