Politiek steekspel verbijstert bewoners

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Fractie kras beloofde vorige week verslag te doen van de afgelopen raadsvergadering. Het werd een politiek spel dat door de meeste toeschouwers totaal niet werd begrepen. Toen de kruitdampen optrokken was het doodstil. Veel verliezers en weinig winnaars.
De inzet was het al dan niet mogen uitbouwen van woningen aan de Blauwe Baai en de Brederodestraat. Vooraf was de spanning te snijden bij de massaal opgekomen bezoekers -voor – en tegenstanders – van de bebouwing. Drie maanden geleden nog was de grootste partij in onze gemeenteraad Volendam 80 vóór bebouwing van de Blauwe Baai.

Nu gaf de wethouder R.O. van Volendam 80 de raad maar één mogelijkheid: helemaal geen bebouwing toestaan, noch bij de Blauwe Baai noch bij de Brederodestraat, schijnbaar dwars tegen haar eigen fractie in.

Volendam 80

De fractie van Volendam 80 koos eieren voor zijn geld en legde zich neer bij de wens van haar wethouder. Dat moet kunnen, maar zeg dat dan gewoon. Nu werd er in het raadsplein een wazig betoog gehouden door een raadslid van Volendam 80 dat ze nog eens rondgelopen hadden in de steegjes bij de Blauwe Baai en dat er toch meer protesten waren dan ze dachten. Dat allemaal op een rijtje gezet waren ze nu dan toch maar tegen. De bewoners van de Blauwe Baai (de voorstanders) reageerden vol ongeloof. Met krijtwitte gezichten hoorden ze dit aan. Ze konden niet bevatten dat zonder deugdelijke argumentatie, Volendam 80 het tegenovergestelde beweerde dan 3 maanden terug.

Schaapachtig gedrag

Het pleit was hiermee geslecht. Het tot voor kort weifelende CDA koos plotseling onvervaard voor het college standpunt, omdat ze berekend hadden dat het voorstel van het college – niet bouwen – het toch wel zou halen en je moet je natuurlijk bij de winnaars aansluiten. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het CDA steeds al vóór gelijkheid was. Allemaal wel óf niet.  Recht door Zee had steeds een vaag en onduidelijk verhaal, waaruit niemand kon opmaken wat hun standpunt was. Deze partij sloot zich nu aan bij de meerderheid. De VVD riep uitdagend: wij zijn liberaal, van ons mogen ze bouwen, maar toen in de raad de uiteindelijke stemming kwam waarbij PvdA samen met fractie Kras een motie vóór bebouwing indienden, haakte ze plots af. Stand: 17-4 tégen bebouwing!

Verliezers de overhand

Blij zijn natuurlijk de mensen uit beide straten die tegen de bebouwing waren. Sommigen hadden daar goede argumenten voor. Maar toch ook daar geen hosanna. De verhoudingen zijn door dit lange beslistraject en de uitslag daarvan ernstig verstoord. Het is de vraag of en op welke termijn en in welke intensiteit de verhoudingen zich herstellen. De voorstanders van bebouwing zitten met een 3 dubbele kater: én niet bouwen en verstoorde verhoudingen en vele tientallen arbeidsuren en geld verloren. De politiek is ook verliezer. Een veel te lang proces, waarbij verkeerde verwachtingen gewekt zijn, met een twijfelachtige rol daarin voor sommige partijen. Tot slot zitten we dan nog met de ongelijkheid voor de inwoners. De één mag de gekste dingen aan – en opbouwen en de ander mag niets en steeds weet het bestuur daar wel een draai aan te geven. U als lezer weet daar vast wel talloze voorbeelden van in uw omgeving.

Fractie Kras hoopt in ieder geval dat er veel geleerd is van dit proces en dat raad en college zulke zaken daadkrachtiger gaan aanpakken in de toekomst. Ook is duidelijk dat de inwoners nog beter moeten worden ingelicht omtrent hun mogelijkheden waarop ze de beslissingen kunnen beïnvloeden, zodat zij niet de laatste dag voor de besluitvorming met nieuwe argumenten aankomen.
Fractie Kras

Facebook
Twitter
LinkedIn