Onrust over Stadskantoor. Een update

locaties
klik om te vergroten

Betrokken en bezorgde burgers in de Raadszaal

Donderdag 19 oktober was het wederom een drukte van belang op de publieke tribune in de Raadszaal. Inzet: de locatie van het nieuwe Stadskantoor van onze gemeente.  Houders van volkstuintjes, vele bewoners van de Kust en Dick Tolstraat en met name leden van het comité ‘Weg met die Weg’, welke laatsten zich toch wel terecht overvallen voelden door de voorkeur van het college voor de C.A.I.-mast locatie zonder dat daarover met hun was gecommuniceerd. Daarom kregen ze nogmaals spreekrecht om hun grieven en argumenten tegen een plaatsing van het nieuwe Stadskantoor nabij de C.A.I.-mast aan de Dijkgraaf Poschlaan te uiten.

Potentiële locaties voor het toekomstige ‘Huis van de Gemeente’ zijn beoordeeld

Hoewel alle publicaties in onze lokale en regionale media anders doen vermoeden, zijn de meest potentiële locaties voor het toekomstige ‘Huis van de Gemeente’ zeker wel doorgerekend en met elkaar vergeleken. Dit is gebeurd middels een professionele rapportage welke aan de raad is verstrekt. Deze berekeningen zijn gebeurd op basis van koele en zakelijke vergelijkingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Echter wél rekening houdende met de moderne en duurzame wensen en uitgangspunten van de Gemeente. Om een en ander logisch op meerdere aspecten met elkaar te kunnen vergelijken had Lijst KRAS-raadslid Kick Maurer een presentatie met 14 weergaven waarin alle mogelijke locaties op hun merites beoordeeld werden. Hierdoor werd het duidelijk dat een aantal locaties logischerwijs afvielen. Deze presentatie van onze Hr. Maurer werd raadsbreed gewaardeerd, inclusief de oppositiepartijen.

Enkele locaties eruit gelicht

De locaties Mgr. Veermanlaan en het huidige Stadskantoor zijn eenvoudigweg te klein, terwijl de uitstraling van het gebied rond de Mgr. Veermanlaan voor het visiteplaatje van een nieuw stadskantoor geen hoog cijfer oplevert. Een ondergrondse parkeergarage is nodig voor de benodigde parkeerfaciliteit en toekomstige uitbreiding is niet mogelijk. Verbouwen van het bestaande stadskantoor aan de W. van de Knoopdreef(met bestaand ‘karkas’) gaat miljoenen extra kosten inclusief de eerder uitgelegde ondergrondse parkeergarage en is ook toekomstig niet uit te breiden. Verder bevindt zich de locatie Singelweg zich buiten bestaand stedelijk gebied. Voor de twee locaties CAI-mast en Singelweg geldt Rijks-, Provinciale en Milieuwet- regelgeving en dat moet nader worden onderzocht teneinde in aanmerking te kunnen/mogen komen voor bebouwing. Interessante locatie is het voormalige Tase-terrein aan de Julianaweg. Als de oppervlakte van het terrein waar nu tijdelijk een supermarkt staat kan worden uitgebreid met de gebieden van het kunstgrasveld(erachter) + de Steven van Dorpel hal, wordt dit een reële optie. De R.K.A.V. en FC kunnen worden geholpen met een nieuwe hal en uitbreiding van de kunstgrasvelden. De kansen die hier verder liggen zijn:  – gebruikmaking van het bestaande parkeerterrein van de RKAV Volendam(overdag t.b.v. de     ambtenaren en bezoekers en ‘s avonds+weekeinde voor de voetballers) – gebruik kunnen maken van de vergader- en congresfaciliteiten van de FC Volendam.

Was dat ‘t nou? Storm in een glas water? 

Nee. Zeer zeker niet. De bewoners hebben gelijk en zo ook het college. Allereerst is er de definitie van het ‘Huis van de Gemeente’. Daar zou je, naast het Stadskantoor, volgens het college allerlei extra publieke functies in kwijt kunnen. Echter: hoe meer activiteiten, des te groter wordt het gebouw….en de vraag is of je dat moet willen. Dat water is dus nog niet door de Rijn en daar wil Lijst KRAS nog wel een boom over opzetten en de politiek is daar dus nog lang niet uit. Verder zijn er natuurlijk de totale bouwkosten. Het Tase-terrein heeft de Gemeente recentelijk kunnen kopen. Andere grondpercelen zijn aanzienlijk goedkoper. Zo kunnen de kostenoverwegingen en de presentatie(binnen of buiten Volendam) een rol gaan spelen.  De grootte van het pand kan dus aangepast worden en zo ook de positionering. Voorts had de VVD ook nog een interessante optie als ‘oksel-variant’: een kantoor nabij de N244(weg richting Purmerend) en de bekende N247(bij Edam). En verder willen wij graag een beter inzicht krijgen in de verschillende kostenplaatjes – ook al zijn ze van een aantal locaties al compleet. Lang verhaal, kort: Lijst KRAS verlangt ook een nader onderzoek naar de meest geschikte alternatieven. We praten over een enorm bedrag(= ons gemeenschapsgeld) en dan moet er wel een uiterst geschikt en modern pand komen dat aan de belangrijkste wensen en efficiency tegemoet moet komen. Wordt vervolgd.

 

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn