Ouderenzorg onderuitgehaald óók in de gemeente Edam-Volendam? (2)

moederdagdinertv3__large
klik om te vergroten

Vlak voor de vakantie, woensdag 1 juli publiceerde LijstKRAS een artikel m.b.t. tot de wantoestanden in de zorg de laatste jaren in Nederland, die de grenzen van onze gemeente helaas ook aan het overschrijden zijn. Van alle kanten kregen wij (nood)signalen van familie van zorgbehoevenden, werkers in de zorg en vrijwilligers die steeds meer druk voelden om zich nog meer te moeten gaan inzetten om de zorg acceptabel te houden. De concrete aanleiding voor het massaal uiten van de klachten was een bijeenkomst met de manager van de Zorgcirkel (vlak voor de vakantie) waarin werd gesproken over bijscholing, herplaatsing en eventueel ontslag, zeker voor de minder geschoolde medewerkers. Dit leidde tot grote onrust onder de medewerkers en op de vele vragen die er door hen werden gesteld kon nauwelijks antwoord worden gegeven. Een week na de bijeenkomst verscheen ook een wervende kleurenadvertentie in de Nivo, waarin werd gevraagd om vrijwilligers en wat die niet allemaal zouden kunnen betekenen voor de zorgbehoevenden. Ook werden na die bijeenkomst de vrijwilligers die al veel hand – en spandiensten verleenden- aangesproken en uitgenodigd voor bijeenkomsten om te kijken op wat voor manier zij zich nog meer en beter konden inzetten. Dat maakte dat de geruchtenstromen zich nog heviger verspreidden en de gemoederen liepen hoog op. Overigens kreeg LijstKRAS een enorme positieve respons van alle boven genoemde doelgroepen op het artikel. De mensen voelen zich enorm gesteund.

Gesprek met de Zorgcirkel

De Zorgcirkel nam al snel contact op met LijstKRAS, om over dit hele gebeuren van gedachten te wisselen, maar een gesprek kon pas vorige week – gezien de vakantieperiode- plaatsvinden. Het is een open en constructief gesprek geworden, waarbij alles op tafel is gekomen. De intenties van de zorgcirkel zijn goed volgens de manager en mocht dat anders zijn overgekomen betreurt hij dat zeer. Wij zullen van hieruit trachten in het kort de problematiek uiteen te zetten en u kennis laten nemen van de mondelinge garanties die manager Dick Twisk van de Zorgcirkel heeft gegeven omtrent de oplossingen voor de genoemde problematiek.

De Nicolaashof is geen bejaardenhuis meer

Ons werd uitdrukkelijk verzocht te vermelden dat er de laatste jaren enorme veranderingen hebben plaatsgevonden in de opvang/verzorging van ouderen. Het bejaardenhuis zoals dat vroeger bestond, bestaat niet meer. Mensen gaan niet meer met 65 jaar naar een bejaardenhuis maar blijven (veel) langer thuis wonen, al dan niet met hulp van hun kinderen. De St. Nicolaashof of de Gouwzee komen pas veel later in zicht en meestal als er behoorlijk wat zorg nodig is. Zonder in te gaan op lichte en zware zorg en alle categorieën die daarin te onderscheiden zijn, kan gesteld worden dat er veel zware zorg wordt gegeven aan de bewoners van de Nicolaashof en de Gouwzee, terwijl huishoudelijke hulp tegenwoordig via het gemeentelijk loket de WMO gaat. Eén van de problemen die er specifiek in Volendam spelen is dat er zorg wordt verleend door mensen die daar niet de juiste diploma’s voor hebben.

Dat betekent niet dat die zorg niet goed wordt verleend door die mensen met vaak veel praktijkervaring, maar het mag gewoonweg niet meer anno 2015 zonder de juiste diploma’s.

Garanties

De hr. Dick Twisk heeft ons op het hart gedrukt dat hij en de Zorgcirkel de tomeloze inzet en kwaliteit van de werknemers hier hoog hebben staan en dat zij ook enorm worden gewaardeerd. Ze peinzen er dan ook niet over om personeel zomaar te ontslaan. Met iedere werknemer zal een traject op maat worden doorlopen, waarbij de werknemers studiefaciliteiten krijgen aangeboden door de Zorgcirkel. Oudere werknemers zullen zoveel mogelijk worden ontzien. Zij mogen hun loopbaan afmaken en eventueel met een regeling wat eerder stoppen. Daar de zorgcirkel maar liefst 27 vestigingen heeft, kan in principe iedereen die niet meer zou passen in welke opzet dan ook, herplaatst worden bij een andere vestiging van de zorgcirkel. Voor veel mensen is dat een enorme barrière. Manager Dick Twisk (h)erkent dat en verklaart dat hier heel voorzichtig mee zal worden omgesprongen.

Zorgcirkel maakt zich ook zorgen.

De Zorgcirkel maakt zich net als LijstKRAS en de seniorenraad ook zorgen over het uitblijven van nieuwe accommodaties voor mensen die zorg nodig hebben. In de Broeckgouw ligt al jaren een stuk grond braak waarop het zogenaamde WoZoCo (Woon Zorg Complex) gebouwd moet gaan worden. LijstKRAS gaat met spoed in coalitieverband bespreken wanneer en op welke voorwaarden dit project van de grond kan komen. Regeren is vooruitzien. Tot slot maken wij van LijstKRAS zich ons ook nog zorgen om de zorg die de ouderen krijgen. Krijgen de mensen genoeg aandacht en zorg in de Nicolaashof en de Gouwzee? Is er voldoende personeel aanwezig? We hebben daar nog onvoldoende zicht op, maar schroomt u niet om ons eerlijk en objectief te informeren.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn