Oplossing college verkeersafwikkeling Zuideinde teleurstellend

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Al 22 jaar wordt er serieus gesproken over het autovrij of in ieder geval autoluw maken van het Zuideinde. Talloze onderzoeken hebben er plaatsgevonden, waarbij dure onderzoeksbureaus zijn ingeschakeld. Oplossingen zijn in allerlei varianten gepresenteerd en tenslotte in de prullenbak beland. De grote vraag was en is nog steeds: Hoe kunnen we de verschillende wensen van belanghebbenden een plaats geven in een totaal oplossing. Wethouder Runderkamp heeft de afgelopen jaren zijn best gedaan en vele gesprekken met bewoners en ondernemers gevoerd. Niets mis mee. Met de uiteindelijke voorstellen die daar uit voort gekomen zijn kan fractie Kras echter absoluut niet leven!

Bereikbaarheid Zuideinde

Volgens het nu voorliggende plan moet het Zuideinde bereikbaar blijven voor de volgende doelgroepen: bewoners en ondernemers en hun leveranciers, hulpdiensten, fietsers en wandelaars. Tot zover perfect. Maar dan ook nog gemotoriseerde bezoekers zowel uit Volendam als van buiten Volendam, de toeristen dus. Missen we nog iemand? Iedereen mag dus in deze regeling op het Zuideinde, óók met de auto. Overigens maakt de werkgroep Zuideinde het nog bonter, want zij vinden dat de ritjesrijders tot nader order ook nog wel op het Zuideinde mogen komen. Snapt u het nog?

Parkeerterrein Haven -Zuid (Joppie)

Het parkeerterrein bij de “Ouwe Helling” staat centraal in dit hele verhaal. Dat moet beschikbaar blijven voor bezoekers die met de auto de dijk op willen. Waarom dat nou persé moet is fractie Kras na 50 jaar nog niet duidelijk en wordt ook vandaag de dag nog steeds niet uitgelegd. Eén ding is wel duidelijk: Indien je een parkeerplaats in je toeristisch hart openstelt voor auto’s dan veroorzaak je zelf de problemen. Het doel is de dijk autovrij of in ieder geval autoluw te maken en een deel van de oplossing bestaat dan uit het in stand houden van een parkeerplaats met een parkeerverwijssysteem naar het centrum van de dijk. Snapt u het nog?

Eén miljoen belastinggeld

U leest het goed: Minimaal één miljoen moet het upgraden van het Noord – en Zuideinde kosten, waarbij dan bijna iedereen gewoon met alle soorten voertuigen op de dijk kan komen. Het wordt volgens de berichten dan wel allemaal “gereguleerd” , dus géén overbodige auto’s op de dijk, waardoor de overlast beperkt wordt. Van een aantal maatregelen zijn de kosten nog niet helemaal in kaart gebracht, dus de kosten kunnen nog veel hoger uitvallen.

Voor dat geld worden er o.a. verkeersremmende maatregelen genomen op het Zuideinde. De werkgroep Zuideinde heeft echter in hun overleg al aangegeven dat “je van te voren kan aannemen, dat niemand de noodzakelijke obstakels voor zijn deur wil hebben”

Tevens moet er een verkeersverwijssysteem komen van € 400.000,- voor bovengenoemde regulering en wordt het parkeerterrein Haven -Zuid (Joppie) opgeknapt en met echte parkeervakken ingericht.

Géén (verplicht ) betaald parkeren

De situatie zoals hij nu is bij het parkeerterrein Haven-  Zuid blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd. Iedereen mag in principe gratis parkeren in het toeristische hart van één van de bekendste plaatsen ter wereld met jaarlijks miljoenen bezoekers. Bijna stonden we zelfs op het monopoliespel! De toeristen kunnen eventueel een vrijwillige bijdrage geven aan de daar aanwezige parkeerwachter. Samengevat: Na 22 jaar praten gaan we gigantische bedragen investeren, belanghebbenden zetten vooraf vraagtekens bij de uitvoering, het meeste verkeer kan gewoon nog het Zuideinde op, terwijl datzelfde Zuideinde de laatste jaren véél drukker is geworden door de komst van het Marinapark Het verkeer dat van het parkeerterrein Haven -Zuid afkomt wordt nog steeds via het Zuideinde naar de Zeestraat afgevoerd, terwijl neringdoenden rond de Haven nog ter hoogte van ’t Havengat met de auto de dijk kunnen verlaten. Tot slot blijft de onlogische/ niet gewenste situatie met het al dan niet gratis parkeren voortbestaan.

Voorstel fractie Kras:

  • Het parkeerterrein alleen nog gebruiken voor de ondernemers zelf aan de Haven (incl. vissers en mensen met een kraampje, langs de dijk
  • De bewoners van het Zuideinde met een huis met de achterkant naar de Kathammerstraat eventueel tegen een schappelijke prijs, één parkeerplaats laten huren bij parkeerterrein Haven – Zuid.
  • Toeristen en overige bezoekers, mogen met  de auto niet meer de dijk op. Parkeren bij parkeerplaats Slobbeland, voor zover mogelijk en verder bij het Marinapark.
  • Bewoners met een huis aan de Slobbeland kant, ook niet meer met de auto de dijk op Die kunnen achterom.
  • Leveranciers van de horeca vóór 10.00.

Geen enkele auto parkeren aan de loswal (alleen om te laden en te lossen)

Aan de loswal speciale plaatsen voor fietsen (niet her en der!) en een extra toiletgroep voor de bezoekers.

Met speciale pas op de dijk met auto:

  • bewoners met de achterkant aan de Kathammerstraat.
  • hulpdiensten, (vuilniswagens vóór 10 uur)

Verder nog de bewoners van het Zuideinde voorbij de “Joppekop”, maar die kunnen dan het Zuideinde verlaten via de afrit Kathammerstraat.

Betaald parkeren

Mocht een meerderheid van de raad besluiten het parkeerterrein bij de Ouwe Helling te handhaven, laten we daar dan in ieder geval parkeergeld heffen. Als we de parkeerwachter een loonzak  geven, dan kan de gemeente de rest van de opbrengst gebruiken om alle kosten van dit project, ruimschoots te dekken.
Berekening (als het parkeerterrein is opgeknapt):

35 auto’s á 25 euro* parkeergeld per dag = € 875,- per dag maal 300 dagen = € 262.500,-

Hiervan gaat dan nog een loonzak af voor de parkeerwachter tot die met de vut gaat. Het parkeerverwijssysteem werkt namelijk ook prima zonder parkeerwachter

* € 25 lijkt veel, maar we praten over parkeren in het toeristisch hart van Volendam, een van de beroemdste plaatsen ter wereld.  Dan is 2 ½ euro per uur (x 10 per dag) echt niet teveel gevraagd!
Morgen komen de voorstellen van het college in de raad en wordt een krediet gevraagd van   € 600.000,- bovenop de € 400.000, die al in een recent verleden zijn toegezegd.

Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn