OZB kan omlaag in Edam-Volendam!

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Reeds miljoenen uitgeven sinds april 2010

Kapitaalplan voor plaatsing speeltoestellen

Alle particuliere speeltoestellen per onmiddellijk verleden tijd

Vorige week heeft u in een artikel van Lijst Kras kunnen lezen dat er geen geld beschikbaar is gesteld door de meerderheid van de raad voor knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid. Daar is geen geld voor. Wel geld was er de afgelopen raad voor verdere steun aan de FC (voor vele honderdduizenden euro’s) en let op, voor plaatsing en onderhoud van speeltoestellen op allerlei grasveldjes voor maar liefst € 500.000,- incidenteel en € 82.000,- structureel. Die € 500.000,- is nou ook weer niet helemaal incidenteel want iedere 10 jaar moet er “incidenteel” een half miljoen in de reserve speelwerktuigen bijgestort worden wat nog verder oploopt door de inflatie.

Overal in Volendam staan op veldjes speelwerktuigen. Het merendeel van de gemeente maar ook een heleboel van particulieren. De laatste rage onder particulieren is tegenwoordig het plaatsen van trampolines, wat meestal gebeurt op trottoirs en op grasstroken langs sloten.

Particulier geplaatste speeltoestellen worden vaak niet op een goede ondergrond geplaatst, noch goed onderhouden. Tevens worden zij niet gekeurd en als gevolg van vorenstaande, gebeuren er veel ongelukken en ontstaan er zeer risicovolle situaties. Als die speeltoestellen stuk zijn, al dan niet door vandalisme of oneigenlijk gebruik, kijken de voormalige eigenaren daar vaak niet meer naar om. De natuur en tuinen van mensen worden met de resten “verrijkt”. Tot slot ontstaan er altijd wel onverkwikkelijke situaties met kinderen waarvan ouders niet hebben meebetaald of anderzijds waarbij ouders zich gedwongen voelen mee te betalen terwijl ze er helemaal niet achter staan.

Speeltoestellen beleidsplan

Om aan bovenstaande situatie een eind te maken, heeft wethouder Kroon van het CDA een inventarisatie laten maken van alle speeltoestellen in de gemeente. Van hieruit is een prachtig plan gemaakt om op alle velden een zo volwaardig mogelijk speelparadijsje te maken voor kinderen van alle leeftijdsgroepen onder de twaalf. Dat is natuurlijk best goed allemaal. Tot nu toe was er geen echt beleidsplan, waardoor ook veel particulieren zelf van alles hebben geplaatst. Toch heeft Lijst Kras enkele grote bezwaren.

  1. Het is bespottelijk veel geld en dat in een tijd dat de echte crisis nog toe moet slaan bij de gemeenten (over enkele maanden horen we van het Rijk hoeveel miljoen we per jaar minder krijgen en voor hoelang) en er zijn al weer miljoenen uitgegeven in een paar maanden tijd.
  2. De burger wordt bij dit beleidsplan op geen enkele manier betrokken, mag geen ideeën lanceren, noch heeft ze op enige andere wijze invloed; betrokkenheid wordt afgeserveerd.
  3. Zoals de plannen nu liggen moeten alle particuliere toestellen op korte termijn, zonder overgangsperiode verdwijnen. Die worden gewoon weggehaald. Dit zal veel maatschappelijke onrust en onvrede teweeg brengen en is ook gewoon kapitaal vernietiging. Niet iedereen kan een trampoline op zijn achterstaat kwijt.
  4. Daar komt bij dat er voor het aanpakken van levensgevaarlijke kruisingen, voor vooral schoolgaande kinderen onder de twaalf jaar zogenaamd geen geld is. Lijst Kras heeft gezien de bovengenoemde bezwaren, tegen het beschikbaar stellen van de gelden voor dit beleidsplan gestemd. Wel is verwoed geprobeerd de coalitiepartijen (Volendam 80/PvdA/CDA) te overtuigen om met een lager bedrag voor dit plan genoegen te nemen, het particuliere initiatief een plaats te geven en de vrijkomende gelden te benutten voor verkeersveiligheid. Het mocht niet baten. Met alleen de stemmen van de coalitiepartijen voor, werd dit plan en zijn financiële consequenties aangenomen.

OZB omlaag?

Lijst kras vindt dat de OZB (onroerend goed belasting van koophuizen) omlaag gebracht moet worden. De coalitie van Volendam80/PvdA/CDA houdt van geld uitgeven en misschien worden ze wakker geschud als vanuit die hoek de inkomsten verminderen (naast de verminderde inkomsten vanuit het Rijk). Dan hebben de inwoners van de ze gemeente er ook nog wat aan.

Voor vragen of opmerkingen, mail ons.

Wilt u de komende jaren meedenken met Lijst Kras, ideeën aandragen en invloed uitoefenen,meldt u dan aan bij het bestuur. Voor € 5, bent u al sympathisant en wordt u op de hoogtegehouden. Voor € 10,- bent u gewoon lid.


Facebook
Twitter
LinkedIn