Plannen Europaplein door de gehele Raad enthousiast ontvangen

logo2
klik om te vergroten

Parallelweg professioneel verder in ontwikkeling

Een paar weken geleden kwam het er dan eindelijk van; de presentatie van de plannen m.b.t. het Europaplein. De publieke tribune in het HHNK liep weer eens vol. Een goede zaak. LijstKRAS is zeer verguld met het feit dat deze coalitie de plannen voortvarend heeft opgepakt en er volop mee aan de slag is gegaan. Heel belangrijk in deze is dat de visie die LijstKRAS heeft neergelegd o.l.v. wethouder Rijkenberg in de vorige coalitie, als stevige basis heeft gediend, voor de verdere vervolmaking van het plan. Dat was afgesproken en daarbij is ook woord gehouden.

Presentatie Europaplein

Wethouder Runderkamp die het Europaplein voor een flink deel in zijn portefeuille heeft, besteeg zelf het spreekgestoelte om de plannen toe te lichten. Hij deed dat rustig en professioneel. Onze complimenten. In de Nivo heeft u hierover al in een uitgebreid redactioneel commentaar kunnen lezen en dat gaan wij hier niet over doen. In dit commentaar is ook de uitstekende samenwerking m.b.t. de planvorming hieromtrent binnen het college prima verwoord. Eén belangrijke wijziging heeft de coalitie aangebracht in de oorspronkelijke plannen in goed overleg met LijstKRAS. De auto’s die gepland stonden waar nu de rotonde is, komen aan beide kanten langs de weg van de Zeestraat, onopvallend tussen de bomen in. Het grote voordeel daarvan is dat er een soort wandelboulevard ontstaat die al vanaf de Julianaweg uitnodigt om richting Europaplein te wandelen en daardoor een grote meerwaarde kan hebben i.v.m. de beoogde verlevendiging van het Europaplein en toekomstige ontwikkelingen. De bereikbaarheid van het centrum met de auto is op die manier ook gewaarborgd, terwijl toch door de routing en ander maatregelen het autoverkeer sterk afneemt en bij allerlei evenementen ook geweerd kan worden. Dit is een verbetering naar de toekomst toe waar de ondernemers ook mee kunnen leven, hoewel die natuurlijk ook niet allemaal uit één mond spreken. In de voorbereiding naar dit gepresenteerde plan heeft het college nogmaals vele gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en zo kwam het dat er een soort euforie ontstond bij Raad en publiek over de plannen op de thema-avond. Ook de oppositie zag er veel goede kanten in, zelfs Volendam 80, dat het vervolgens toch voor elkaar kreeg om er negatief over te schrijven in de Nivo van vorige week.

Ontwikkelingen Parallelweg

Ook hier is de coalitie flink mee aan de slag. De bedoeling is dat er een gedegen toiletvoorziening komt, een opgang voor invaliden, parkeerplaatsen voor bewoners Noordeinde, een kiosk en uitbreiding van de parkeergelegenheid voor auto ’s en bussen. Dit kan eventueel door een half verhoogd parkeerdek aan de fabriekskant zodat de bewoners er geen overlast van hebben. De kosten hiervan kunnen worden gedekt door het invoeren van betaald parkeren voor de toeristen aldaar. Met redelijke tarieven zal dat geen problemen gaan geven. Kortom de gang zit erin en de sfeer is goed.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn