Ontwerp omgevingsvisie

Knipsel (2)
klik om te vergroten

Gisteren stond er weer een raadsvergadering op de agenda. Het ontwerp van de omgevingsvisie werd hier besproken.

Voor Lijst KRAS was op de tekst van dit ontwerp niet veel op aan te merken. Hier en daar had de tekst van ons scherper gemogen, maar uiteindelijk gaat het om het ontwerp. De PvdA kwam van te voren met een amendement dat onze wens uitsprak. Die kwam tenslotte op neer dat de raad betrokken moet blijven bij de kaderstelling over de grote onderwerpen die in onze gemeente spelen. Uiteindelijk heeft de PvdA het amendement aangepast naar een motie. Wij vonden dat ontzettend jammer, omdat een motie (let op Volendam80) niet uitgevoerd hoeft te worden. Een amendement moet één op één worden overgenomen.

Wij vonden het, gezien het ontwerp, zonde om in algemene termen te blijven praten. Daarnaast zijn de raadsagenda’s sinds het aantreden van dit college bijzonder leeg. Dus voor ons hét moment om de problemen die spelen in onze gemeente met praktijkvoorbeelden te bespreken, waarom het juist belangrijk is om de raad te betrekken bij de kaderstelling. Een goed raadslid staat immers met beide benen in de samenleving en ziet de problemen die bij de kaderstelling meegenomen moet worden.

Problemen dien je namelijk aan de voorkant op te lossen en niet bij een eventuele evaluatie. De verloedering van de leefomgeving en monumenten in de oude kom, kwaliteitstoerisme, wonen en bouwen. Speerpunten van Lijst KRAS, waarvoor we deze raadsvergadering die aandacht hebben gevraagd. Lang niet alle vragen werden door de wethouders beantwoord. Daar ze tijdens het presidium klagen dat er te veel schriftelijke vragen worden gesteld, werden we nu gevraagd om de vragen schriftelijk te stellen. De vragen waren weliswaar (te) detailistisch, maar ze laten juist zien dat op deze onderwerpen wel een heel goed programma moet worden opgesteld voor de aankomende 20 tot 30 jaar waar je al deze problemen van te voren ondervangt. Iets waar je bij het ontwerp juist aandacht moet vragen, omdat je dit niet in één vergadering kan oplossen. Hoe ga je namelijk een huis bouwen, zonder dat je van te voren bij het ontwerp alle risico’s en problemen ondervangt?

Windmolens

Het amendement van de VVD om de tekst over de mogelijkheid voor plaatsen van windturbines aan te passen heeft het verbazingwekkend genoeg niet gehaald. Partijen die tijdens de verkiezingen fel tegen horizonvervuiling waren willen nu juist deze opties open houden. Uiteindelijk is de motie van de PvdA aangenomen en zullen we 20 juli het meer op detailniveau over de omgevingsvisie gaan hebben. Wij zijn benieuwd welke inspraak de raad gaat krijgen tijdens deze vergadering.

Facebook
Twitter
LinkedIn