Oproep Groen Links: Stop het “oppotten” beleid

de-dijk-volendam
klik om te vergroten

De raadsvergadering van morgen is de laatste Raad voor het zomerreces. We sluiten daarmee een heftig half jaar af. Midden in de verkiezingsstrijd begin dit jaar werden de laatste twee wethouders van de vorige coalitie Kes en Sombroek door een 11-10 meerderheid van de Raad (VVD, PvdA en Groen links) naar huis gestuurd. Die gingen toen zelf “even” 2 maanden de gemeente besturen, wat Edam-Volendam weinig goeds heeft gebracht. Groen Links meldde vorige week maar liefst een positief saldo van bijna 3 miljoen en wil dat nu snel opmaken. Dat is wat zij het liefste doen. Zorgvuldig opgebouwde reserves die hard nodig zijn voor de toekomst er door heen jagen.

Positief saldo
Er is inderdaad een groot positief saldo te melden, maar waar het natuurlijk om gaat is hoe dat is ontstaan en waar het voor nodig is. Het meeste geld komt van het opheffen van de bestemde reserves i.v.m. regionalisering van de brandweer. Een echte meevaller. Verder zijn er geplande zaken afgevoerd van de begroting zoals het aanleggen van een helling bij het strandje van “Willempie” van honderdduizenden euro’s. GroenLinks had dat liever aangelegd gezien want nu houden we “kapitaallasten over”. Verder zijn de kosten voor preventieve jeugdzorg en zorg voor kwetsbare groepen en lagere kosten voor inkomensvoorziening vooralsnog meegevallen. Dat geld is niet “over” want de kosten van jeugdzorg, WMO en de Baanstee zullen gigantisch stijgen de komende jaren. Door ons voorzichtige financiële beleid behoort Edam-Volendam bij het kleine clubje gezonde gemeenten ondanks de crisis en de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten. Voor niet uitgevoerde taken in 2013 hevelen we een half miljoen over naar 2014, omdat die taken dit jaar wel uitgevoerd worden. Tevens gaan we een zorgfonds aanleggen van een half miljoen. De zorg voor ouderen en andere kwetsbaren in onze gemeente moet gegarandeerd blijven.

Wat staat de gemeente nog meer te wachten?
Uitgaven van bijna een miljoen voor de vervanging van de kademuren van de Buitenhaven in Edam en het opknappen van het Edams museum voor een half miljoen als het daar bij blijft.
De fusie komt eraan. Er moet huisvesting geregeld worden, er moet geïnvesteerd worden in de Harlingenlaan, afgeschreven worden op de panden van het HHNK, kosten i.v.m. de dijkverzwaring, de derde ontsluitingsweg en natuurlijk gaat Lijst Kras geld reserveren voor het aantrekkelijk maken van het Europaplein en omgeving. Dit is nog maar een greep uit de dingen die de komende periode veel geld gaan kosten. GroenLinks hoeft zich dus geen zorgen te maken. We gaan genoeg geld uitgeven. Wat we niet gaan doen is meer ambtenaren aantrekken alleen maar om nog meer geld uit te geven en externen inhuren om geplande investeringen overhaast uit te voeren. We gaan ook geen damwand van 20 miljoen midden in de dijk plaatsen zoals GroenLinks wil, waarbij de dijk jarenlang een bouwput wordt, de huizen daarna waarschijnlijk instorten, door een ontregelde waterstand en de reserves in één klap helemaal op zijn. Lijst Kras wil ook geen miljoenen investeren om enkele toeristische bedrijven bereikbaar te houden. We moeten echter wel kritisch en toekomst gericht kijken naar de mogelijkheden en problemen die ontstaan door maatregelen van het HHNK m.b.t. de dijkverzwaring. Lijst Kras vindt op dit moment de bereikbaarheid aan de Noordkant top door de aanleg van het prachtige parkeerterrein aan de Parallelweg waar Lijst Kras 10 jaar lang voor gestreden heeft. Volgens GroenLinks is die dijkverzwaring natuurlijk helemaal niet nodig, maar wij passen 100 jaar na dato, voor weer een overstroming van de Oude Kom. Voor Lijst Kras is veiligheid zorg nummer 1. Morgen is er een presentatie in de Raad m.b.t. de dijkverzwaring. We zijn benieuwd.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn