Politieke partijen maken elkaar het leven zuur

jalta
klik om te vergroten

Balans volledig verstoord

Inwoners gebaat bij eerlijk, professioneel en daadkrachtig bestuur

De weg naar het zomerreces voor de politieke partijen was hobbelig en vol valkuilen. Vele belangrijke beslissingen moesten en moeten nog genomen worden. Zaken als fusie met Zeevang, beschermen van de rechten van onze lokale ondernemers en het creëren van een dorpshart waarvoor het hele centrum van Volendam getransformeerd zou moeten worden, houden de gemoederen in en buiten de politiek erg bezig. Voortdurend proberen partijen door hun stellingname politieke winst te boeken om hun eigen achterban en anderen te imponeren. Dit gaat gepaard met veel “geheim” overleg. Allerlei belangen en reputaties staan daarbij op het spel en dus lang niet altijd het belang van de burger. Voor u als inwoners betekent het dat u de plaatselijke politiek goed moet volgen om te kunnen  uitmaken, wie zich werkelijk inzet voor uw belangen en die van de hele gemeenschap.

Opgeblazen college    

Het zal bij iedereen bekend zijn nemen wij aan, dat het college het afgelopen half jaar gehalveerd is. Van een voorzitter (burgemeester) en vier wethouders zijn we gegaan naar een voorzitter met twee wethouders. De wethouder van de PvdA  Doris Luyckx is vanaf 5 juli uit functie en de PvdA is uit de coalitie gezet. Van de twee wethouders van Volendam 80 is wethouder Runderkamp vertrokken, zodat alleen Marisa Kes nog over is. Samen met Gina Kroon en de burgemeester wordt het college gevormd. Zij willen doorgaan tot de verkiezingen in maart volgend jaar. Dat is voor de stabiliteit van het bestuur goed en het bespaart kosten voor nieuwe wethouders. Om te “regeren” heb je echter een meerderheid nodig (vraag maar aan Rutte en Samson) en met 9 van de 21 zetels (Volendam 80 6 en het CDA 3) heb je die niet. De verhouding tussen bovengenoemde partijen met PvdA, Groen Links en de VVD ( samen een meerderheid met 11 zetels) zijn allerbelabberdst. Lijst Kras legt met één zetel op dit moment te weinig gewicht in de schaal om cruciaal te kunnen zijn bij belangrijke beslissingen. We houden ons hart vast.

Meningen lopen ver uiteen

Op vele belangrijke dossiers lopen de meningen tussen de partijen ver uiteen. Eigenlijk moeten er steeds nieuwe combinaties gemaakt worden om een meerderheid te verkrijgen.

Voor wat betreft de huisvesting in de HHNK is het Volendam tegen Edam. Wat betreft het dorpshart in de zin van de megalomane plannen van wethouder Kes is het Volendam 80 tegen de rest van de gemeenteraad. Zeevang is een verhaal apart. De gehele gemeenteraad is voor, want fuseren komt er toch aan en dan maar met een redelijke solide partner als Zeevang. Volendam 80 stemde nu toch tegen, want ze vinden de fusie een jaar te vroeg komt. Het CDA vindt dat ook maar stemde nu vóór de fusie. Lijst Kras zou het prima vinden als de fusie een jaar later zou plaatsvinden. We hadden dat dan wel echter een jaar eerder moeten bedenken en niet op de avond van de besluitvorming. Fuseren is geen kinderspel.

Het voorstel om te fuseren in 2016 kwam vorig jaar van het college. Dat college bestond toen nog uit 4 wethouders, waarvan 3 uit Volendam 80 en het CDA………

Wat Lijst Kras het meeste stoort de afgelopen periode

Wat ons het meest stoort is dat de ondernemers van de Julianaweg t/m de Haven niet serieus genomen worden door de meeste politieke partijen terwijl het om de broodwinning van velen gaat. Actieve ondernemers met veel (lokale) werknemers vormen daarbij de ruggengraat van de samenleving. Verder vinden wij het jammer dat het belang van de gemeenschap niet altijd voorop staat bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden en tot slot dat sommige partijen claimen dat zij in hun eentje alle goede dingen hebben gerealiseerd in onze gemeente. Daar heb je altijd nog een meerderheid voor nodig.

Kortom, er is nog veel te doen. Lijst Kras wacht de verkiezingen van maart 2013 af, of ze de kans krijgt hier een belangrijke rol in te spelen. Zonder uw stem gaat dat niet lukken. Lijst Kras gaat nu op vakantie. Daarna gaat u zeker nog van ons horen

fractie: fractie@lijstkras.nl     website: www.lijstkras.nl

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn