Overdaad aan regelgeving moet worden gestopt

bureaucratie
klik om te vergroten

Lijst KRAS pleit voor minder regels

Tijdens de verkiezingen van maart vorig jaar heeft Lijst KRAS zich onder andere sterk gemaakt voor een efficiënt, flexibel ambtenarenapparaat, dat dicht bij de burger staat. Dat is waar wij aan willen werken. Onder leiding van onze wethouder Wim Rijkenberg is vorige week het zgn. ‘Meldpunt Minder Regels’ geïntroduceerd. Het streven hierbij is om te werken aan een grote ergernis onder de bevolking en ondernemers: overbodige en/of tegenstrijdige regels.

Terugdringen van regels

Eén van de speerpunten van Lijst KRAS is een administratieve lastenverlichting voor zowel burgers als het bedrijfsleven. De introductie van dit meldpunt in de gemeente Edam-Volendam en binnenkort Zeevang kan een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van overbodige, tegenstrijdige en onduidelijke gemeentelijke regels. In het hele land en ook bij vele gemeenten is de terugdringing van regeldruk al vele jaren een issue, echter het komt nauwelijks van de grond. Het instellen van dit Meldpunt is dus slechts een begin. Er moet serieus mankracht op worden ingezet terwijl ook de Raad aan de slag moet. Verordeningen zullen wellicht aangepast moeten worden. Voor de bevolking is ook een grote rol weggelegd!

Hulp aan en vanuit de burgers en ondernemers

Misschien herkent u het wel: als u een subsidie wil aanvragen of een aanvraag voor een vergunning indient, moet u vaak een hele stapel formulieren invullen of tegenwoordig een tijd achter de computer. Regels zijn nodig, maar soms ingewikkeld en ook wel eens betuttelend of zelfs tegenstrijdig. De gemeente Edam-Volendam wil deze administratieve rompslomp terugdringen. Ook de interne werkprocessen moeten kritisch worden bekeken. Als u een melding doet kunt u aangeven welk probleem het betreft, om welke regels het gaat en misschien heeft u wel een tip hoe het anders kan. De door u verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van het verminderen van het aantal regels.

Wat kunt u wel en niet melden?

Het “Meldpunt Minder Regels” is niet bedoeld voor meldingen over schade of overlast in uw buurt, klachten over gedragingen van ambtenaren, bezwaar of beroep of inhoudelijke wensen of opmerkingen over het beleid van de gemeente. Het gaat uitsluitend over uw mening betreffende procedures, regelgeving, de informatievoorziening of dienstverlening van de gemeente. U mag als burger ook niet verwachten dat iedere melding direct tot een aanpassing leidt.
De gemeente kan geen regels en/of procedures beperken of schrappen als deze voortvloeien uit een wettelijk voorschrift of als de veiligheid in het geding. U mag wel verwachten dat er met uw melding zeer serieus wordt omgegaan en waar mogelijk gehonoreerd. Dat e.e.a. niet op korte termijn opgelost zal zijn mag na bovenstaande duidelijk zijn.

Belang voor het bedrijfsleven

Onze lokale ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde plaatselijke economie en bieden veel werkgelegenheid voor onze inwoners. Naar de mening van Lijst KRAS is het midden- en kleinbedrijf de banenmotor van de gemeente Edam-Volendam. Om de lokale bedrijven een zo sterk mogelijke uitgangspositie te verschaffen voeren wij een consistent economisch beleid vanuit een helder lange termijnperspectief. Met dit meldpunt stimuleert de gemeente het ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven op het gebied van administratieve lastenverlichting. Opmerkingen en ideeën vanuit het bedrijfsleven zijn daarom meer dan welkom. Lijst KRAS maakt zich hard voor deze verhoogde inspraak.

Een melding doorgeven?

Heeft u een melding over de regelgeving, neem dan contact op met het “Meldpunt ‘Minder regels’.
Ga naar de website van Gemeente Edam-Volendam, www.edam-volendam.nl, en vul het woord “meldpunt” in binnen de zoekbalk rechtsboven. Uw melding wordt serieus en vertrouwelijk in behandeling genomen en onderzocht. U ontvangt een persoonlijke reactie op uw melding.

Klaar voor de toekomst

De komende jaren wil Lijst KRAS de nieuwe gemeente Edam-Volendam klaar maken voor de veeleisende toekomst. Een doelgerichter en efficiënter gemeentelijk apparaat, dat zelfstandig deze toekomst aan kan is daarbij belangrijk. Minder regels, meer doen.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn