Ouderenzorg onderuitgehaald óók in gemeente Edam-Volendam

Sint-Nicolaashof-(2)
klik om te vergroten

Hulpbehoevende ouderen staan in de kou

Al jaren worden we door televisieprogramma’s, krantenberichten en niet in de laatste plaats door schrijnende gevallen in onze nabije omgeving met onze neus op de feiten gedrukt; ouderen zijn het kind van de rekening. Al die publiciteit mag niet baten. Het wordt van kwaad tot erger. Het laatste nieuws is dat bij Zorgcirkel Sint Nicolaashof in Volendam waar al tijden sprake is van tekort handen aan het bed, maar liefst 22 werknemers naar huis worden gestuurd en praktisch allemaal van de werkvloer; van keukendienst, huishoudelijke hulp tot ziekenverzorgende. Een treurig dieptepunt. Waar gaat het heen met onze ouderenzorg? Sterker nog hoe ver is het al heen? De verhouding tussen het “waterhoofd” aan management en mensen op de werkvloer is – zoals op zoveel plaatsen- volledig scheef gegroeid, zowel in aantallen, alsook in arbeidsvoorwaarden en salariëring en dat allemaal in het nadeel van de mensen die het in de praktijk waar moeten maken. Het ontslag is overigens mondeling aangezegd. De werknemers mogen nog even blijven tot de zorgcirkel genoeg nieuwe vrijwilligers heeft gevonden om de open gevallen plaatsen “op te vullen” en de huidige vrijwilligers tot het doen van extra taken heeft verleid.

De rol van de vrijwilligers

De rol van de vrijwilligers in de samenleving wordt steeds belangrijker. Dat is natuurlijk een goede zaak. Je inzetten waar mogelijk voor de jeugd, de ouderen en de maatschappij in z’n algemeenheid is een groot goed. Dat is onontbeerlijk voor een menslievende samenleving, zeker in de zorg en geeft veel voldoening aan zowel de ontvanger als de gever. Het schept een band tussen mensen die wat voor elkaar betekenen. De trend die nu echter zichtbaar wordt is wel een hele verkeerde. Net na het bekendmaking van het massaontslag bij de Nicolaashof, werden de vrijwilligers bij elkaar geroepen door het management. De vraag was wat ze nog meer zouden kunnen betekenen voor de patiënten/zorgbehoevenden in de Nicolaashof. Hoeveel tijd zouden ze nog meer vrij kunnen maken voor hun medemens. Er is nu behoefte aan alles van keukenhulpen tot wachtdiensten op kamers waar mensen alleen nog maar in een stoel kunnen zitten of liggen en waar nauwelijks geschoold personeel meer aanwezig is. Het is een grote schande dat geschoolde werknemers die al jaren met hart en ziel hun dankbare werk doen en onmisbaar zijn, zonder pardon op straat worden gezet.

Gebruik of misbruik?

De vraag is of er nu gebruik of misbruik wordt gemaakt van de vrijwilligers. Na deze actie kunnen we stellen dat het op misbruik gaat lijken. In een op het gevoel inspelende advertentie in de Nivo van vorige week van de Zorgcirkel Sint Nicolaashof stond te lezen:

“Enthousiaste vrijwilligers gezocht; voor uzelf en de ander een goed gevoel”

De directie van de zorgcirkel moet zélf zijn verantwoordelijkheid een keer nemen en de zorg voor de ouderen én de zorg voor het personeel nu eens serieus nemen. De vrijwilligers dienen ter aanvulling en verlichting van het personeel en geven warmte aan de ouderen. Zij mogen niet het geschoolde personeel vervangen en verantwoordelijkheden toegewezen krijgen, die niet bij hen horen en die risico’s met zich meebrengen voor zowel de vrijwilligers als de zorgbehoevenden.

WoZoCo

De partijen in Edam-Volendam die steeds trots reppen over hun landelijke netwerk en contacten tot in de Tweede en Eerste kamer aan toe en zelfs in de ministerraad, moeten die contacten eindelijk eens gaan bewerken en inschakelen om het tij te keren in de zorg. Tot nog toe is daar – een enkele uitzondering daar gelaten – in de praktijk niets van terecht gekomen. Er moet een eind worden gemaakt aan de wantoestanden overal in het land en de willekeur in de verzorging van ouderen door botte bezuinigingen. Verder wordt het hoog tijd dat de gemeente om de tafel gaat met de verschillende partijen om te onderzoeken of nu eindelijk het WoZoCo gebouwd kan gaan worden in de Broeckgouw waar al een paar jaar een stuk grond braak ligt even voorbij de Vomar. Een behoefteonderzoek dient uitgevoerd te worden en onze verwachting is dat daaruit de bittere noodzaak aangetoond kan worden voor een WoZoCo in de nabije toekomst. De groeiende groep ouderen in onze gemeente moet de komende jaren goed opgevangen worden. Lijst KRAS zal contacten gaan leggen met lokale partijen in buurgemeenten om samen een vuist te maken naar Den Haag.

De toekomst?

De gemeenten in Nederland krijgen binnenkort meer zeggenschap over de uitvoering van de zorg, ook voor ouderen. Wat betreft LijstKRAS moeten we met alle betrokken partijen om de tafel, om te praten over de zorg in al z’n facetten, om die voor onze inwoners op een acceptabel niveau te brengen.
De ontslagen zorgmedewerkers van de Nicolaashof/Gouwzee zijn niet overbodig, maar broodnodig. Als de directie zo nodig moet bezuinigen op personeel laat ze dan het management maar eens doorlichten. Tot een paar jaar terug had men aan één manager meer dan genoeg!

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn