Politieke landschap scherp verdeeld

IMG-20210126-WA0005
klik om te vergroten

Lijst KRAS wil zo snel mogelijk bouwen in de Lange Weeren

De afgelopen bijna 6 jaar heeft de coalitie van LijstKRAS, CDA, Zeevangsbelang en de VVD voor een groot deel eendrachtig de taken vervuld en het werk gedaan dat we beloofd hebben aan de kiezer. Het dorp Volendam heeft een totaal ander “gezicht” gekregen. De talloze zaken die wij opgepakt hebben samen liegen er niet om. Dichter bij de verkiezingen zullen we de kiezer daar goed over informeren. De laatste 1 ½ jaar is daar de klad ingekomen. Zes jaar is blijkbaar toch teveel van het goede. Het probleem is ons inziens dat het college het ook goed vond gaan en het langzamerhand niet meer zo nodig vond om belangrijke zaken goed met de coalitie door te spreken. Dat heeft tot enorme tweespalt geleid.

De Lange Weeren 

Eén van de zaken waar de coalitiepartijen door het college zeer slecht over is geïnformeerd is de gang rond de Lange Weeren. Een half jaar geleden werd plots een presentatie gegeven over de Lange Weeren waarin de coalitiepartijen werden bijgepraat.

Alles was al in kannen en kruiken zonder dat er enige inspraak had plaatsgevonden.

Lijst KRAS was not amused en hield een aantal mankementen voor het licht.

  • Waarom is de andere ontwikkelaar BPD er niet bij betrokken om er één integraal plan van te maken, wat ook de voorkeur provincie is?
  • Waarom geen acceptabele groenstrook tussen de Blokgouw en de nieuwe wijk?
  • Waarom tot 1050 woningen realiseren op alleen die 27 ha van Scholtens terwijl daarvoor steeds was gezegd dat er echt niet meer dan 740 op zouden kunnen?
  • Waarom was/is er geen plaats voor de bouwbusjes die Volendam zo rijk is?
  • Waarom zo weinig faciliteiten en speelplaatsen voor de jeugd?

Twee wethouders wisten zelfs op te merken dat de bouwbusjes over 10 jaar praktisch uit het straatbeeld verdwenen zouden zijn, zonder te zeggen welke briljante gedachte daar achter zat.

Wat iedereen waarschijnlijk weet is dat er inmiddels een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden dat is gepresenteerd en voor niemand consequenties heeft. Dat onderzoek werd geopperd op de avond (van 20 mei) toen we over het dossier de Lange Weeren zouden gaan besluiten. We zitten nu dus bijna een half jaar verder.

We gaan nu eerst op korte termijn proberen op één lijn te komen met Raad en college, zodat het in de decemberraad alsnog op de rol komt. Dan zal het college toch echt met concessies moeten komen omdat er zich een meerderheid aftekent tegen de plannen van het college.

Lijst KRAS heeft het college de wacht aangezegd c.q. het vertrouwen opgezegd, voor de gang van zaken rond de Lange Weeren en de Purmer waar wij later nog op in gaan.

De plannen zoals ze er nu liggen, van het college en Scholtens, zijn voor Lijst KRAS onacceptabel.

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn