Optreden college rond verkoop CAI bedenkelijk

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

De raadsleden kregen vorige week dinsdag een bericht op hun computer, waarin werd meegedeeld dat het college een tweejarig contract met Ziggo was aangegaan. De volgende dag woensdag 3 december stond het al in de Nivo. De pers wist het nog eerder dan de raad, het hoogste orgaan in de gemeente. De raadsleden, zelfs van de partijen die in de coalitie zitten en dus hun tegenwoordigers in het college hebben, reageerden van licht tot zwaar verbijsterd.

Begrotingsraad

Nog geen maand geleden werd de CAI  door de wethouder Karregat van financiën opgevoerd in de programmabegroting voor 2009 als stille reserve van € 4.000.000. Fractie Kras heeft zich daar in één van zijn artikelen (22 oktober 2008) zeer kritisch over uitgelaten. Fractie Kras schreef dat er bij een stille reserve sprake moet zijn van een object, dat bij verkoop méér opbrengt dan de boekwaarde. Tevens moet het object onmiddellijk verkocht kunnen worden  terwijl de opbrengst rechtstreeks in de gemeentekas moet kunnen vloeien. Fractie Kras stelde dat deze omschrijving niet van toepassing was op de CAI.

Onderzoek CAI

Voor de zomervakantie 2008 heeft het college van Volendam 80, CDA en VVD een onderzoek laten verrichten naar het voortbestaan van de CAI in onze gemeente. Het rapport wat uitgebracht werd n.a.v. van dit onderzoek beschreef in geuren en kleuren dat de CAI verkocht moest worden en wel zo snel mogelijk. Iedere maand uitstel kon desastreus uitpakken. Het aantal abonnees zou op korte termijn naar beneden gaan kelderen, de boel is sterk verouderd en de “upgrading “ kon geen maand meer uitgesteld worden. Daar was absoluut geen twijfel over. In eerste instantie waren bijna alle raadsleden meteen “om” door het rapport en bereid tot verkoop. Fractie Kras stelde schriftelijk en tijdens het raadsplein nog diverse vragen over het rapport, dat geen spaan heel liet van de hoop op een zelfstandig voortbestaan van de CAI in Edam-Volendam. In de daarop volgende raadsvergadering ontstond toch bij meer raadsleden twijfels over het rapport en beloofde het college de zaak nog eens te bekijken.

De raad heeft vanaf dat moment niets meer gehoord over de CAI. Niets over verdere onderzoeken, eventuele besprekingen, laat staan over serieuze onderhandelingen om de CAI niet te verkopen, tot ….. vorige week dinsdag en dag daarna de triomf verhalen in de Nivo!

Bevoegdheid college

Het aangaan van een contract in dit geval met Ziggo (voorheen o.a. multikabel) is een bevoegdheid van het college. Gezien het grote maatschappelijke belang voor de bevolking, die wordt vertegenwoordigd door de raad, heeft het college in eerste instantie besloten de raad intensief bij de discussie te betrekken. Daarna is het compleet misgegaan. De wethouder Karregat van financiën voerde de CAI op als stille reserve, dus als direct verkoopbaar actief t.b.v. het opvangen van tegenvallers die zich voor kunnen doen, terwijl wethouder Runderkamp op datzelfde moment intensieve onderhandelingen voerde om een contract af te sluiten met Ziggo om de CAI niet te verkopen. Snapt u het nog? Deze heren zitten in hetzelfde college en voeren tegelijkertijd tegenovergesteld beleid uit, met toestemming van het hele college, zonder dat de raad daar iets over hoort!

Goed contract

Los van deze eigenaardige bestuursvorm van dit college, waarbij de verschillende  wethouders blijkbaar solo opereren en daarbij de raad “vergeten” is fractie Kras best blij met het contract van de gemeente met Ziggo voor 2 jaar. Met gesloten beursen en zonder verhoging van de kosten voor de burgers een “upgrading” van onze CAI met meer mogelijkheden, is nooit weg. We hebben dan tevens nog twee jaar de tijd om rustig te bekijken hoe het verder moet met de gemeentelijke CAI, inmiddels bijna een unicum in Nederland. We moeten dan wel reëel zijn en de CAI niet ook nog als stille reserve opvoeren. Het is het één of het ander. We zullen dan financieel voorzichtiger moeten zijn of andere stille reserves in kaart moeten brengen. Ik wens het college veel wijsheid toe.

Facebook
Twitter
LinkedIn