“Oh Volendam 80, wat schrijf je toch prachtig”

logo2
klik om te vergroten

De eerste echte raadsvergadering van de Raad van Edam-Volendam in de nieuwe brede samenstelling is achter de rug. Veel echte onderwerpen stonden nog niet op de agenda., wel een hele lijst met verordeningen ( gemeentelijke reglementen) die geharmoniseerd moeten worden. Lang niet alle ge – en verboden tussen de oude gemeente Edam-Volendam en de oude gemeente Zeevang zijn gelijk, maar moeten dat wel worden. Edam-Volendam en Zeevang zijn sinds 1 januari namelijk echt één gemeente geworden. De avond kende niet veel hoogtepunten maar toch kwamen tussen de bedrijven door twee onderwerpen aan bod die LijstKRAS na aan het hart liggen. We willen u graag informeren over hoe we daar in staan, zoals u van ons al vele jaren gewend bent. Vorige week is daar wel heel ver bezijden de waarheid over geschreven door Volendam 80. Hopelijk worden ze positiever als de prestaties van de nieuwe coalitie van LijstKRAS, VVD , CDA en Zeevangsbelang wat concreter worden. Dat vergt uiteraard wel nog wat geduld.

Het Europaplein

Na zoveel jaar weet iedereen wel hoe LijstKRAS in het onderwerp Europaplein staat. Al jaren zijn we aan het vechten voor een leefbaar, gezellig, veilig en toch bereikbaar centrum, waarbij alle straten daaromheen ook meegenomen worden. Het is de bedoeling dat zowel de bewoner als de toerist zich zeer thuis gaan voelen in dit centrum. Daartoe worden alle bussen geweerd uit de Zeestraat en komt er een beperkter aantal auto’s op een andere plaats dan het huidige plein. Kleinere vrachtwagens om te laden en lossen binnen venstertijden (vaste tijden), nette fietsen stallingen, een toiletvoorziening en eenduidige bestrating zonder hoogteverschillen om maar eens een paar zaken te noemen. Dit alles staat beschreven in het plan dat wethouder Rijkenberg vorig jaar begin september in het college heeft gebracht. Dit deed de wethouder pas nadat er een uitgebreide inspraakprocedure had plaatsgevonden met ontzettend veel respons vanuit de bevolking en de ondernemers . De meeste inspraak had betrekking op de veiligheid en leefbaarheid, kortom veel verkeersmaatregelen en weren van zwaar verkeer. Het plan zelf werd heel breed gesteund door praktisch alle betrokkenen. Die inspraak gaan we dus nu niet weer over doen. Dat mag duidelijk zijn. De gemeente wil echter ook nieuwe zaken faciliteren zoals extra evenementen toestaan en lichte horeca overdag. Daarvoor moeten verordeningen worden aangepast en die gaan natuurlijk wel de inspraak in. Volendam 80 had liever gezien dat haar eigen plannen door hadden gegaan, u weet wel met enorme ondergrondse parkeerplaatsen en landelijke winkelketens waar er nu al een paar van failliet zijn. Een hele grote meerderheid van de bevolking heeft die plannen overigens al twee keer achter elkaar naar de prullenbak verwezen.

Kroegen langer open?

Een andere verordening die aan de orde kwam was die van de opening – en sluitingstijden van de horeca. Daar zit een behoorlijk verschil in met Zeevang. In de oude gemeente Edam-Volendam mocht je tot 2.00 in de ochtend in een horecagelegenheid verblijven, waarna iedereen eruit moet.
In Zeevang mocht men voor de fusie tot 2.00 naar binnen, waarna men dan tot 3.30 binnen mocht blijven. Dit omdat de mensen daar heel laat naar een horecagelegenheid gaan. Ze gaan vaak eerst uit eten of naar de bioscoop en dan pas soms vaak rond 24.00 naar “de kroeg”. De overlast is daar heel gering en de horeca verdient ook nog wat. Iedereen blij in Zeevang. De raadsleden uit Edam-Volendam hebben er geen bezwaar tegen omdat zo te houden. Echter dan moeten de regels aangepast worden. Als die regels aangepast worden mag iedereen daar in de nieuwe gemeente over meepraten, dus ook de horeca in Edam-Volendam. LijstKRAS kan zich hier in vinden anders ontstaat er rechtsongelijkheid. Feit is dat LijstKRAS de bestrijding van alcohol – en drugsgebruik met name bij jongeren veel belangrijker vindt dan een eventuele latere sluitingstijd voor de horeca. Dat zou alleen doorgang kunnen vinden als ondernemers én omwonenden, politie en brandweer het daar mee eens zijn. Tevens moet er dan de verwachting zijn, dat het gebruik van alcohol en drugs daardoor niet zal toenemen.

Onze standpunten

Wat betreft de standpunten van LijstKRAS vóór en na de verkiezingen over allerlei belangrijke items, kunnen we u meedelen dat daar helemaal niets aan veranderd is. U kunt ze vinden op onze website www.lijstkras.nl. Wij gaan u de komende tijd informeren over alles wat de coalitie aan het doen is en gaan geen tijd verspillen om wat anderen over ons schrijven te weerspreken. De coalitie zal met daden spreken.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn