Politiek Edam-Volendam tijdelijk in een rustiger vaarwater

Vergaderzaal hhnk megagroot_
klik om te vergroten

Laatste Begroting van Edam-Volendam voor de fusie.

Edam-Volendam staat er behoorlijk goed voor

De alom gevreesde dag van de Begroting twee weken geleden werd uiteindelijk een redelijk ontspannen dag, met tijd voor een kwinkslag en in een voornamelijk kameraadschappelijke sfeer afgewerkt. Op deze dag wordt de hele dag vergaderd om de financiële zaken voor 2015 op de rit te krijgen. Velen spraken van een verademing zeker gezien de onprettige sfeer van de laatste jaren o.a. door de perikelen rond de huisvesting van ambtenaren. De Begroting werd moeiteloos goedgekeurd en de verschillende moties werden door de partijen met elkaar gedeeld en samen gesteund. Nico van Stralen (Groen Links) kreeg het hiervan zo benauwd van dat hij op een gegeven moment stamelde dat we niet boos moesten worden als hij toch nog wat kritisch zou zeggen, want dat mocht toch nog wel?

Stilte voor de storm?

Het kan niet anders of dit is een stilte voor de storm. Sommige partijen zijn nog niet eens hersteld van de slag die ze is toegebracht tijdens de laatste verkiezingen van maart 2014. Ze zijn toen flink afgestraft vanwege hun onverschillige houding naar de burger, waarbij ze pas enkele maanden voor de verkiezingen tot leven kwamen om stemmen te winnen. Voor hun deel hebben ze hun lesje geleerd. Lijst KRAS is nu lang niet meer de enige partij die structureel de burgers op de hoogte houdt. De verkiezingsstrijd is dus eigenlijk al begonnen (zie de Nivo van vorige week). Voor de kiezer zaak om de partijen op hun daden te beoordelen. Volgend jaar, november 2015 vinden er alweer verkiezingen plaats in Edam-Volendam en Zeevang, waarna de fusie 1 januari 2016 zijn beslag krijgt. Dit worden zeer belangrijke verkiezingen daar de verkiezingen in 2018 in de rest van het land, hier niet worden gehouden. Na november 2015 blijft de door de bevolking gekozen partijen in het zadel tot maart 2022, dus meer dan 6 jaar!

Nuon aandelen

Zoals langzamerhand wel bekend bij de meeste mensen heeft onze gemeente een stabiele financiële positie. Dit komt niet alleen door goed op de centen te passen, maar zeker ook door de verplichte verkoop een aantal jaren geleden van onze Nuon aandelen. Dit heeft ons een kapitaal opgeleverd dat we tot nu toe goed hebben beheerd. Het Rijk vindt dat de gemeenten in Nederland flink mee moeten bezuinigen en geeft steeds minder geld. Daarbij hevelen ze ook nog eens allerlei taken over naar de gemeenten, terwijl ze de financiële middelen die daarbij horen voor hun deel in hun zak houden. Veel gemeenten hebben het dan ook heel zwaar. Goed financieel beleid is dus van het grootste belang. Lijst Kras zit daar als geen ander bovenop.

Zorgbehoeften

Zoals gezegd gaat veel zorg over naar de gemeenten. Denk daarbij aan de gehele keten van jeugdzorg, de WMO en de zorg voor mensen met beperkingen (Baanstee). In de Begroting van vorige week donderdag is er een voorziening gerealiseerd van 2 miljoen euro om te zorgen dat mensen die in de toekomst echt zorg nodig hebben in onze gemeente, dat ook krijgen. De gemeenten kunnen het allemaal beter is het credo van het Rijk. Dat zou best eens kunnen, maar dat gaat dus echt niet vanzelf. Veel aandacht moet er ook komen voor het tegen gaan van fraude. Dat is de grootste kosten post van het Rijk; geld geven aan mensen die er geen recht op hebben. Gevolg is dat veel mensen die het wel nodig hebben achter het net vissen of gekort worden. Het laatste woord over die transities (overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente) is nog lang niet gesproken.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn